X-Metodi

Liiketoiminnassa onnistuminen on usein monimutkaista ja täynnä epävarmuuksia. Lupauksemme asiakkaillemme on kuitenkin yksinkertainen: moninkertaistamme asiakkaidemme tuotteiden ja palvelujen kysynnän.

Olemme parhaimmillamme silloin, kun asiakkaamme on valmis haastamaan ja digitalisoimaan koko liiketoimintansa. Tapamme parantaa kilpailukykyä on X-Metodi, joka läpivalaisee liiketoiminnan ja tuo asiantuntemuksemme parantamaan tuloksellisuutta asiakkaan ostopolun kaikissa vaiheissa. Harppaus kilpailukyvyssä syntyy tarjoamiemme palvelujen yhteisvaikutuksella.

Demand Data

Dataohjautuvuudesta puhuvat markkinoinnin kentässä kaikki, mutta harva pystyy jalostamaan datasta kattavaa ymmärrystä liiketoiminnan kehityksen kulmakiveksi.

Demand Data on tapamme yhdistää markkina-, markkinointi-, asiakas-, sosiaalisen median ja liiketoimintadata yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiantuntemuksemme avulla teemme dataan perustuen ehdotukset juuri sinun yrityksellesi tuottavimmista toimenpiteistä.

X-Audience

Markkinoinnin tärkein voimavara on syvälliseen ymmärrykseen perustuva näkemys asiakaskunnasta. Asiakkaamme tuntevat omat kohderyhmänsä aluksi meitä paremmin, mutta emme tyydy tähän.

Meidän avullamme kohdeasiakkaidesi profiilit kirkastuvat varmennettuun dataan perustuvaksi ymmärrykseksi käyttäytymisestä. X-Audience on jalostettu tulkintamme merkittävimmistä asiakasryhmistä ja tavoista kohdata heitä tuloksellisesti ostopolulla.

ASIAKASSEGMENTIT

  • Tärkeimpien ja potentiaalisimpien asiakasryhmien profiilit
  • Syvä ymmärrys asiakkaiden ostopäätösten motiiveista ja valintaperusteista

OSTOPOLUN KEHITTÄMINEN

  • Ostopolun mallintaminen yrityksen liiketoiminnan mukaisesti kohderyhmittäin
  • Eri asiakassegmenttien kuljettaminen ostopolulla kohti ostopäätöstä

INSIGHT JA KONEOPPIMINEN

  • Omat markkinoinnin rekisterit ja kontaktipinnat
  • Asiakasdata tuloksellisempaan markkinoinnin kohdistamiseen
  • Koneoppiminen ja tehokas asiakasdatamassan hyödyntäminen markkinoinnissa

Demand Journey

Digitalisaatio muuttaa ostokäyttäytymistä jatkuvasti, mutta yksi asia pysyy: asiakas – nykyinen tai potentiaalinen – on aina jossain kohtaa ostopolkua.

Mallinnamme asiakkaidesi ostopolut, tunnistamme niiden vahvuudet ja heikkoudet, ja yhdistämme ostopolkuihin kattavan kysyntädatan. Näin syntyy ymmärrys tehokkaimmista tavoista ja tarvittavista muutoksista vaikuttaa kysyntääsi ostopolun eri vaiheissa.

Xpertise

Asiantuntemuksemme markkinoinnin eri osa-alueilla kattaa kaiken, mitä yrityksesi kilpailukyvyn kasvattaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä vaatii. Olemme rakentaneet osaamisemme ainutlaatuisiksi toimintamalleiksi, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaasi koko ostopolun kehittämiseen.

Yhdistämme palvelumme ja asiantuntemuksemme liiketoimintasi ympärille tavalla, joka varmistaa toimenpiteiden tuloksellisuuden ja markkinointi-investoinnillesi parhaan tuoton.

Luodaan kysyntää
yhdessä!

Juuso Koskinen

Juuso Koskinen

Account Director, Sales

+358 458 055 050

Tommi Malmi

Tommi Malmi

Strategy Specialist, Sales

+358 400 254 264