Recover Riv och Håltagning

Recover Riv & Håltagning AB

Vikten av korrekt betonghåltagning bör inte underskattas. Betonghåltagning utgör ofta startskottet för ett projekt och detta oavsett om det handlar om att skapa plats för vattenrör, el eller ventilation. Med rätt kompetens får projektet den flygande start man som beställare eftersträvar. Det är också det vi hjälpt företaget Recover Riv & Håltagning med.

Recover Riv & Håltagning är specialiserade på betonghåltagning och genom att hjälpa dem med att öka sin digitala närvaro har vi också minskat avståndet fram till kunderna. Kunder som, å sin sida, ges en bättre möjlighet att direkt komma i kontakt med en professionell utförare för just betonghåltagning i allmänhet och i trakterna kring Uppsala och Stockholm i synnerhet.

De landningssidor vi byggt utifrån Recover Riv & Håltagnings verksamhet har blivit en viktig del i företagets marknadsföring och jakt på nya kunder.

Förklarande texter som talar till kunden

Betonghåltagning är komplext och vi har medvetet valt en ton på dessa landningssidor som talar till kunden. Vi vill förklara hur en betonghåltagning går till, vad som är viktigt att tänka på och varför det är viktigt att välja en professionell utförare.

Det är en avgörande del i varför Recover Riv & Håltagning idag rankar väldigt högt (båda sidorna ligger topp tre) under sökorden betonghåltagning Uppsala och betonghåltagning Stockholm. Vi har försökt göra det svåra lite lättare att förstå.

De landningssidor vi skapat har, i kombination med genomtänkta och skräddarsydda kampanjer på Google Ads, genererat bra trafik och många nya kunder. Med en långsiktig strategi, ett tätt samarbete och en förståelse för våra respektive styrkor har vi tillsammans tagit steget till en ny nivå. Nu väntar nästa steg på vår gemensamma resa.

Produkter: