Hantering av cookies och personuppgifter

Personuppgifter

Med personuppgifter menas all slags information som till viss del kan tillskrivas dig som besökare. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar viss information via cookies.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller smartphone, din IP-adress, geografiska plats och vilka sidor du klickar på. I den utsträckning du ger uttryckligt samtycke till detta och själv matar in informationen behandlas till exempel: namn, telefonnummer, e-post, adress. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med användning av formulär.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller delas med obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte och ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och för att visa de annonser som är förhoppningsvis relevanta för dig, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt. Dessutom använder vi informationen för att förbättra webbplatsen, optimera våra tjänster och innehåll och marknadsföra våra tjänster till dig, även efter att du har lämnat generaxion.se.

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och bakgrunden till lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Tredje part

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Informationen används bl.a. för inriktning på reklam och statistik.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Information och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigera eller radera den. Förfrågningar om detta kan göras till: info@generaxion.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Webbplatsen generaxion.se drivs av:

Generaxion
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Org.nr 556849-5906
Tel. 08-410 344 35
E-mail: info@generaxion.se