Google Consent Mode V2

cookie consent mode

Viktig information till dig som annonserar på Google

På grund av åtstramningar i EU-lagstiftningen om hantering av personuppgifter ändrar Google sitt sätt att samla in och behandla data från din webbplats eller webbshop.

För att möta denna nya situation är det nödvändigt att göra vissa tekniska anpassningar i cookie-modulen på din webbplats om du vill kunna annonsera effektivt på Google.

En introduktion till Google Consent Mode V2

EU:s nya Digital Markets Act (DMA), som träder i kraft i mars 2024, kräver att Google och andra stora gatekeeper-företag säkerställer nödvändigt samtycke från användarna av sina så kallade ’centrala plattformstjänster’.

Googles Consent Mode V2 är en teknologi där företag via godkända CMP-lösningar / cookiebanners kan informera Google om en användares samtyckesval för delning av personuppgifter. Det inkluderar användning för annonsering, analys och personalisering. Med Google Consent Mode V2 följer både du och Google användarnas val gällande samtycke.

Att använda Google Consent Mode V2 ger dig som annonsör på Google fördel av konverteringsmodellering, vilket hjälper Googles system att förstå användarbeteende i situationer där samtycke till användning av cookies inte har givits.

Consent Mode V2 uppskattar faktiskt genom avancerade AI-teknologier handlingar utförda av användare på din webbplats / webbutik som kan saknas på grund av avvisande av cookies.

Consent Mode V2 kompenserar med andra ord för brister och blinda fläckar i dataskörden och säkerställer exakta insikter, trots avvisande av cookies.

Fakta om Cookiebot

Cookiebot hjälper företag att uppfylla kraven för användarsamtycke i förordningen om digitala marknader (DMA) och eliminerar risken för att deras användning av gatekeeper-tjänster, såsom Google Ads, avbryts.

Cookiebot använder den mest uppdaterade juridiska expertisen och teknologiska innovationen för att leverera en lösning för hantering av samtycke som möjliggör efterlevnad av DMA, GDPR och ePrivacy.

Så får du Google Consent Mode V2 via Generaxion och Cookiebot

För att uppfylla Google Consent Mode V2 måste din webbplats / webbutik ha en cookie-samtyckeslösning från en godkänd CMP-leverantör, som Cookiebot.

På Generaxion använder vi den Consent Mode V2-godkända lösningen från Cookiebot när vi hjälper våra kunder att säkerställa efterlevnad av gällande regler för cookie-samtyckeslösningar.

Denna lösning kan vi också hjälpa dig att skapa och implementera.

Skicka bara ett mail till info@generaxion.se eller kontakta din personliga rådgivare. Vi hjälper dig vidare.