Google Premier Partner

Google Partners kan ge värdefulla fördelar

Google har skapat ett program vid namn Google Partners och det riktar sig till byråer som är experter inom Google Ads. Programmet i fråga är uppdelat i tre stycken kategorier och för att kvalificera för någon av dessa måste man uppfylla vissa krav i samband med sin ansökan. Kategorierna ser ut enligt följande: 

  • Medlem
  • Partner 
  • Premier Partner 

Givet är att den senare kategorin – Premier Partner – är den mest exklusiva nivån och den som gör mest skillnad för kunderna. Google har här medvetet skapat en nivå som enbart riktar sig mot de mest framgångsrika medlemmarna. Talande är att enbart 3 % av företagen anslutna till Google Partners kvalificerar sig för Google Premium Partner och där man som företag måste uppfylla vissa grundkrav för att erhålla denna status. 

Samma sak gäller för övrigt även för de lägre nivåerna: som företag kan man inte bara ansluta sig och njuta frukterna av att inkluderas i den så kallade Google-familjen. Man måste också uppnå vissa resultat och man måste uppfylla grundkraven för varje nivå. 

Det är ett bra sätt att skilja agnarna från vetet: Google skapar genom detta en slags exklusivitet och agerar på samma sätt som exempelvis företag inom byggbranschen gör. I byggbranschen så fungerar en branschtillhörighet som en kvalitetsstämpel. Ska du exempelvis renovera i ett badrum så säkerställer du kvalitet genom att anlita ett företag som är certifierat för arbete i Våtrum. Företag som saknar den certifieringen saknar också nödvändig kompetens. 

Att Google använder sig av ett liknande upplägg är tänkt att underlätta för företag som tänkt sig att ta professionell hjälp med Google Ads. 

Så ser grundkraven ut för varje nivå 

Okej, så ser det ut rent allmänt med Google Partners – men vad är det egentligen för grundkrav som man måste uppfylla som företag för att erhålla certifieringen? Vi tittar närmare på varje nivå och går igenom dels grundkraven och dels även vilka fördelar man får som företag inom respektive kategori: 

Google Medlem

För att bli Google Medlem så krävs det ingenting annat än att man registrerar sig hos Google. Som Google Medlem så får man sedan vissa förmåner i form av en ökad kunskap, utbildning inom Google Ads samt värdefulla insikter om hur man kan skapa tillväxt. Produktutbildningar, konto- och teknisk support samt deltagande i olika tävlingar inkluderas också i medlemskapet – likväl som vissa belöningar. 

Google Partner

Som Google Partner får du – utöver allt som inkluderas i Google Medlem – även rapporter om kundinsikter från Google, du får olika kampanjerbjudanden samt ett Partner-Märke som visar upp sin seriositet inför kunderna. Kraven för att klassificeras som en Google Partner innebär bland annat att man som företag ska kunna bibehålla ett optimeringsresultat på minst 70% på det egna förvaltarkontot. 

Utöver det så ska man även visa sig kunna öka kundens tillväxt genom att inom 90 dagar spendera 10.000 USD på alla sina hanterade konton och uppnå goda resultat med Google Ads. Kompetens är även det ett grundkrav: som företag måste du kunna visa att du sitter på de senaste kompetenserna och lösningarna inom Google Ads. Konkret så innebär det att du ska säkerställa att minst 50% av strategerna i ditt företag är certifierade. 

Google Partner Premier

För att inkluderas i den mest exklusiva nivån och få en plats reserverad bland de 3 % av medlemsföretagen så krävs det också det lilla extra. Det handlar om ett litet nålsöga som ska passeras och det innebär att man – precis som vid en ansökan till Google Partner – ska uppfylla vissa krav. Krav som ser likadana ut som för Google Partner i grunden, men där – som sagt – det lilla extra ska adderas. Att tillhöra de 3 % ger en exklusivitet som innebär en hel del fördelar. 

Till dessa kan exempelvis nämnas att man erbjuds Beta-tester av produkter, att man får en avancerad Ads-Support, att man får särskild konto-support samt att även – i vissa fall och med en speciell inbjudan – kan delta vid olika evenemang och events i Googles regi. Utöver detta så deltar man även i Premier Partners Awards – en tävling som syftar till att belöna företag som utmärkt sig under året. Givetvis så erhåller man även alla fördelar som finns tillgängliga på de lägre nivåerna också. 

Måste min SEM-Byrå vara ansluten till Google Partner? 

Den givna frågan är om man måste ansluta sig till Google Partner om man arbetar med Google Ads och med annan digital marknadsföring? Det behöver man inte. Långt ifrån alla byråer har valt att ansöka om medlemskap och genom detta exempelvis erhålla märket som talar om att man är en Google Partner – eller än bättre: en Google Premier Partner. Det behöver inte innebära att man som kund får en sämre lösning för den digitala marknadsföringen eller för strategin online.

Man ska veta att det handlar om ett relativt nytt system och att många av de företag verksamma inom digital marknadsföring självmant valt att stå utanför – av olika skäl. Märket ska för all del ses som en kvalitetsstämpel. Ett företag som erhåller exempelvis Google Partner-märket har visat att man klarar av de grundläggande kraven och att man i och med detta besitter viss kompetens. 

Men, det handlar även andra värden och – framförallt – resultat. Ser man till det senare finns det åtskilliga exempel på företag inom reklam och SEM som genom åren levererat tjänster som skapat enorm tillväxt för kunderna. Ett märke säger mycket, men saker som resultat och kundnöjdhet säger betydligt mer.