google ads påverkar SEO

Kan Google Ads hjälpa eller påverka din SEO?

Om du söker efter någonting via Googles sökmotor så har du säkerligen lagt märke till att de översta länkarna som presenteras är annonser. Detta innebär att ett företag valt att betala för att ranka högre upp och öka sin synlighet.

Arbetet med detta kallas för SEM – Search Engine Marketing – och det vanliga är att man använder sig av Google Ads för dessa annonser. Som företag investerar man i synlighet under ett specifikt sökord och för varje klick så får man också betala en viss summa. Fördelarna med SEM och Google Ads är många. Dels så kan man se att företag får viktiga nycklar till framtida strategier inom sitt SEO-arbete – vilka sökord fungerar egentligen? – och dels så betalar man, som sagt, enbart för klicken. Inga klick – ingen betalning. 

SEO å andra sidan innebär att företag försöker skaffa sig en högre position på Googles organiska lista. Det vill säga den lista som syns under annonserna. Det arbetet bygger mer på långsiktighet och det är mer krävande. 

Att kombinera ett långsiktigt arbete med den egna SEOn och samtidigt även, med jämna mellanrum, köra exempelvis kampanjer via Google Ads är en strategi som många använder sig av – och som även rekommenderas då kombinationen i fråga, rätt utförd, verkligen kan bära frukt. Det som många företag emellertid pekar på är följande: efter en kampanj med Google Ads så får man en bättre position även i den organiska listan. Frågan är om detta verkligen kan stämma? 

Google Ads kan indirekt vara positiv för din ranking på Google 

Från Googles sida står saken klar: annonser kommer inte att påverka en ranking i den organiska listan. Den organiska listan och de åtråvärda platserna där ska, helt enkelt, inte kunna köpas. Den spelplanen ska vara öppen för alla och detta oavsett budget. Vilket är själva grundpremissen: om någon söker efter en tjänst eller en produkt så ska de sidor som presenteras först också ha ett innehåll som är mest relevant för sökningen i fråga. 

Men, det finns emellertid också vissa samband mellan Google Ads och SEO. Vi kan ponera att du betalat pengar för en kampanj via Google Ads och att denna visar sig bli lyckad. Du får en massa klick och din hemsida drar således en massa trafik. Om dina besökare gillar innehållet så är det inte helt omöjligt – det är snarare ganska troligt – att de delar din hemsida till andra. Vilket ger ännu mer trafik – men det är också trafik som inte går via Google Ads. Då trafik till en hemsida är en av de saker som signalerar relevans för Google i samband med att de indexerar och rankar en sida så kan alltså – indirekt – en kampanj via Google Ads hjälpa till i arbetet med SEO. 

Google Ads skapar igenkänning 

En annan faktor handlar om att man skapar igenkänning genom Google Ads. Även detta kan öka trafiken till hemsidan och göra att man stiger i rankingen på den organiska listan. En kund känner igen företaget logotyp i framtiden och förknippar denna med någonting positivt. Vilket innebär att man besöker sidan, handlar – eller blir medlem – och delar sidan vidare till andra. 

Det finns inget uttalat kring detta och Google förnekar, som sagt, att annonser ska påverka rankingen. Men, indirekt så kan detta ske och det är ytterligare ett bevis på att SEO och Google Ads med fördel kan kombineras. 

Google Ads kan användas för att växa i den organiska listan 

Vi tänkte avsluta med ytterligare några tips på hur du kan använda Google Ads för att ranka högre i den organiska listan. Enligt följande: 

  1. Re-Marketing. Detta innebär att du visar riktade annonser till personer som tidigare besökt din hemsida. De kanske inte köpte något första gången, men de känner igen din logotyp och detta kan göra att nästa besök innebär ett köp. Genom remarketing kan du analysera vad kunden söker efter och genom detta förfina innehållet på din hemsida – vilket ger dig en möjlighet att växa i rankingen. En annan fördel handlar om följande: de flesta köp som sker – närmare 80% – är frukten av tvekan. Det krävs fem klick eller touch på datorn/telefonen innan kunden är redo att genomföra ett köp. Dyker ditt företag upp – via remarketing – flera gånger när kunder surfar så ökar också möjligheterna att denna ska genomföra ett, för dig, gynnsamt klick. 
  1. Söktermsrapport. Google Ads kan ge dig värdefulla ledtrådar om vad folk söker på – egentligen. Du kanske har sökorden – Träningskläder för kvinnor – i din Ads-kampanj. Men, det som betydligt fler personer söker på är istället – Träningskläder för gymmet kvinnor. Söktermsrapporten ger dig exakta svar på vilka ord som används i sökningar som leder till din hemsida. Dessa kan du sedan använda i ditt arbete med SEO. 
  1. CTR – Klickfrekvens. CTR är ett jättebra mått för att se hur många personer som de facto klickat på en specifik annons. En välskriven annons innebär ofta en hög CTR. Besökare har, helt enkelt, blivit övertygade om att innehållet håller hög kvalitet och att sidan är värd att besöka. Att översätta höga CTR till de organiska sökningarna och deras utdrag kan vara väldigt lukrativt sett till att det dels kan innebär en ökad trafik till din hemsida och dels sett till att det skapar en positivt cirkel där den ökade trafiken leder till en högre ranking. CTR är en av de viktigaste faktorerna  som Googles algoritmer använder sig av för att ranka och indexera sidor.