platsinriktning google ads

Platsinriktning i Google Ads – Rikta dina annonser mot geografiska platser

Hur en annons ser ut är givetvis viktigt för huruvida den leder till ett klick och i slutändan också förhoppningsvis ett sälj. Annonsen måste utformas för att dra till sig ett intresse hos den potentiella köparen av en vara eller en produkt. Lika viktigt som annonsen innehåll är emellertid också var annonsen i fråga syns. Google har underlättat detta och numera kan man annonsera med inriktning mot specifika geografiska platser. Det gör det enklare för företag att hitta sin målgrupp.

Med hjälp av platsinriktning i Google Ads kan du som företag visa annonser på de geografiska platser du själv väljer. Här kan du tänka internationellt, nationellt, lokalt eller till och med mot en radie runt en viss geografisk plats. Utöver detta kan du även välja intressant platser och skapa platsgrupper uppdelade efter demografi. Fördelarna med detta är att du som företagare kan skapa en mer fokuserad marknadsföring för att hitta rätt typ av kunder att rikta in dina Google Ads-kampanjer mot. 

Utan tvekan kan detta ge Bang for the buck och leda till ökad avkastning på din initiala investering. Vi ska här titta lite närmare på hur platsinriktning fungerar och vad man ska tänka på.  

Rikta dina annonser mot rätt platser 

Man kan, som sagt, rikta sin annonsering mot både större och mindre områden. Här nedan går vi igenom lite kring hur man ska tänka gällande platsinriktning och genom detta visa hur ditt företag ska tänka. 

Platsinriktning – Länder

Det kan vara en god idé att använda denna platsinriktning – mot ett land eller flera länder – om man erbjuder sina tjänster eller varor i större områden. Fördelen med inriktning på specifika länder är att det ger en större annonsexponering än om du väljer att rikta in dig på enskilda orter eller områden i de länder du annonserar i. 

 • Passar för: Det finns några typer av företag där denna platsinriktning passar bättre – och vissa typer där den kommer att fungera sämre. Ett nationellt företag som säljer mot ett helt land, en onlineförsäljare med hela världen som spelplan och ett internationellt företag som säljer till länder i hela världen är exempel på företag som kan dra nytta av Länder som Platsinriktning. Företag som inte säljer till alla regioner och orter har sämre nytta av denna platsinriktning. Där kan det istället vara smart att rikta annonseringen mot just enskilda regioner och orter. 

Platsinriktning – Områden inom ett land.

Om ditt företag inte säljer till alla områden eller till alla orter så kan denna platsinriktning vara en bra lösning. Här kan du fokusera din annonsering mot vissa specifika platser och områden och exempelvis använda regioner, postnummer och orter som hjälpmedel. 

 • Passar för: Den här platsinriktningen passar bäst för företag som säljer i exempelvis grannskapet eller som har exempelvis specialerbjudanden på utvalda, lokala platser. Även företag som enbart säljer mot och i specifika regioner och områden kan dra stor nytta av denna platsinriktning. Det passar sämre för företag som vill nå i stort sett ett helt land – med undantag av vissa regioner (exempelvis så vill du annonsera i hela Sverige, med undantag för Göteborg). I dessa fall så tjänar man på att välja inriktning Länder och sedan istället utesluta vissa områden – exempelvis då Göteborg. 

Platsinriktning – Radie runt en plats.

Med radieinrikning –  kan även kallas närhetsinriktning eller Välj en inriktningsradie – kan du visa annonser för kunder som befinner sig inom ett visst avstånd från ditt företag snarare än att välja enskilda orter, områden eller länder. 

 • Passar för: Den här inriktningen gällande platser är perfekt för företag som exempelvis erbjuder gratis frakt inom en viss radie eller för ett företag som agerar väldigt lokalt och som vet att potentiella kunder finns inom en viss radie i närområdet. Sämre passar inriktningen i fråga för företag som vill nå specifika orter, områden eller länder. 

Så väljer du rätt platser för ditt företag 

Det finns några viktiga saker att tänka på och några tips att ge när du väljer platsinriktning: 

 • Välj platser där du vet att dina kunder finns. Var hittar du dina kunder? Det behöver inte vara på samma platser som där ditt företag finns. Har du exempelvis en webbutik kan din annonsering ske bortom ditt företags fysiska plats. 
 • Om du riktar in dig på ett specifikt område där ditt företag inte finns så kommer du inte att kunna se din annons på Google. Däremot kan du använda Verktyget för diagnosticering och förhandsgranskning av annonser för att hitta annonsen. 
 • Väljer du att rikta in dina annonser mot en mycket liten radie eller en mindre plats kan detta innebära att annonserna bara syns ibland – eller inte alls. Alltför snäva inriktningar kan nämligen ha svårt att uppfylla de kriterier gällande inriktning som Google har. 
 • Var konsekvent! När du genomför inställningarna för språk och plats så måste du vara konsekvent. Ska du exempelvis rikta in dig på engelsktalande personer boende i England måste du se till att texterna i dina annonser är skrivna på engelska – och att språket engelska är din valda inriktning. Exempel: du har ett B & B i Sverige och vill attrahera kunder som bor i Tyskland och som talar tyska. Inriktningen på dina annonser ska då vara Tyskland och annonserna ska skrivas på just tyska. 

Så ställer du in platsinriktning 

Här nedan går vi igenom stegen för hur du ställer in platsinriktning för de olika alternativen: 

Länder: 

 1. Klicka på Kampanjer på sidomenyn du ser till vänster 
 2. Sedan på den kampanj du vill ändra 
 3. Därefter på Inställningar i sidomenyn
 4. Klicka på rullgardinsmenyn vid Platser
 5. Ange landet du vill välja
 6. Klicka på Spara för landet 

Olika målgrupper i ett land: 

 1. Klicka på kampanjer på sidmenyn till vänster
 2. Sedan på den kampanj du vill redigera 
 3. Klicka på den blå ikonen som ser ut som en penna
 4. Skriv in namnet på den plats du vill rikta annonseringen mot. Tänk på att inte bara ange namnet på en ort, du måste även lägga till landet. Ska du sälja exempelvis Tzatsiki i Athen i Grekland så vill du kanske inte hamna i Athen, Georgia i USA, eller hur? 
 5. Klicka på Spara 

Platsinriktning för flera synkroniserade kampanjer 

 1. Klicka först på Kampanjer och därefter på Inställningar
 2. Markera i kryssrutan vilka kampanjer du vill ändra
 3. Klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan Ändra Platser 
 4. Välj sedan de nya platserna – eller lägg till nya sådana – för de valda kampanjerna 
 5. Välj en plats i sökfältet. Så fort du valt en plats kan du därefter addera fler platser 
 6. Förhandsgranska. Detta steg är valfritt, men det rekommenderas att du klickar här för att se hur – och om – platsen för din ändring i kampanjer ser ut 
 7. Klicka på Använd. 

Radie runt en plats 

 1. Klicka på platser i menyn
 2. Klicka på namnet på den kampanj du vill ändra 
 3. Välj den blå pennikonen, klicka på den och välj Radie
 4. Ange den plats som ska vara centrum – radiens mittpunkt – i sökrutan. Ange önskad radie och välj en måttenhet i rullgardinsmenyn 
 5. Titta på kartan och säkerställ att du riktar in dig på rätt område. När du är klar så klickar du på Spara för att lägga till radieinriktning. 
 6. Klicka på Spara 

Tänk på, som sagt, att en alltför liten radie kan innebära att annonsen inte syns – eller att den visas väldigt sällan. Tänk således lite större för att uppfylla de kriterier som ställs av Google. 

Inriktning på flera platser samtidigt 

Google erbjuder även mer avancerade lösningar. Med Google Ads kan du lägga till till över 1000 olika platsinriktningar istället för att välja att lägga till en plats i taget. Det finns även verktyg för massredigering som går utmärkt att använda sig av. Vill du kickstarta en kampanj och synas på flera olika platser och i flera olika områden – eller länder – samtidigt så är dessa värdefulla att använda. Här bör emellertid en diskussion ske tillsammans med din tekniska partner innan ni sjösätter projektet. Det finns risk i att det kostar mer än de smakar. 

Då det kommer till marknadsföring och annonsering krävs det att man har tungan rätt i mun och att man hela tiden gör rätt avvägningar. Med platsinriktning ges man som företag möjligheten att synas där kunderna finns och i vissa lägen så lönar sig tanken om att Less is more. Vilken lösning passar ditt företag bäst och var är det bäst att rikta in dina kampanjer? Med rätt SEM-Byrå vid din sida öppnas helt nya möjligheter.