Villkor för nyhetsbrev

Villkor för vårt nyhetsbrev

Vem skickar nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet är en tjänst som erbjuds av Generaxion.

Våra kontaktuppgifter:

Generaxion
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Du kan nå oss på info@generaxion.se / tel: 08-410 344 35

Vilken information samlas in om mig?

Generaxion samlar bara in din angivna e-postadress – det är allt vi behöver för att kunna skicka ett nyhetsbrev.

Vårt IT-system samlar i anonymiserad form information om din användning av nyhetsbrevet – inklusive om vårt nyhetsbrev kommer att öppnas, hur länge e-postmeddelandet är öppet, om länkar har klickats samt om e-postmeddelandet raderats.

Dessutom bör du vara medveten om att om du klickar på länkar i nyhetsbrevet till vår webbplats kan vi samla in ytterligare information om dig om du accepterar att vår webbplats använder cookies.

Hur använder vi denna information?

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och annat marknadsföringsmaterial. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka informativa e-postmeddelanden om Generaxion.

Utöver detta använder vi inte din e-postadress.

Detta bygger på ditt samtycke och sker i enlighet med GDPR.

Vi använder informationen vi samlar in gällande din användning av nyhetsbrevet för att förbättra vår tjänst. Detta så att vi i framtiden kan bli ännu bättre på att rikta in oss och anpassa innehållet efter dina intressen. Vi använder också information om din användning av nyhetsbrevet för statistiska ändamål i anonymiserad form.

Din information behandlas konfidentiellt och säkert

Vi lagrar din information konfidentiellt och säkert och i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.

Vi använder tjänsten MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev. Mailchimp tillhandahålls av The Rocket Science Group, LLC och är baserat i Georgia, USA. MailChimp lagrar och behandlar personlig information åt oss som databehandlare, och vi har ingått ett skriftligt databehandlingsavtal för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas enligt våra instruktioner på ett konfidentiellt sätt och att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits mot att din information äventyras.

Eftersom MailChimp är baserat i USA samtycker du uttryckligen till att du accepterar dessa villkor, att din personliga information som tillhandahålls för att skicka nyhetsbrev till dig, samt information som vi genererar om din användning av våra nyhetsbrev kan exporteras till och lagras i USA. MailChimp är anslutna till Kommissionens Privacy Shield. Du kan se mer om anslutningen här.

Hur ofta skickas nyhetsbreven ut?

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev när vi tror att vi har något viktigt eller nytt att berätta för dig. Nyhetsbrevet publiceras dock inte med regelbundna mellanrum och det kan därför skilja sig hur ofta du kan förvänta dig att få nyhetsbrev från oss. Vi strävar dock efter att begränsa antalet så att våra nyhetsbrev inte fyller hela din inkorg.

Vi vidarebefordrar inte din information

Vi vidarebefordrar inte din information till andra för kommersiella ändamål. Vi lämnar endast information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi är skyldiga att göra det genom ett domstolsbeslut.

Du kan alltid korrigera eller ändra din kontaktinformation

Du kan ändra eller korrigera din kontaktinformation (din e-postadress) när som helst genom att antingen avregistrera dig från nyhetsbrevet och sedan registrera dig igen. Nedan beskrivs hur du avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev.

Hur länge behåller ni informationen om mig?

Vi lagrar och bearbetar din e-postadress så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Om du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet raderar vi din e-postadress. Om du avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev kommer all statistisk information om din användning av nyhetsbrevet att anonymiseras. Anonymiseringen sker på ett sådant sätt att det inte senare är möjligt att avanonymisera informationen igen.

Dina andra rättigheter enligt personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen kan du be oss om information gällande de uppgifter vi behandlar om dig.

Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den svenska datainspektionens kontaktinformation på https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/