wordpress plugins

WordPress-plugins – en guide

Wordpress erbjuder ett stort utbud av funktioner som möjliggör redigering, alternativ för att lägga till innehåll och för att ta bort olika funktioner. Det Wordpress emellertid saknar är exempelvis funktioner för sökmotoroptimering, e-handel och flerspråkighet. Dessa funktioner kan man istället få genom att välja olika plugins - vilket också nästan alla webbplatser väljer att göra.

Förvisso är det ofta användare från tredje part – exempelvis din SEO-byrå – som bestämmer vilka plugins som är lämpliga att använda på din webbplats. Men, det kan ändå finnas ett värde i att skaffa en djupare kunskap i hur WordPress-plugins fungerar och vilka för- och nackdelar som finns. 

Många vill dra paralleller till mobilappar, men det är en jämförelse som haltar på fler än ett sätt. Vi tittar närmare på varför det ger en missvisande bild att jämföra applikationer för smartphones och de plugins som kan användas för WordPress. 

WordPress har ingen App Store 

Om du behöver en app till din telefon är det mest troligt att du går in på App Store eller Google Play och laddar hem appen i fråga. Dessa båda butiker har en katalog på över 50.000 olika appar som är gratis att ta hem och använda. Denna katalog innehåller även saker som användarrecensioner, skärmdumpar och kompletta listor över de appar som är populärast. 

Stort utbud av plugins

När det kommer till WordPress kan man se att de plugins som är mest populära ofta kostar pengar. Detta av logiska skäl: dessa plugins är så pass välkomponerade och välutvecklade att det handlar om rena heltidsarbeten. Det kostar, helt enkelt, pengar att fortsätta utveckla dessa och att hålla exempelvis samma kundservice. Dessa plugins finns inte – annat än som smalare gratisversioner – i katalogen i WordPress. 

Vill man använda dessa måste man vända sig antingen direkt till utvecklaren eller köpa från separata butiker. Några av de mest vanliga exemplen på dessa plugins är bland annat formulärverktyget Gravity Forms och Advanced Custom Fields PRO  – som tillhandahåller platsspecifika hanteringsfält. Även Relevance Premium  är ett populärt plugin som kan användas för att förbättra webbplatssökning. 

gratis eller premium plugins

Öppen källkod möjliggör utveckling

En digital byrå kan bygga många plugins själva i de skräddarsydda onlinetjänster som finns på marknaden. Rent tekniskt och i princip kan även en digital byrå och den tekniska partner du anlitat bygga om- och modifiera ett befintligt plugin. Detta i och med att det handlar om öppen källkod och att en GPL-licensiering i sig möjliggör en vidareutveckling. Det man bör veta är att dock att detta tillvägagångssätt sällan är att anse som en god idé. Att det går att göra är inte synonymt med att man bör göra det. 

Ett WordPress-plugin ger fler möjligheter än en app 

Det operativsystem som finns i smartphones sätter gränser för vad som är möjligt att göra och för vad de kan integrera. Grundregeln är att applikationer adderar funktioner – men att de inte kan ta bort olika standardfunktioner. Har du andra applikationer på din smartphone påverkas dessa enbart indirekt av en ny app. Du har exempelvis uppgifter om din sömn lagrade i hälsoinformationen i telefonen. Dessa uppgifter kan i sin tur läsas av en annan app – men den appen kan inte göra några ändringar hälsoinformationen. 

Jämför man detta med hur plugins fungerar i WordPress finns tydliga skillnader. WordPress-plugins har ett helt annat inflytande och en helt annan möjlighet att påverka plattformen. Man kan exempelvis ändra – eller ta bort – kommentarer, man kan ändra olika behörigheter och organisera om hela kontrollmenyn. Plugins kan ändra hur WordPress ser ut eller hur det beter sig. 

De interagerar också med varandra och ger varandra stöd och möjligheter att ändra exempelvis inställningar, beteende och utseende. Detta har i sin tur skapat tillägg som ökar funktionaliteten för ytterligare ett tillägg – och så vidare. WooCommerce är ett ypperligt exempel på detta. Det är ett tillägg för e-handel med många kompatibla tillägg som exempelvis adderar sökkriterier, betalningsmetoder och/eller rapporter till din butik. 

woocommerce

Ett dåligt plugin kan vara skadligt för webbplatsen 

En fördel med applikationer för smartphones är att man inte riskerar att lägga alla ägg i samma korg. Varje app är fristående och oberoende av varandra. Det gör att de vanligtvis heller inte kan påverka – eller förstöra – driften av telefonen. Om en app hänger sig så stänger telefonen av den applikationen per automatik. Funktionsfel hos applikationer påverkar inte telefonen och de är enkla att ta bort. 

Ser man till WordPress-plugins däremot handlar det mycket om att alla ägg placeras i exakt samma korg. Det har fördelar – men det ökar också riskerna. Ett enda fel kan faktiskt blockera åtkomsten till hela webbplatsen. Det är en bieffekt av den enorma kraft som dessa plugins för med sig i form av att de ger möjlighet att förändra både WordPress och de andra plugins man har. Friheten kan, helt enkelt, ha ett pris: du får en extraordinär flexibilitet – men du får även ökade risker för allvarliga fel på köpet. 

Förutom rena programmeringsfel kan defekter i plugins även orsakas av inkompatibilitet med andra plugins på webbplatsen. Långt ifrån alla plugins krokar arm med varandra och i värsta fall kan detta faktum leda till att en webbsida kraschar. Även olika uppdateringar – av WordPress eller av plugins – kan orsaka fel. Dessa problem kan emellertid lösas på ett relativt enkelt sätt där man antingen tar bort eller uppgraderar det plugin som orsakar felet. 

Häri finns också problem. Tar man bort fel plugin kan detta blockera delar av webbplatsens funktioner – eller leda till en förödande krasch. Ett plugin kan vara direkt avgörande för webbplatsens hela funktion. Därför är det viktigt att man har rätt kunskap och kompetens när man hanterar de plugin som används för WordPress. 

Det finns säkerhetsbrister i WordPress-plugins 

När det gäller säkerhetsfrågor finns – tyvärr – vissa likheter mellan applikationer till smartphones och plugins till WordPress. Applikationer som exempelvis spionerar på användaren eller som innehåller skadlig programvara är relativt vanligt förekommande. Det gör att måste skaffa sig en kunskap om hur man väljer applikationer av högre kvalitet – och varifrån man laddar hem dessa. 

Samma problem finns med WordPress. Man räknar med att plugins står för 90% av sårbarheter och problem relaterade till WordPress. Att installera fel plugin kan i värsta fall leda till att man utsätts för hacking eller att hela webbsidan fylls med skräp. 

Hur vet man då vilket plugins som är okej att installera och använda sig av – och vilka som verkar vara skadliga? Helt lätt är det inte. Därför är det viktigt att man inför en implementering av ett WordPress-plugin utvärderar saken tillsammans med en teknisk partner. Som genomsnittlig användare kan det vara svårt att både bedöma risker och kvalitet.