Ideanote

Asiakas: IdeanoteTeimme: Digitaalinen markkinointi, Videotuotannot

”Build a culture of innovation”. Ideanote tukee yritysten innovaatiokykyä työkalulla, joka varmistaa, että hyvät ideat eivät jää arjen jalkoihin. Toteutimme kansainväliselle asiakkaallemme ideointialustan hyötyjä ja ominaisuuksia havainnollistavan videon, joka tuotiin Google- ja LinkedIn-mainonnalla tuloksellisesti kohderyhmien tietoon.

Kaikki alkaa hyvästä ideasta

Ideanote syntyi vuonna 2015 perustajiensa intohimosta tukea uuden luomista. Menestys globaalissa kilpailuympäristössä vaatii uutta luovaa ajattelua – ja sitä, että polku ideasta markkinakelpoiseen konseptiin on mahdollisimman lyhyt.

Ratkaisu: Ideanote. Innovaatiotyökalu ja kasvualusta yrityksille, joiden sydän sykkii uuden luomiselle. Sovellus, jonka avulla innovaatioiden kehitys yrityksissä on hallittavaa, helppoa ja yhteisöllistä.

Laadimme Ideanotelle digitaalisen markkinoinnin suunnitelman ja toteutimme Google Ads ja LinkedIn Ads – kampanjoita. Niiden kärkenä loisti toteuttamamme video, joka välitti konseptin hyödyt valituille kohderyhmille.

Markkinointia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan tiimin kanssa. Yhteinen tavoitteemme oli maksimoida mainonnalla ansaittujen konversioiden määrää. Tulokset muun muassa Google Ads -mainonnassa ylittivät asetetut tavoitteet kirkkaasti.*

+399%Konversioiden kasvu (budgetin kasvettua 104,34%)

-59%Konversion hinta

+63%Mainoksesta verkkosivulle siirtyneet

(* tulokset vuonna 2023, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna)

Kerro se videolla

Niin kutsutut explainer-videot ovat mainio tapa tuoda monimutkaistenkin tuotteiden ydin helposti ymmärrettäväksi. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelimme videon, jossa yhdistyvät Ideanoten brändin ydin, työkalun vahvuuksia välittävä tarina ja kiinnostava visuaalisuus animointeineen. Lopputulos tuo raikas, informatiivinen ja helposti lähestyttävä kokonaisuus.

Ideanoten missio on madaltaa kynnystä uusien innovatioiden syntymiselle, ja etsimme sopivaa kumppania välittämään brändimme viestiä. Yhteistyö Generaxionin kanssa on auttanut meitä skaalaamaan markkinointiamme, oikeilla markkinoilla ja oikeisiin aikoihin. Luotamme heidän kykyynsä optimoida markkinointi-investointimme tulokset.
Myös työskentely Generaxionin video- ja animaatio-osaajien kanssa on ollut antoisaa – he ovat ammattitaitoisia, tehokkaita ja huolehtivat brändimme yhtenäisyydestä rautaisella otteella.

Jakob S. Bo (CEO, Ideanote)