Case Öljypiste: Kasvanut myynti poisti aukot varauskalenterista

Kasvanut myynti poisti aukot varauskalenterista

Öljypiste on autojen öljynvaihdon ja pikahuollon erikoisliike, joka palvelee kuluttajia useilla paikkakunnilla eri puolella Suomea. Yritys tunnetaan parhaiten nopeasta öljynvaihdosta, ja kasvavassa määrin myös joustavana määräaikais- ja merkkihuoltojen tarjoajana. 

Hakukoneoptimoinnilla luotiin pohjaa myynnin kasvulle

Olemme Öljypisteen kumppani liiketoiminnan vauhdittamisessa, kasvattaen erityisesti autohuoltojen myyntiä. Vuonna 2020 alkaneen yhteistyömme alussa keskityimme hakukoneoptimoinnin eri osa-alueisiin, joilla pohjustettiin tulevien markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta. 

Orgaanisen liikenteen määrä Öljypisteen verkkopalveluun on yhteistyömme aikana kasvanut noin 20-30 prosenttia kuukaudesta toiseen. Öljypiste nousee monilla kuluttajien käyttämillä hakusanoilla hakutulosten kärkeen useammalla sivullaan, mikä on omiaan rakentamaan mielikuvaa markkinajohtajuudesta.

Markkinointia asiakkaan ostopolun kaikissa vaiheissa

Suunnittelemme ja toteutamme markkinointia Öljypisteen asiakkaiden ostopolun kaikkiin vaiheisiin, useissa eri kanavissa. Digitaaliselle markkinoinnille asetetut tavoitteet, esimerkiksi huoltovarausten ja yhteydenottojen määrä, ovat viimeisimmän markkinointijakson (heinä-marraskuu 2021) aikana kasvaneet yhteensä 46 % – joissakin kanavissa tavoiteltujen toimintojen kasvu on ollut jopa monisatakertainen. 

Yhteistyömme liiketoiminnallisessa ykköstavoitteessa, autohuoltojen myynnissä, olemme auttaneet Öljypistettä saavuttamaan vuonna 2021 noin 60 % kasvun edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan asiakkaan liikevaihto on kasvanut vuoden 2021 aikana 20 %.

Satsaukset verkkosivuston tekniseen ja sisällölliseen optimointiin sekä suunnitelmalliseen markkinointiin tuottavat merkittäviä tuloksia eli myynnin kasvua. 

Generaxion-yhteistyön myötä palvelujemme kasvanut kysyntä jakautuu myös aiempaa tasaisemmin eri kuukausille, mikä helpottaa koko liiketoiminnan johtamista ja resurssien allokointia.

Taisto Nuutinen, toimitusjohtaja, Oilpoint Finland Oy

+60 %

autohuollon myynnin kasvu vuonna 2021
(verrattuna vuoden 2020 myyntiin)

+20 %

liikevaihdon kasvu vuonna 2021