New Power Partners

Asiakas: New Power PartnersTeimme: Brändi-identiteetti, Digitaalinen markkinointi, Hakukoneoptimointi, Valokuvaus, Verkkopalvelu, Videotuotannot

New Power Partners kaipasi vahvan liiketoiminnallisen kasvunsa tueksi perusteellista brändin kehitystyötä, uutta verkkopalvelua ja uudistusta digitaalisiin markkinointimateriaaleihin.

We Bring Power To Projects

New Power Partners on globaalisti toimiva konsultointi- ja projektinhallintayritys, joka on erikoistunut uusiutuvan energian suuriin ja pitkäaikaisiin hankkeisiin. Vuosien saatossa vahvasti kasvanut ja kehittynyt New Power Partners on nykyään merkittävä toimija uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän alalla. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 120 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Århusissa, Tanskassa. Lisäksi heillä on toimistot Kööpenhaminassa, Bostonissa, Taiwanissa ja Etelä-Koreassa.

Verkkopalvelu globaalille kohdeyleisölle

New Power Partners toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Offshore Wind (merituulivoima), Green Transition (vihreä siirtymä) ja Site Solutions (työmaaratkaisut) . Kaikki kolme yksikköä ovat osaamiseltaan ja palveluiltaan pitkälle erikoistuneita ja ne perustuvat korkean tason tekniseen asiantuntemukseen. Verkkopalvelu- ja brändiprojektien keskeiseksi tavoitteeksi nostettiin konkreettisten palvelujen ja asiakkaille syntyvän lisäarvon viestiminen kohdeyleisölle – kiinnostavasti ja helposti ymmärrettävästi. Kaikki viestintä päätettiin keskittää New Power Partners -brändi-identiteetin alle.

Brändistä konsepteiksi, verkkopalveluksi ja digitaalisiksi markkinointimateriaaleiksi

Generaxion on työskennellyt tiiviisti New Power Partnersin sisäisten tiimien kanssa rakentaakseen tarvittavan ymmärryksen heidän liiketoiminnastaan, asiakkaistaan ja tuotteistaan. Yhdessä olemme onnistuneet useissa toteutuksissa.

1 Brändikonsepti 

1 Verkkopalvelu

1 Brändifilmi

1 Työnantajamielikuva-kampanja

3 Liiketoiminta-alueiden videot 

2 Valokuvaussessiota

1 Sisältökonsepti SoMe-viestintään

Kun monimutkaisesta on välitettävä olennainen: Explainer-videot

Dynaaminen ja yhdistävä visuaalinen identiteetti

Yrityksen visuaalisilla elementeillä on parhaimmillaan suuri vaikutus asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Jokainen brändin ja asiakkaan kohtaamispiste on mahdollisuus herättää tunteita ja huomiota, rakentaa luottamusta sekä välittää vaikutelmia.

New Power Partners päätti investoida visuaalisen identiteetin uudistamiseen ja brändin elementit kokoavaan käsikirjaan. Tavoitteena oli luoda brändi, joka onnistuu kaikessa visuaalisessa kerronnassaan puhuttelemaan sekä järkeä että tunteita.

Rekrytointi & työnantajabrändi

Globaalina ja voimakkaasti kasvavana yrityksenä uusien työntekijöiden rekrytointi on yksi New Power Partnersin tärkeimmistä strategisista menestystekijöistä.

Generaxionin ja yrityksen oman markkinointi- ja HR-tiimin yhteistyönä syntyi työnantajamielikuvan rakentamiseen konsepti ja materiaalipankki. Muun muassa laadukkaasti toteutetut videot tarjoavat potentiaalisille työnhakijoille mahdollisuuden ”kurkistaa yhtiön kulisseihin”, ja kokea väläyksiä yrityksen kultturista, arvoista ja työyhteisön tavoista toimia.