Tutkimukseen perustuvilla täsmätoimilla mainonnan tuotto kymmenkertaiseksi

Sareskoski Oy tarjoaa B2B-sektorilla ratkaisuja turvalliseen ja tehokkaaseen työntekoon. Yrityksen myynnissä keskeinen kanava on verkkokauppa, jonka se perusti jo 2000-luvun alussa, yhtenä suomalaisten yritysverkkokauppojen pioneereista. 

Digitaalisten mainoskanavien ratkaisuista, esimerkiksi Google Ads -hakusanamainonnasta alkanut yhteistyömme Sareskosken markkinointikumppanina on vuosien mittaan laajentunut ja syventynyt. 

Digitaalisten ympäristöjen jatkuvaa kehitystä

Olemme auditoineet ja kehittäneet Sareskosken digitaalisia ympäristöjä, eli verkkosivustoa ja -kauppaa. Sivustojen löydettävyyttä ja hakukoneoptimointia kehitetään jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa, tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sopien.

Vuodesta 2020 alkaen olemme tutkineet kohdemarkkinan ja sen digitaalisen kysynnän lisäksi myös asiakkaan liiketoimintaa, toteutuneeseen liiketoimintadataan pohjautuen.

Sareskoski Oy on yksi suomalaisen yritysverkkokaupan pioneereistä. Yritys on myynyt B2B-sektorille tehokkaan ja turvallisen työnteon ratkaisuja verkossa jo 2000-luvun alusta lähtien.

Tutkimuksemme perusteella täsmensimme Sareskosken kohdeasiakkaiden profiileja ja laadimme näitä palvelevan, kattavan markkinointisuunnitelman. Raportoimme toteuttamamme markkinoinnin tuloksista reaaliaikaisesti asiakkaalle avoimessa dashboard-näkymässä.

Yhteistyömme tuloksena asiakkaan digitaalisen mainonnan tuotto on noin kymmenkertaistunut – ja verkkokaupan myynti kasvanut jopa +300 % yhteistyötämme edeltäneeseen tarkastelujaksoon verrattuna.

Keskustellaanko lisää?

Generaxion on ensimmäinen markkinointikumppanimme, joka sai hakukonemainonnassa merkityksellisiä tuloksia aikaan ja käänsi Google-mainonnan tuottavaksi. Yhteistyötämme on takana kolmisen vuotta ja tänä aikana se on laajentunut muun muassa sosiaalisen median kanaviin.

Yhteistyössä arvostamme säännöllisiä check-upeja, asiantuntijoiden nopeaa ja helppoa tavoitettavuutta, ja sitä että saman katon alta saa niin kutsutun tilinhoidon lisäksi myös muita suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja.

Jaakko Salomaa, Markkinointi & IT, Sareskoski Oy