Ympäristömerkintä Suomi Oy

Teimme: UIUX, Verkkopalvelu

Asiakkaamme Ympäristömerkintä Suomi Oy hallinnoi Suomessa Pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä, jotka helpottavat kuluttajien, yritysten ja organisaatioiden osallistumista vihreään siirtymään. Yrityksen missio on tehdä ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi merkkien avulla. 

Sivusto edistää kestävää kehitystä

Toteutimme laajasti tunnetulle Joutsenmerkille uuden joutsenmerkki.fi-verkkosivuston, jonka sisällöissä tuodaan merkin taustalla olevat kunnianhimoiset ympäristövaatimukset ymmärrettävästi esille.

Merkin kriteerit huomioivat tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren, hillitsevät ilmastonmuutosta, auttavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja edistävät kiertotaloutta. Ympäristön lisäksi terveyteen liittyvät vaatimukset ovat keskiössä.

Helposti lähestyttävää tietoa ja palvelukanava yrityksille


Sivuston keskeinen tavoite on tarjota asiantuntevaa tietoa sekä toimia palvelukanavana vastuullisille ja kehityshakuisille yrityksille, jotka voivat hakea Joutsenmerkkiä omille tuotteille tai palveluilleen – ja saada näin kilpailuetua sekä erottua luotettavasti viherpesusta. Verkkosivusto auttaa myös sekä kuluttajia että yrityksiä edistämään kestävää kehitystä suuntaamalla hankintoja ympäristöllisesti kestäviin tuotteisiin ja palveluihin. 

Runsasta tietomäärää on uudella sivustolla helppo lähestyä, sillä suunnittelussa panostettiin kävijäpolkujen selkeyttämiseen visuaalisesti ja toiminnallisesti. Sivuston visuaalisuudessa on hyödynnetty Joutsenmerkin pohjoismaista brand bookia ja elementtejä. Tietoa on palasteltu loogisiksi kokonaisuuksiksi ja ohjaamaan kävijää yleisestä kohti yksityiskohtaisempaa tietoa.

Joutsenmerkin on ansainnut jo yli 15 000 Suomen markkinoilla olevaa tuotetta tai palvelua. Sivustouudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota tuotehaun toimivuuteen. 

Tuotekategorioista tehtiin muun muassa ikonien kautta visuaalisesti helposti lähestyttäviä ja itse tuotehausta helppokäyttöinen. Lopputuloksena niin kuluttaja- kuin ammattilaiskävijöiden on vaivatonta löytää sivustolta vastuullisia valmistajia ja ympäristömyönteisiä tuotteita.

Uusi joutsenmerkki.fi-sivusto on edeltäjänsä tavoin toteutettu WordPress-alustalle. Uudistuksessa toteutui asiakkaamme toive helpommasta ylläpidosta uuden editorityökalun (Gutenberg) käyttöönotolla. Asiakkaamme arkea helpottaa myös samassa yhteydessä niin kutsuttuna multisite-ratkaisuna toteutettu eu-ymparistomerkki.fi-sivusto, jota he hallinnoivat samalla työkalulla.

Kaipaako sinunkin yrityksesi uutta verkkopalvelua?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.