Data-analytiikan osaajien tarve markkinoinnissa kasvaa – rekrytoivat koulutusohjelmat tarjoavat yhden ratkaisun

Datan hyödyntämisestä ja tekoälyn merkityksestä digitaalisessa markkinoinnissa on puhuttu jo vuosia, mutta kehitys on silti vasta alkutekijöissään. Alan osaajien rekrytointihaaste on krooninen, mutta Generaxionissa siihen on saatu helpotusta rekrytoivista koulutusohjelmista.

Tutkintoon johtava koulutus vastaa edelleen hyvin rajallisesti osaamistarpeisiin, joita data-analytiikan kasvavaan kenttään kohdistuu. Muun muassa tekniikan ja kaupallisen alan koulutusohjelmissa löytyy jo usein esimerkiksi web-analytiikan sisältöjä, mutta yksittäisistä kursseista on pitkä matka vaikkapa markkinoinnin analytiikan syväosaajaksi. 

Generaxionissa on hyviä kokemuksia kasvattaa uusia asiantuntijoita rekrytoivien koulutusohjelmien kautta. Esimerkiksi Saranen Consultingin AnalyticsPro-ohjelma on johtanut useampiin onnistuneisiin rekrytointeihin.

“Pitkän yhteistyömme myötä Sarasen yhteyshenkilöllä on hyvä tuntuma osaamistarpeeseemme. Meille osataan ehdottaa tarpeisiimme soveltuvia ohjelmia sekä kartoittaa potentiaalisia opiskelijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita urasta meillä”, sanoo Karoliina Saarela, Chief Operating Officer Generaxionilta.

Mikään automaatio rekrytoinnissa onnistuminen ei tietenkään ole, vaan se vaatii sitoutumista sekä yritykseltä että opiskelijalta.

“Perehdytykseen ja koko ohjelman aikaiseen mentorointiin täytyy panostaa ja varata aikaa, alussa tietenkin erityisesti. Generaxionilla mentorointiin osallistuu aina useita asiantuntijoita, ja ohjelman aikana tavataan säännöllisesti myös Sarasen kouluttajia. Työssäoppijat siirtyvät vaiheittain osaksi tiimejä, joissa asiakasprojekteja käytännössä tehdään”, sanoo Saarela.

Parhaillaan käynnissä olevassa AnalyticsPro-ohjelmassa opiskelevien Tomi Kyllösen ja Riku Koskisen päämentorina toimii Data & AI -arkkitehtimme Erik Grönroos. Hän on myös oikea henkilö vastaamaan mitä data-analytiikan osaajat markkinointitoimistossa tekevät, ja millaiset ihmiset työssä onnistuvat.

“Ensiksi on todettava, että analytiikan tontti on valtava. Karkeasti voisi arvioida, että markkinointianalytiikan standardiksi muotoutunut Google Analytics edustaa vain murto-osaa analytiikan kokonaisuudesta ja on markkinointianalytiikan kentässäkin vain jäävuoren huippu”, toteaa Grönroos. 

“Pinnan alla asustaa tilastomatematiikan, datatieteen ja koneoppimisen maailma, jossa Google Analyticsilla kerättävää dataa voidaan hyödyntää ja jalostaa kapeaksi tekoälyksi”, jatkaa Grönroos. 

Ohjelmointiosaaminen ja ongelmanratkaisukyky auttavat onnistumaan markkinointianalyytikkona

Iso osa käytännön työstä on web-analytiikkaa: joko verkkoalustojen kävijädatan tai käyttäjien tekemien toimenpiteiden ja konversioiden analysointia, sekä markkinoinnin optimointia näiden perusteella.

Grönroos kuvailee työn olevan jatkuvaa hypoteesien muodostamista ja testausta, eräänlaista poissulkevaa ongelmanrajausdialogia, jossa auttaa jos on – ei niin yllättäen – analyyttinen luonne.

“Markkinointianalyytikon tai digimarkkinoijan rooli on auttaa asiakasyritysten bisnestä kasvamaan. Siinä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä mennä loppuasiakkaiden lenkkareihin – mitä kävijä todennäköisesti missäkin ostopolun vaiheessa tekee ja millaisilla toimenpiteillä hänet saadaan sitoutettua ja etenemään ostopolulla halutulla tavalla?” 

Data-analytiikan alalla pidempään toimineet ovat tyypillisesti enemmän tai vähemmän itseoppineita, tuoreemmat analytiikkaan erikoistuvat puolestaan kasvavissa määrin alanvaihtajia.

“Aiempi tausta esimerkiksi ohjelmistokehityksestä auttaa omaksumaan analytiikan pelikenttää nopeasti, mutta mikään edellytys se ei ole. Taustaa tärkeämpää on valmius ottaa asioista selvää ja kyky ratkoa ongelmia. Työssäoppimisen kautta pääsee markkinointianalytiikan syvään päähän ja käytännön tekemiseen suoraan kiinni”, sanoo Grönroos.

Kyllönen ja Koskinen edustavat molemmat alanvaihtajia. Kyllösellä on ohjelmointitausta, ja edellisessä työssään junior web developerina hän oli saanut kosketusta myös web-analytiikkaan.

”Kiinnostuin data-analytiikasta, ja se alkoi tuntua enemmän omalta jutulta. Generaxionilla olen päässyt tekemään juuri niitä asioita data-analytiikasta mikä itseäni on kiinnostanut. Koulutuspäivien aikana opiskeltua pääsee hyödyntämään työtehtävissä, jotka ovat osa asiakasprojekteja. Koen, että meidät on otettu hienosti osaksi porukkaa, yhdenvertaisiksi työntekijöiksi”, kertoo Kyllönen. 

Riku Koskinen on koulutustaustaltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri, jolla oli takanaan pitkähkö työrupeama yliopistomaailmassa. Koskinen luonnehtii itseään teknisesti orientoituneeksi tyypiksi, jota data-analytiikka aihepiirinä houkutteli urakäännökseen.

”Generaxionin ja Sarasen opeissa kiinnostus alaan on vain vahvistunut. Koulutusohjelman sisällöt ovat tarjonneet laajan perusannoksen erilaisista data-analytiikan menetelmistä ja työkaluista, mikä tarjoaa hyvän ponnistuslaudan alalle. Asiakastyöt ovat monipuolisia, joten mielenkiinto pysyy helposti yllä”, päättää Koskinen kokemuksistaan.