Googlen E-A-T sai extra-E:n – mistä on kyse?


Verkkosivustojen laatumäärittelyyn kehitetty Googlen E-A-T-konsepti täydentyi noin vuosi sitten, ja sai muodon E-E-A-T.

Mistä on kyse ja mikä muuttui? Käsittelemme tätä artikkelissamme.

Mitä E-A-T tarkoittaa?

Lyhenne on peräisin sanoista Expertise (asiantuntemus), Authoritativeness (auktoriteetti), ja Trustworthiness (luotettavuus). Kirjainyhdistelmä täydentyi vuoden 2022 lopulla, kun mukaan otettiin Experience (kokemus).

Termi on peräisin Google Search Quality Rater Guidelines -ohjeistuksesta, jonka perusteella Google arvioi hakualgoritmin toimintaa. Googlen laatuarvioijat käyttävät näitä neljää parametria arvioidessaan hakukoneen palauttamien tulosten paikkaansapitävyyttä ja antaessaan palautetta verkkosivujen tarjoamasta hakukokemuksesta. Mitä korkeampi E-E-A-T lukema, sitä laadukkaammin hakualgoritmi on toiminut.

Erityisen tärkeäksi E-E-A-T-arviot koetaan niin kutsuttuun YMYL (Your Money or Your Life) kategoriaan liittyvissä hauissa. Näissä rahaan ja ihmisten terveyteen liittyvissä aihealueissa virheellisen informaation potentiaaliset haittavaikutukset ovat yksilöiden kannalta vakavampia, minkä vuoksi ne ovat hakukonejätin erityisessä tarkkailussa.

E-E-A-T – pari faktaa

Kuka?

Oikeat, hengittävät ihmiset: tällä hetkellä arviointiin osallistuu noin 16 000 laaduntarkkailijaa eri puolilta maailmaa.

Mitä?

Arvioivat hakualgoritmin toimintaa: tarkastelevat hakutuloksia ja niiden paikkaansapitävyytta, muun muassa A/B-testauksen avulla. Luonnollisten henkilöiden arviointityöstä kerätyn datan avulla koulutetaan tekoälyä ja automaattisia arviointijärjestelmiä.

Kuinka arviointi käytännössä tapahtuu?

Kuten edellä mainittiin, hakualgoritmin toimintaa arvioi iso joukko luonnollisia henkilöitä, nykyisin jo noin 16 000 ihmistä. Algoritmin toiminnan ja verkkosivustojen laadun arviointi ei siis todellakaan ole pelkän tekoälyn ja koneiden varassa. Laatuarvioijien työn ytimessä on arvioida verkkosivustojen palauttamia hakutuloksia E-E-A-T-parametrien valossa.

Näillä yksittäisten henkilöiden arvioilla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta verkkosivun rankingiin. Sen sijaan Google kokoaa ja yhdistelee eri lähteistä saamiaan arvioita, ja asettaa sen mukaan hakutuloksiin parhaiten vastaavat ja käyttäjille hyödyllisimmät järjestykseen.

Koko homman tarkoituksena on se, että hakukoneen käyttäjä saisi laadukkaimman mahdollisen tuloksen vastauksena hakuunsa.

Useimmat suomalaiset sivustot pärjäävät kohtuullisesti ainakin osassa E-E-A-T:n kriteereistä. Osalla toki riittäisi reilusti parannettavaa ja laadukkaitakin hakutuloksia palauttavilla sivuilla on aina mahdollisuus kehittyä entisestään.

Oman sivuston nykytilaa voi olla hankala hahmottaa, mutta pureskelemme alla kutakin E-E-A-T-kriteeriä hieman, ja toivomme sen auttavan verkkosisältöjen tuottamisessa ja sivustonne kehittämisessä.

Experience

Mikä tahansa sisältö on lähtökohtaisesti luotettavampi, mikäli kirjoittajalla on kokemusta aiheesta. Esimerkki ravintolatoiminnasta: kumpaa pidät luotettavampana?

01
Henkilö, joka on syönyt ravintolassa kirjoittaa paikasta ja siellä nauttimastaan ateriasta arvion.

02
Henkilö, joka on lukenut ravintolasta jostakin muusta lähteestä kirjoittaa siitä arvion.

Luultavasti 99.9% vastaa pitävänsä vaihtoehtoa 01 luotettavampana – ja sama pätee Googlen laatuarvioijiin.

Kokemuksen todentamisessa tärkeitä elementtejä ovat omat, aidot valokuvat esimerkiksi markkinoitavista tuotteista, sekä yksilölliset kuvaus- ja muut tekstit.

Houkutus käyttää mahdollisimman paljon tekoälytyökalujen (AI, artificial intelligence) tuottamaa sisältöä on suuri, mutta juuri tähän inhimillisen kokemuksen todentamiseen se ei sovellu: tekoäly ei voi syödä ravintolassa, eikä näin ollen kirjoittaa arviota kokemuksestaan. AI:n käytön tulee olla vain sisällöntuotantoa tukevaa, eikä sille suinkaan voi ulkoistaa kaikkea.

Tuskin oli täysin sattumaa, että tämä ”extra-E” lisättiin kriteeristöön pian ChatGPT:n lanseerauksen jälkeen.

Expertise

Google jos mikä arvostaa asiantuntijoita, eksperttejä. Niitä, jotka tietävät mistä puhuvat – ja huokuvat uskottavuutta. Asiantuntemusta voidaan sanoa olevan kahta lajia: muodollista ja käytännönläheistä.

Kun joku kirjoittaa aihepiireistä kuten rakentaminen tai talous, asiantuntemuksen oletetaan tyypillisesti pohjatuvan alan koulutukseen ja pitkään työkokemukseen. Sijoitus- ja säästövinkkejä on luonnollista pitää uskottavampina, mikäli niiden antaja on esimerkiksi kouluttautunut ekonomisti.

Vastaavasti esimerkiksi neulonta- tai askarteluaiheisia sisältöjä tarjoavilta ei lähtökohtaisesti oleteta alaan liittyvää muodollista asiantuntemusta: käytännön kokemus ja harrastuneisuus riittävät usein tekemään kädentaiturista arvostettavan asiantuntijan alalla. Niinpä myös korkea E-E-A-T pistemäärä tällaisen asiantuntijan sivustolle ansaitaan pitkälti käytännön kokemuksen ja perehtyneisyyden perusteella.

Viittaukset tutkimustietoon ja luotettaviin tiedonlähteisiin, aihetta käsittelevien oppaiden ja ohjemateriaalien julkaiseminen, ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoitukset, sekä hyvin laaditut yritysesittelyt ovat keinoja vahvistaa asiantuntíjuutta verkkosivustoilla.

Authority

Aikaisemmin sivuston auktoriteetin taikasauvana pidettiin muualta verkosta sivustolle osoittavia linkkejä, ja näiden lukumäärän kasvattamista. Nämä linkkiverkostot ovat menettäneet jossain määrin merkitystään, mutta eivät kokonaan. Nykyisin entistä enemmän on merkitystä sillä, miten luotettaviksi linkkien lähteet koetaan.

Sivuston auktoriteettia, virallisuutta tai luotettavuutta on onneksi mahdollista osoittaa monilla muillakin tavoilla. Näihin lukeutuvat esimerkiksi laadukkaan, kävijöille relevantin sisällön tuottaminen, sivuston säännöllinen päivittäminen sekä sujuva käyttökokemus. Kannattaa myös minimoida sivustolla esiintyvät virheet, muun muassa toimimattomat linkit, sekä pitää korostetun mainosmainen sisältö vähäisenä.

Laadukas sisältöstrategia auttaa paitsi palvelemaan käyttäjiä, myös nostamaan sivuston arvostusta Googlen silmissä: mieti siis ennen kaikkea mitä käyttäjät etsivät ja kaipaavat, ja pyri vastaamaan sivustollasi näihin tarpeisiin.

Myös domainin ikä ja sen pysyvyys lisäävät
sivuston luotettavuutta. Jos domain on ollut käytössä 10 vuotta ja se on jo maksettu samalle käyttäjälle seuraavaksi viideksi vuodeksi, on se Googlen silmissä luotettavampi ja vakaampi vaihtoehto kuin kaksi vuotta sitten käyttöönotettu domain, jota maksetaan vuosi kerrallaan.

Trust

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä: verkkosivuston tulee olla luotettava. Muiden kriteerien – kokemuksen, asiantuntemuksen ja auktoriteetin – osoittaminen menettää ison osan merkityksestään, mikäli sivustoa ei koeta luotettavaksi.

Keskeinen osa sivuston luotettavuutta on yrityksen tietojen ja fyysisen sijainnin ilmoittaminen, johdonmukaisesti samoina eri kanavissa. Mikäli näissä yrityksen digitaalisissa jalanjäljissä on eri tietoja eri kanavissa, on algoritmin vaikeampi pitää sitä luotettavana.

Turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät elementit ovat Googlelle tärkeitä kriteereitä, joten SSL-sertifikaateista kannattaa huolehtia. Verkkokauppaa pyörittävien yritysten on mahdollista viestiä turvallisesta verkko-ostamisesta hankkimalla niin kutsutun E-labelin. Liikenne- ja viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa kattavan tietopankin, kuinka tietoturvallisuutta voi ylläpitää ja parantaa.

Muita Googlen luotettavuusarvioinnissa tärkeitä tietoja ovat sivuston tietosuojaselosteet (privacy policy), sekä esimerkiksi selkeät tuotetiedot ja helposti ymmärrettävät toimitus- ja palautusehdot, erityisesti mikäli kyseessä on verkkokauppa.

Ulkopuolisten, yrityksestä riippumattomien toimijoiden omilla sivuillaan yrityksestä julkaisemat arviot voivat kasvattaa sivustosi luotettavuutta. Näitä tarkkailevat myös ostavat asiakkaat, eivät suinkaan vain Googlen laatuarvioijat.

Tämän tulisi olla sanomattakin selvää, mutta sanomme sen silti: pidä huolta, että sivustosi tarjoaa vain oikeaa, faktatarkistettua sisältöä. On myös tärkeää huolehtia, että sivustoltasi lähtevät linkit ovat käyttäjälle hyödyllisiä ja johtavat luotettaville sivustoille.

Ei yhtä ilman muita

Kun kehitätte yrityksenne verkkosivustoa, suosittelemme huomioimaan kaikkia edellä kuvattuja laatukriteerejä: ne ovat niin linkittyneitä toisiinsa, että keskittymällä vain johonkin niistä on kokonaisuus vaarassa kärsiä.

Googlen ohjeistukset ovat yksityiskohtaisia ja laajoja, mutta toivottavasti onnistuimme selkokielistämään E-E-A-T-kriteeristön keskeisiä kohtia riittävästi, jotta saatte siitä apua sisällötuotantoon ja sivustonne päivittämiseen.

Mikäli kaipaatte apua esimerkiksi sisällöissä, hakukonelöydettävyyden parantamisessa tai sivuston uusimisessa, autamme mielellämme!

Olemme täällä auttamassa sinua onnistumaan verkkopalvelusi sisällön kanssa. Pyydä siis asiantuntijan arvio sisällön nykytilasta ja kehitystarpeista.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.