Lottorivi realisoidaan yhdistämällä data ja luovuus

Markkinointiin liittyvien datakeskustelujen pyörteissä pohditaan aika ajoin sitä, mitä merkitystä luovuudella on markkinointibisneksessä tänä päivänä.

Uskaltavatko luovasti lahjakkaat ylipäätään hakeutua markkinointialalle suunnittelupöydän ääreen? Markkinointialan keskusteluja seuratessa kokematon voi helposti luulla, että alalla pärjätäkseen vaaditaan vähintään kiitettävä kurssinumero tilastomatematiikassa. Näin se ei ole.

Fiksu luova tykkää datasta

Luovankin henkilön kannattaa tykätä datasta ja haluta käyttää sitä luovien ratkaisujen suunnittelussa. Dataa hyödyntämällä analysoidaan kuluttajakäyttäytymistä ja löydetään ne kanavat, joissa potentiaaliset ostajat kohdataan. Data myös paljastaa ovatko asiakkaan kanavien ostopolut ja löydettävyys kunnossa. Onko kokonaisuus paras mahdollinen? 

Data auttaa luovia suunnittelijoita tekemään ratkaisuja, joilla asiakkaan tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti. Sen avulla ymmärretään, miksi joku ratkaisu toimii ja toinen ei. Datalla on iso rooli markkinoinnin kehittämisessä sekä omassa oppimisessa. Dataa hyödyntämällä voidaan useimmiten minimoida asiakkaalle kalliiksi käyvät omat, kollegan tai asiakkaan omat ”mutut”.

Luovuus on näyttämön kingi

Kun data on suunnittelijan työpöydällä, näyttämölle astuu luovuus. Pelkkä data ilman vaikuttavia viestejä on merkityksetöntä. Se on kuin tiedettäisiin tulevan lauantain lottorivi, mutta jätetään siitä huolimatta veikkaamatta.

Keskinkertainenkin mainosviesti pärjää entistä paremmin, jos se kohdistetaan oikein kanavissa, joissa kohderyhmän tiedetään viettävän aikaa. Mutta mainos, jossa on kohderyhmän pysäyttävä ja sen tarpeeseen vastaava sisältö, vaikuttaa ostokäyttäytymiseen tehokkaammin. Ja pesee mennen tullen keskinkertaisen mainoksen. Oletushan kuitenkin on se, että kuluttaja kohtaa molemmat mainokset samassa uutisvirrassa.

Luovuus luo kysyntää

Datan yhtenä tehtävänä on löytää potentiaalisimmat ostajat, mutta luovuuden tehtävänä on edelleen saada heidät ostamaan. Jos ei juuri sillä sekunnilla, niin jättämällä muistijäljen myöhempää tarvetta varten.

Ilman luovuutta ei synny katseenvangitsevia kuvia ja videoita, ei pysäyttäviä sanoja, ei tehokasta ääntä eikä vaikuttavia kokonaisuuksia. Ilman luovuutta sanoma ei mene perille, eikä kohderyhmää koukuteta.

Data ei korvaa luovuutta

Data ja tekoäly eivät korvaa luovuutta. Ne ovat erinomaisia renkejä ja suunnittelun lähtökohtia. Data myös vapauttaa resursseja – aikaa ja budjettia – entistä vaikuttavampien viestien suunnitteluun. Markkinointiin, joka luo kysyntää ja johtaa parempaan tulokseen.

Luovan mielen tärkein tehtävä on edelleen kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaminen, ja älykäs hyödyntää siinä datan tuomat mahdollisuudet. Vaikka tilastomatikka ei olekaan ykkösvahvuus, mutta ideointi, sanat ja tarinat tai visuaalinen silmä on, kannattaa hakeutua alalle. Ilman luovuutta ei tehdä vaikuttavaa markkinointiviestintää.

Haluatko kuulla, miten data ja luova suunnittelu yhdistetään yrityksen markkinointiviestinnässä kysyntää luovaksi kokonaisuudeksi?