Miksi mainostaminen sosiaalisessa mediassa kannattaa?

Keskustelu sosiaalisen median ympärillä koskee yleensä uutuuksia: algoritmimuutoksia, nosteessa olevia kanavia ja trendaavia ilmiöitä. Vähemmän puhutaan vaikkapa vanhan tutun Facebookin käytöstä, mutta se on Suomessa edelleen käytetyin somealusta: 59 % suomalaisista käytti Facebookia päivittäin vuonna 2023. Mainostaminen esimerkiksi Metan kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa, tavoittaa ison osan väestöstä – ja on jo tästä syystä kannattavaa.

Suomalaisten tärkein motivaattori somepalvelujen käyttöön on tutkimuksen mukaan “viihtyminen ja palautuminen” – ja yritysten liiallinen brändääminen ja mainostaminen ärsyttää osaa käyttäjistä. Toisaalta somepalveluja käytetään yhä kasvavassa määrin hakukoneena, jolloin myös yritysten ja niiden tarjonnan toivotaan olevan kattavasti esillä.

Niin kulunut kuin sanonta onkin, tulee yritysten olla siellä missä sen asiakkaatkin ovat. Suomessa ykköspaikkaa pitävän Facebookin jälkeen seuraavaksi yleisimpiä päivittäisessä käytössä ovat Youtube (39 %) ja Instagram (39 %), ennen nuorempien ikäryhmien valtavirtaa edustavia TikTokia ja Snapchatia. Merkillepantavaa on somen käytön pirstaloituminen ikäryhmittäin.

Vakiintuneiden, boomer-someksikin kutsuttujen, kanavien käyttö on siis edelleen merkittävällä osalla väestöstä päivittäistä, joten niistä on erinomainen mahdollisuus tavoittaa iso osa monien yritysten merkittävimmistä kohderyhmistä.

Monipuolisuus on somemainonnan valtti

Somemainonnan ehdoton etu on sen monipuolisuus”, sanovat Generaxionin somemainonnan asiantuntijat Sami Jalonen ja Viljami Savolainen kuin yhdestä suusta.

Savolainen jatkaa, että somemainonta sopii tukemaan hyvin monenlaisia tavoitteita yrityksen markkinoinnissa ja eri vaiheissa loppuasiakkaan ostopolkua.

“Somemainonta tukee niin tunnettuuden kasvattamista ostopolun alkupäässä, liikenteen lisäämistä harkintavaiheessa, sekä konversioiden toteutumista silloin kun asiakas on valmis tekemään ostopäätöksen”, kuvailee Senior Social Media Specialistina työskentelevä Savolainen.

Digital Marketing Specialist Sami Jalonen täydentää monipuolisuuden kuvaavan myös mainosmuotojen kirjoa.

“Yhden kanavan sisällä voi toteuttaa hyvin monipuolisia kokonaisuuksia, ja hyödyntää laajasti erilaisia sisältöjä ja mainosmuotoja. Sisällön laatu ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen korostuvat entisestään kun seuranta ja kohdentaminen ovat tietosuojasäädösten kiristyessä tulleet haasteellisemmiksi”, sanoo Jalonen.

Facebookin mainosmuotoja ovat esimerkiksi:

  • kuvamainokset
  • videomainokset
  • karusellit
  • liidimainokset
  • dynaamiset tuoteluettelomainokset
  • instant experience -mobiilimainokset

Tuskin moneltakaan mainostajalta on mennyt ohi, että yksilön tietosuojaa ja käyttäjän itseensä kohdistuvan tiedon omistajuutta parantavat muutokset vaikuttavat merkittävästi mainonnasta kertyvän datan laatuun. Tällä puolestaan on iso vaikutus mainonnan kohdentamiseen.

“Vaikka niin sanotusti tekninen kohdentaminen on heikentynyt, sisällöllisesti kohdentaminen on Metan kanavissa yhä hyvin validia. Facebookin tekoäly toimii edelleen hyvin ja tunnistaa oikeanlaisia yleisöjä eri sisällöille sekä yritysten erilaisille tavoitteille”, sanoo Sami Jalonen.

Orgaaninen vai maksettu some? Molempia tarvitaan.

Somesisältö on yhä useammin ensikosketus potentiaalisen asiakkaan ja yrityksen välillä. Läsnäolo somessa – sekä orgaaninen että maksullinen – tuleekin nähdä suunnitelmallisena kokonaisuutena.

Somealustojen algortimien kehitys on jo pidempään suosinut toisten käyttäjien ja läheisten kaverien sisältöjä, ja esimerkiksi yritysten sisällöllä on todella haastavaa päästä näkyviin uutisvirrassa.

“Orgaanisella sisällöllä saa oikeasti tunnettuutta vain jos sisältö syystä tai toisesta saavuttaa niin sanotusti viraaliaseman. Toki esimerkiksi TikTok poikkeaa tässä, siellä orgaanisella sisällöllä tavoittamiseen on selvästi paremmat mahdollisuudet”, toteaa Sami Jalonen.

Maksetulla mainonnalla sen sijaan tavoitetaan edelleen varsin kustannustehokkaasti yrityksestä, sen tuotteesta tai palvelusta kiinnostunut yleisö.


“Hieman yleistäen voidaan sanoa, että mainonnalla asiakkaat tuodaan yrityksen vaikutuspiiriin ja kiinnostavalla orgaanisella sisällöllä heidät on mahdollista pitää lähellä ja syventää asiakassuhdetta”, kuvailee Sami Jalonen.

Olemme käsitelleet muissa artikkeleissamme somestrategiaa ja orgaanisen sisällöntuotannon avuksi laatimaamme somekalenteria.

Viimeisin osaaminen ja kattava ymmärrys toimialoista tuottavat tuloksia

Mikään edellä sanomastamme koskien algoritmien muutoksia, kertyvän datan rajoitteita ja kohdentamisen haasteita ei poista tätä: maksetun mainonnan asiantuntijat pystyvät edelleen toteuttamaan tuloksellista somemainontaa.

“Olennainen osa asiantuntemustamme on ymmärrys kuinka yleisöjä, sisältöjä ja mainosmuotoja on mahdollista testata, joko koneoppimisen avulla tai niin sanotusti käsin. Ja tietenkin kehitämme mainontaa havaintojen perusteella edelleen”, sanoo Viljami Savolainen.

Savolainen sanoo Generaxionin tiimiin tiivistyneen vuosien aikana laajaa ymmärrystä erilaisista toimaloista. “Tämä auttaa asiantuntijan varmemmin ja nopeammin tuloksellisen ratkaisun alkulähteille.”

Sami Jalonen painottaa uudelleen strategisen otteen ja suunnitelmallisuuden merkitystä. Generaxionissa asiakkaille rakennetaan somemainontaan yksilöllinen strategia.

“Se käsittää tavoitteet, kampanja-ajan, budjetin, kohderyhmän määrittelyn, mainosten optimoinnin, visuaalisen ilmeen, sisällön suunnittelun, sopivimpien mainostyyppien valinnan, sekä tulosten raportoinnin”, luettelee Jalonen.

“Koska niin moni osa-alue on kovassa murroksessa, vie asioiden uudelleenopettelu väistämättä aikaa. Tästäkin syystä mainonnan toteutus kannattaa ulkoistaa ammattilaisille”, päättää Jalonen.

Kirjoituksen lähteinä käytetty seuraavia raportteja:
Digitaalinen elämä -tutkimusraportti 2023, toteuttaja Nepa DNA:n toimeksiannosta.
Digital 2023 Global Overview –raportti, Meltwater & We Are Social

Kaipaatko apua tulokselliseen somemainontaan? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.