Palvelut

Demand. Multiplied.

Insight & Strategy, Platforms & Automation, Content & Branding, Channels & AI. — Yksi palvelukokonaisuus. Kaikki digitaaliseen kilpailukykyyn ja kasvuun. Mahdollisuus moninkertaisiin tuloksiin.

Palvelumme

Insight & Strategy

Aika sopeutua vai muuntautua? Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja verkkopalvelujen uudelleenmäärittelystä uusiin digitaalisiin liiketoimintamalleihin, dataan perustuvan analysoinnin osoittamana.

Lue lisää

Platforms & Automation

Rakennamme, ylläpidämme ja optimoimme yksilöllisesti verkkosivuja, -kauppoja ja alustoja strategisista lähtökohdista.

Lue lisää

Channels & AI

Yhdistämme ihmisten ja koneiden päättelykyvyt, kun maksimoimme konversiot oikeissa kanavissa jatkuvan optimoinnin ja data-analyysin avulla.

Lue lisää

Content & Branding

Vahvistamme niitä kohderyhmien käsityksiä, jotka aiheuttavat suosimista. Ratkaisumme kattavat kaikki mediat ja keinot joilla yritys voi resonoida tunne- ja tulostasolla.

Lue lisää

Palvelumme

Voimme vastata koko asiakashankinnasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä digitaalisissa ympäristöissä.

Demand. Multiplied.

Tarjoamme kaiken, mitä yrityksen kilpailukyky ja kasvu digitaalisissa toimintaympäristöissä edellyttää. Avullamme asiakkaat murtautuvat markkinoille tai kasvattavat siellä systemaattisesti osuuttaan.

Suurin etumme asiakkaille ei synny yhdestä Pohjois-Euroopan laajimmista palvelutarjoomista. Ratkaisevaa on laajuuden yhteisvaikutus. Jokaisen palveluosion tulokset yltävät huippuunsa, kun kaikkia hyödynnetään pitkäjänteisesti, yhtä aikaa. Tällöin kunkin osion tulos moninkertaistuu verrattuna samaan toteutukseen yksittäin. Todennamme tämän mieluusti.

Mahdollisuus parhaimmillaan eksponentiaaliseen kysynnän kasvuun perustuu palveluiden jatkuvaan, koordinoituun vuorovaikutukseen sekä tulosten seurantaan. Teemme jatkuvasti datasta havaintoja, joiden perusteella voimme optimoida useampia toimenpiteitä samalla kertaa.

Ratkaisumme ansiosta markkinoinnin, myynnin ja asiakashankinnan prosesseja ei tarvitse hajauttaa, vaan kaikki investoinnit tukevat toisiaan. Samalla asiakkaidemme toiminnot eivät pirstaloidu, eikä aikaa tai resursseja tuhlaannu.

Kaikki palvelumme

Generaxion kilpailukykynne tekijänä

Mitkä palveluistamme kannattaa yhdistää liiketoimintaan? Keskustellaan.