Hakukone­optimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnissa parannamme verkkopalvelun tai -kaupan sisältöjä sekä teknisiä ominaisuuksia siten, että Google listaa yrityksen tuotteet ja palvelut niihin liittyvissä hauissa mahdollisimman ylös.

Kilpailu Googlen hakutuloksissa on kovaa: hakutulosten kärjessä olevat vievät 90% liikenteestä. Hakutulokset paikoilla 1–3 vievät 50% liikenteestä.

Ensimmäisen ja 10. hakutuloksen ero tuloksellisuuteen on 25-kertainen25 x

Hakukoneoptimoinnin kokonaisuudet

Auditointi

Hakukonelöydettävyyden auditointi sisältää verkkopalvelun tai -kaupan teknisen auditoinnin sekä ulkoisten linkitysten määrän ja laadun arvion. Lisäksi auditointiin kuuluu avainsana-analyysi tärkeimmistä tuoteryhmistä ja palveluista. Arvioimme sisällön löydettävyyden sekä laadimme auditointiraportin palvelun nykytilasta ja kehityskohteista.

Hakukoneoptimointi

Parannamme verkkopalvelun tai -kaupan hakukonelöydettävyyttä. Muokkaamalla kirjoitettua sisältöä sekä käyttäjälle näkymätöntä, palvelun teknistä sisältörakennetta ja metatietoja.

Laaja hakukoneoptimointi

Luomme uutta sisältöä sekä optimoimme olemassa olevaa rakenteita myöten. Parannamme palvelupolkuja ja koko verkkopalvelun käytettävyyttä. Myös teknisten ominaisuuksien laajempi optimointi sisältyy ratkaisuun.

  1. Sivuston kirjoitetun sisällön ja metatietojen optimointi
  2. Sivuston tekninen optimointi
  3. Uuden sisällön tuottaminen verkkopalveluun
  4. Verkkopalvelun tai -kaupan käyttäjäkokemuksen ja tuloksellisuuden parantaminen

Laaja hakukoneoptimointi + ulkopuoliset palvelut

Laajan hakukoneoptimoinnin kokonaisuuden lisäksi optimoimme myös ulkoisia tilejä ja verkkolinkityksiä, jotka ovat usein ratkaisevia näkyvyydelle ja asiakkaiden kontaktoinnille.

1. Sivuston kirjoitetun sisällön ja metatietojen optimointi
2. Sivuston tekninen optimointi
3. Uuden sisällön tuottaminen sivustolle
4. Palvelun käyttäjäkokemuksen ja tuloksellisuuden parantaminen
5. Google My Business -optimointi
6. Sosiaalisen median linkitysten optimointi
7. Ulkoisten linkitysten optimointi

Yhteistyön eteneminen ja raportointi

Määritämme hakukoneoptimoinnin tiimistämme sinulle oman asiantuntijan. Hän selvittää tarvittavat lisätiedot, joiden pohjalta suunnittelemme ja käynnistämme sovitut toimenpiteet.

Hankkeen aluksi käymme tarkasti läpi tarpeesi ja liiketoimintasi tavoitteet.

Hakukoneoptimointi alkaa optimointisuunnitelmalla, jonka toteutamme sovitulla laajuudella. Suunnitelma sisältää aina verkkopalvelun tai -kaupan teknisen auditoinnin sekä hakumarkkina- ja avainsana-analyysin.

Mittaamme ja analysoimme säännöllisesti optimointitoimenpiteiden väliaikatuloksia, joiden perusteella verkkopalvelun hakukonelöydettävyyttä parannetaan jatkuvasti.

Verkkopalvelusi- tai kauppasi hakukoneoptimoinnin optimointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteuttaa Generaxionissa sisällöntuotannon ja teknisen kehittämisen ammattilaiset. Raportoimme tehdyistä toimenpiteistä ja tuloksista kvartaaleittain – kattavasti ja ymmärrettävästi.