Generaxion kokonaisvaltaisena kumppanina

Olemme monelle asiakkaallemme markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämisen kokonaisvaltainen kumppani. Läpivalaisemme asiakkaamme liiketoiminnan ja sitoudumme sen tavoitteiden saavuttamiseen. Pisimmät kumppanuutemme ovat kestäneet jo yli 20 vuotta.

Yhteistyön syventyessä, Generaxionin asiantuntijatiimi on arjessa oman tiimisi saumaton jatke. Jatkuvaa, usein viikoittaista yhteydenpitoa tarvitsevana asiakkaana saat käyttöösi tiimin osana oman asiakkuusjohtajan ja usein myös projektipäällikön. Markkinoinnin ratkaisut räätälöidään juuri sinun liiketoimintaasi parhaiten tukeviksi.

Parempi kilpailukyky asiakkaallemme

Liiketoiminnassa onnistuminen on usein monimutkaista ja täynnä epävarmuuksia. Lupauksemme asiakkaillemme on kuitenkin yksinkertainen: moninkertaistamme asiakkaidemme tuotteiden ja palvelujen kysynnän.

Olemme parhaimmillamme silloin, kun asiakkaamme on valmis haastamaan ja digitalisoimaan koko liiketoimintansa. Parannamme kilpailukykyä toimintatavalla, joka läpivalaisee liiketoiminnan ja tuo asiantuntemuksemme parantamaan tuloksellisuutta asiakkaan ostopolun kaikissa vaiheissa. Harppaus kilpailukyvyssä syntyy tarjoamiemme palvelujen yhteisvaikutuksella.

Tulokset kiinnostavat jokaista asiakasta ja uutta kumppania etsivää. Tuloksiimme voit case-esimerkkien muodossa tutustua täällä.

Datapohjaista päätöksentekoa

Dataohjautuvuudesta puhuvat markkinoinnin kentässä kaikki, mutta harva pystyy jalostamaan datasta kattavaa ymmärrystä liiketoiminnan kehityksen kulmakiveksi.

Yhdistämme markkina-, markkinointi-, asiakas-, sosiaalisen median ja liiketoimintadata yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä kutsumme Demand Dataksi. Asiantuntemuksemme avulla teemme dataan perustuen ehdotukset juuri sinun yrityksellesi tuottavimmista toimenpiteistä.

Asiakasymmärrys keskiöön

Markkinoinnin tärkein voimavara on syvälliseen ymmärrykseen perustuva näkemys asiakaskunnasta. Asiakkaamme tuntevat omat kohderyhmänsä aluksi meitä paremmin, mutta emme tyydy tähän.

Meidän avullamme kohdeasiakkaidesi profiilit kirkastuvat varmennettuun dataan perustuvaksi ymmärrykseksi käyttäytymisestä. Tutkimalla lisää potentiaalisia ja olemassa olevia asiakasryhmiäsi digitaalisiin kanaviin painottuen, jalostamme tulkintamme merkittävimmistä asiakasryhmistä ja tavoista kohdata heitä tuloksellisesti ostopolulla. Tätä kutsumme X-Audience -ymmärrykseksi.

ASIAKASSEGMENTIT

  • Tärkeimpien ja potentiaalisimpien asiakasryhmien profiilit
  • Syvä ymmärrys asiakkaiden ostopäätösten motiiveista ja valintaperusteista

OSTOPOLUN KEHITTÄMINEN

  • Ostopolun mallintaminen yrityksen liiketoiminnan mukaisesti kohderyhmittäin
  • Eri asiakassegmenttien kuljettaminen ostopolulla kohti ostopäätöstä

INSIGHT JA KONEOPPIMINEN

  • Omat markkinoinnin rekisterit ja kontaktipinnat
  • Asiakasdata tuloksellisempaan markkinoinnin kohdistamiseen
  • Koneoppiminen ja tehokas asiakasdatamassan hyödyntäminen markkinoinnissa

Huippuosaaminen käytössäsi

Asiantuntemuksemme markkinoinnin eri osa-alueilla kattaa kaiken, mitä yrityksesi kilpailukyvyn kasvattaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä vaatii. Olemme rakentaneet osaamisemme ainutlaatuisiksi toimintamalleiksi, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaasi koko ostopolun kehittämiseen.

Yhdistämme palvelumme ja asiantuntemuksemme liiketoimintasi ympärille tavalla, joka varmistaa toimenpiteiden tuloksellisuuden ja markkinointi-investoinnillesi parhaan tuoton.

Demand Journey

Digitalisaatio muuttaa ostokäyttäytymistä jatkuvasti, mutta yksi asia pysyy: asiakas – nykyinen tai potentiaalinen – on aina jossain kohtaa ostopolkua.

Mallinnamme asiakkaidesi ostopolut, tunnistamme niiden vahvuudet ja heikkoudet, ja yhdistämme ostopolkuihin kattavan kysyntädatan. Näin syntyy ymmärrys tehokkaimmista tavoista ja tarvittavista muutoksista vaikuttaa kysyntääsi ostopolun eri vaiheissa.

Olen ollut yhteistyöhön erittäin tyytyväinen. Meistä on pidetty huolta ja tuntuu, että asiakkaan onnistuminen on meidän tiimille Generaxionilla tärkeää.

Satu Niemelä, Vastuullisuusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

Tommi Malmi

Strategy Specialist, Sales

+358 400 254 264