Digitaalinen markkina-tutkimus

Tiedätkö, kuinka paljon yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin kohdistuu kiinnostusta ja miten potentiaaliset asiakkaasi käyttäytyvät verkossa ennen ostopäätöstä? Entä osaatko sanoa, millainen asema yrityselläsi on suhteessa kilpailijoihisi ja kuinka paljon potentiaalia markkinassasi on vielä käyttämättä? Digitaalisen markkinatutkimuksen avulla saat arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan ja miten liiketoimintaasi on kannattavaa kehittää.

Tutkimalla digitaalista markkinaa kirkastat liiketoimintasi horisontin

Kuluttajien ostokäyttäytyminen elää ja muuttuu jatkuvasti. Monella yrittäjällä on käsitys siitä, miten potentiaalinen asiakas käyttäytyy ostopolun loppupäässä tuotteita ja palveluntarjoajia vertaillessaan, mutta käsitys siitä, miten asiakkaan alkuperäinen tarve syntyy saattaa olla hämärän peitossa. Myös kovimmat kilpailijat osataan usein nimetä, mutta tiedetäänkö miksi jokin kilpailija menestyy paremmin kuin toinen – ja millä osa-alueella?

Harva yritys kasvaa pysymällä aloillaan. Siksi on tärkeää, että liiketoimintaa kehitetään aktiivisesti oikeaan suuntaan. Toisille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tarjooman kehittämistä, joillekin potentiaalisten asiakkaiden tehokkaampaa tavoittamista kaikissa ostopolun vaiheissa. Ilman faktatietoa kehitysaskeleet joudutaan kuitenkin ottamaan sokkona tai ainakin likinäköisenä. Joskus askeleet osuvat kohdalleen, toisinaan askel harhautuu – mikä voi ikävimmässä tilanteessa näkyä paitsi hukattuna aikana myös rahana.

Digitaalinen markkinatutkimus ei jätä mitään arvailujen varaan. Kun liiketoiminnan kehittäminen perustuu lahjomattomaan dataan, on menestyminen markkinassa paitsi todennäköisempää, myös kustannustehokkaampaa.

Digital Demand Audit

Digital Demand Audit -markkinakatsaus tarjoaa kattavan ymmärryksen markkinasi nykytilasta ja potentiaalista. Tutkimme syväluotaavasti muun muassa:

  • Yrityksesi tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvaa kiinnostusta
  • Potentiaalisen asiakkaasi ostokäyttäytymistä verkossa
  • Markkinasi kilpailuasetelmaa ja yrityksesi markkina-asemaa
  • Käyttämätöntä markkinapotentiaalia

Tutkimustyö alkaa aina yhteisellä aloituspalaverilla, jossa asiantuntijamme tutustuu kattavasti yrityksesi liiketoimintaan ja tavoitteisiin. Aloituspalaverin pohjalta asiantuntijamme aloittaa tutkimustyön, jonka pohjalta löydetty lahjomaton data konkretisoidaan ymmärrettävään muotoon ja johtopäätöksiin. Lopputuloksena saat käsiisi markkinaraportin, joka antaa selkeät suuntaviivat liiketoimintasi kehittämiseen niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.

Ota yhteyttä markkina-
tutkimuksesta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.