Digitaalisen liiketoiminnan kehitys-suunnitelma

Ainoa varma on muutos, sanotaan. Ostamisen siirtyessä jatkuvasti vahvemmin verkkoon tämä pitää erityisen hyvin paikkansa, mikä tarkoittaa myös yrityksille tarvetta kehittyä. Ymmärtämällä digitaalisiin kanaviin siirtynyttä markkinaa ja kartoittamalla muutosta vaativat osa-alueet yrityksen on mahdollista paitsi säilyttää markkina-asemansa myös kasvattaa sitä merkittävästi.

Rakenna vakaa pohja liiketoimintasi kehittämiselle

Jokaisella yrityksellä on tavoitteita: toisilla tavoite voi olla nykytilan säilyttäminen, monelle kuitenkin kasvu. Maailman jatkuvasti muuttuessa harva yritys kuitenkaan kykenee väistämään tarpeen mukautua, sopeutua ja kehittyä.

Mutta mihin suuntaan ja ennen kaikkea miten liiketoimintaa tulisi kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi? Valistunutkin arvaus voi toisinaan mennä pieleen, mikä maksaa paitsi hukattua aikaa usein myös rahaa. Siksi liiketoiminnan kehittäminen kannattaakin perustaa faktoihin.

Digitaalisen liiketoiminnan kehityssuunnitelma pohjautuu paitsi dataan asiakkaiden ostokäyttäytymisestä ja markkinan nykytilasta, myös vuosien kokemuksen tuomaan liiketoiminnalliseen ymmärrykseen ja toimialatuntemukseen. Kun tunnistamme digitaalisiin ympäristöihin siirtyneiden asiakkaiden tarpeet sekä näemme kirkkaasti markkinan ominaispiirteet ja potentiaalin, voimme määrittää ne kehitysaskeleet, jotka vievät yritystäsi kohti moninkertaistuvaa kysyntää.

Digital Demand -kehityssuunnitelma

Digital Demand -kehityssuunnitelma tarjoaa kattavan tutkimuksen markkinasi nykytilasta ja potentiaalista sekä digitaalisen liiketoimintasi ja läsnäolosi auditoinnin. Yhdistämme lahjomattoman datan syvälliseen liiketoimintaymmärrykseen ja luovaan ajatteluun, minkä pohjalta saat konkreettisen suunnitelman liiketoimintasi kehittämiseen – ja sen myötä kysynnän kasvattamiseen.

Digital Demand -kehityssuunnitelma sisältää:

  • Yrityksesi tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvan kiinnostuksen kartoituksen
  • Tutkimuksen potentiaalisen asiakkaasi ostokäyttäytymisestä verkossa
  • Selvityksen markkinan kilpailuasetelmasta ja yrityksesi markkina-asemasta
  • Käyttämättömän markkinapotentiaalin määrityksen
  • Yrityksen brändin ja sisältöjen vaikuttavuuden auditoinnin
  • Digitaalisten ympäristöjen käyttökokemuksen ja toiminnallisuuksien analysoinnin
  • Digitaalisten markkinointikanavien tuloksellisuuden arvioinnin

Aloitamme yhteistyön aina yhteisellä aloituspalaverilla, jossa asiantuntijamme tutustuu kattavasti yrityksesi liiketoimintaan ja tavoitteisiin. Aloituspalaverin pohjalta asiantuntijamme toteuttaa syvällisen markkinatutkimuksen ja liiketoimintasi auditoinnin, joka konkretisoidaan ymmärrettäviksi havainnoiksi ja johtopäätöksiksi. Lopputuloksena käymme kanssasi läpi suositellut kehitysehdotukset ja keinot niiden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä kehitys-
suunnitelmasta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.