Markkinointi-
suunnitelmat

Markkinointisuunnitelma mahdollistaa yritykselle suunnitelmallisen markkinoinnin toteuttamisen tehokkaasti ja tuloksellisesti niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Markkinointisuunnitelmissamme yhdistyvät tavoitteellisuus, liiketoiminta- ja markkinaymmärrys, kohderyhmätuntemus sekä ostopolkulähtöinen kanavointi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Markkinointisuunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että potentiaalinen asiakas tavoitetaan kaikissa ostopolun vaiheissa ja kaikki markkinoinnin kanavat tukevat toisiaan kohti markkinoinnille asetettuja tavoitteita. Monikanavainen, ostopolkulähtöinen markkinointi tehostaa kaiken markkinoinnin toteutusta ja parantaa sen kokonaistuloksellisuutta.

Markkinointisuunnitelmat mahdollistavat:

  • Monikanavaisen markkinoinnin tehokkaan toteuttamisen
  • Markkinoinnin tuloksellisuuden parantamisen
  • Tuotteiden tai palveluiden kysynnän kasvattamisen
  • Yrityksen tai brändin tunnettuuden parantamisen
  • Uuden palvelun tai tuotteen lanseerauksen
  • Työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin kehittämisen
  • Oikeiden kohderyhmien tavoittamisen
  • Kiristyvässä kilpailussa pärjäämisen
  • Muutoksen – markkina elää ja muuttuu jatkuvasti

Ratkaisumme markkinoinnin suunnitteluun

Monikanavamarkkinointisuunnitelma

Monikanavamarkkinointisuunnitelma vastaa kysymyksiin kenelle markkinoidaan, missä markkinoidaan ja miten markkinoidaan. Tavoitteena on ymmärtää yrityksen markkinaa ja toimialan erityispiirteitä, tunnistaa yrityksen liiketoiminnalle merkitykselliset kohderyhmät ja määritellä miten heitä puhutellaan, sekä valita kanavat, joista heidät voidaan tavoittaa – kaikissa ostopolun vaiheissa. Lisäksi markkinointisuunnitelmassa määritetään markkinoinnin tavoitteet, mittarit ja budjetit. 

Monikanavakampanjasuunnitelma

Monikanavakampanjasuunnitelman tavoitteena on valita ja aikatauluttaa tarkat kanavakohtaiset toimenpiteet, joilla usein lyhytkestoiselle, spesifille kampanjalle asetettu tavoite voidaan saavuttaa. Kampanjasuunnitelma sisältää kohderyhmien ja kohderyhmäkohtaisten markkinointiviestien määrittelyn, kanavien valinnan ja kanavakohtaisten toimenpiteiden suunnittelun, sekä kampanjan aikataulutuksen, budjetoinnin ja tavoitteiden asettamisen.

Ota yhteyttä markkinointi-
suunnitelmista

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.