Sosiaalisen median läsnäolo

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkopohjaisia palveluita ja sovelluksia, joiden toiminta perustuu käyttäjien omaan sisällöntuotantoon sekä käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen. Uusia some-kanavia ilmestyy markkinoille kuin sieniä sateella, ja jokainen on varmasti kuullut viraaliksi nousseista ilmiöistä ja menestystarinoista sosiaalisessa mediassa. Yritykselle sosiaalinen media tarjoaakin monipuolisia mahdollisuuksia tavoittaa ja ennen kaikkea sitouttaa kohderyhmiään.

Mitä hyötyjä sosiaalinen media tarjoaa yrityksille?

Sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät ovat 2010-luvulta lähtien kasvaneet vauhdikkaasti. Vaikka sosiaalista mediaa on pitkään pidetty nuorison juttuna, ovat viime vuosikymmenellä sosiaaliseen mediaan liittyneet nuoret kasvaneet aikuisiksi ja myös vanhempi sukupolvi liittyy eri sosiaalisen median kanaviin kasvavissa määrin. Työikäisistä 77 % kertoo käyttävänsä säännöllisesti sosiaalista mediaa, ja alle 44-vuotiaiden keskuudessa luku nousee jo reilusti yli 80 %.

On siis selvää, että valtaosan suomalaisista tavoittaa tänä päivänä jostakin sosiaalisen median kanavasta. Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että niin potentiaaliset kuin olemassa olevat asiakkaat ovat tavoitettavissa sosiaalisesta mediasta. Koska sosiaalinen media perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen, tarjoaakin sosiaalinen media erinomaisen väylän sitouttaa ja palvella kohderyhmiä sekä rakentaa yhteisöä ja verkostoitua.

Vaikka sosiaalisen median orgaaninen näkyvyys vaatii pitkäjänteistä työtä ja näkyyvyden määrä saattaa aluksi olla vain murto-osa siitä, mitä maksetulla some-markkinoinnilla voitaisiin saavuttaa, ei sosiaalisen median orgaanista läsnäoloa kannata kuitenkaan vähätellä. Sosiaalisen median profiilit toimivat yrityksen käyntikortteina verkkopalveluiden ohella ja yhteydenoton kynnys sosiaalisessa mediassa koetaan usein perinteistä puhelua tai sähköpostia matalammaksi. Sosiaalinen media tarjoaakin erinomaisia mahdollisuuksia luoda ja vahvistaa haluttuja brändimielikuvia.

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen sosiaalisen median läsnäolo palkitsee usein lopulta myös rahallisesti. Käyttäjiä hyödyttävällä, inspiroivalla ja viihdyttävällä sisällöllä on mahdollista saavuttaa laajaakin näkyvyyttä – täysin ilmaiseksi. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvattaa niin brändin tunnettuutta kuin verkkopalvelun kävijäliikenteen määrää. Yhteisön kasvaessa myös yrityksen ymmärrys kohderyhmistään ja heidän tarpeistaan kasvaa, mikä tehostaa myös maksetun markkinoinnin kohdentamista.

Ratkaisumme sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia antaa yritykselle valmiuden rakentaa tuloksellista sosiaalisen median läsnäoloa. Yhteistyössä kanssasi asetamme sosiaaliselle medialle tavoitteet ja niiden mittarit, analysoimme kilpailijoita ja kohderyhmiä, valitsemme oikeat kanavat ja kärkiviestit sekä määritämme julkaisuille teemat ja luomme niistä esimerkkejä.

Sosiaalisen median julkaisukalenteri

Ovatko ideat vähissä? Laadimme yrityksellesi julkaisukalenterin, johon suunnittelemme ja aikataulutamme kohderyhmiäsi puhuttelevat ja liiketoimintasi tavoitteita edistävät some-julkaisut. Julkaisukalenterin avulla varmistat vaivattoman, säännöllisen ja tuloksellisen some-sisällöntuotannon.  

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja moderointi

Otamme mielellämme kokonaisvastuun sosiaalisen median läsnäolostasi, jolloin sinä voit keskittyä liiketoimintaasi. Tuotamme säännöllisesti sitouttavaa ja tavoitteellista sisältöä yrityksesi sosiaalisen median kanaviin. Halutessasi otamme vastuullemme myös vuorovaikutuksen seuraajiesi kanssa reagoiden nopeasti mahdollisiin kysymyksiin ja kommentteihin.

Ota yhteyttä sosiaalisen median läsnäolosta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.