Työnantajabrändi – kuinka sitä rakennetaan?

Brändi ei synny ilman rakentamista. Erottuvuus ja luotettavuus kohderyhmien silmissä on luotava tietoisella työllä.  

Brändi on ennen kaikkea mahdollisuus. Se on viestinnällinen areena, jossa voi tuoda esiin yrityksen tai sen tarjooman ainutlaatuisuutta, arvoja ja persoonaa. Eli kaikkea sitä, mikä erottaa brändin kilpailijoistaan. 

Kaikki edellä todettu kuulostaa ehkä itsestäänselvältä. Yksi brändin ulottuvuus jää kuitenkin toisinaan päivittäistä liiketoimintaa tukevan markkinointiviestinnän varjoon: olipa sille suunnitelmaa tai ei, brändisi viestii joka hetki myös työnantajabrändinä.  

Brändi työnantajana

Työantajabrändi (englanniksi employer brand) muodostuu kaikista niistä kokemuksista ja mielikuvista, mitkä yrityksestä näkyvät ja kuuluvat työnantajana ja työyhteisönä.  

Omat työntekijät (nykyiset ja entiset), työnhakijat, asiakkaat, potentiaaliset kumppanit sekä mahdollisesti myös sijoittajat – kaikki nämä sidosryhmät muodostavat käsityksensä yrityksestä (myös) työnantajana, tietoisesti tai tiedostamatta.   
 
Työnantajabrändi on maineen ja omakohtaisten kokemusten summa. Työntekijöiden kokema tyytyväisyys ja ylpeys ovat vaikuttavimpia lähteitä vetovoimaisen työnantajakuvan syntymiselle. Työnantajabrändiä ei kuitenkaan kannata jättää passiivisesti rakentumaan, vaan positiivista mielikuvaa tulee aktiivisesti vahvistaa – aivan kuten tuotteiden ja palvelujen kysyntää kasvattavassa viestinnässäkin. 

Iso osa hyväksikin koetun työnantajan ja pidetyn työyhteisön vahvuuksista jää piiloon, jos ei niistä viestitä suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä  työnantajabrändin vahvistamiseen.

Nämä kannattaa huomioida

Listasimme alle vinkit, joista uskomme kaikenlaisten yritysten hyötyvän. Kaikkiin niistä voi syventyä tarkemmin artikkelin myöhemmissä osioissa.

  • Yhdenmukainen viestintä – työnantajamielikuvan tulee rakentua samaan suuntaan, vaikka kanava ja viestinnän toteutustapa vaihtuvat.
  • Mikään ei välitä yrityksen viestiä niin tehokkaasti kuin sen ihmiset – valjastakaa henkilöstö avuksi.
  • Videoiden hyödyntäminen: liikkuvat kurkistukset arkeen ovat mainioita yrityskulttuurin välittäjiä.
  • Rohkea vahvuuksista viestiminen.
  • Sosiaalinen media on tehty verkostoitumiseen – hyödyntäkää sitä tästä näkökulmasta. 
  • Kattavat urasivut verkkopalvelussa.
  • Kirkastakaa esiin arvot ja tavoitteet – vain siten on mahdollista löytää ihmiset, jotka sopivat juuri teille.

7 vinkkiä työnantajabrändin rakentamiseen

01 Viestinnän yhdenmukaisuus

Yhtenäinen viestintä eri kanavissa on tärkeää, jotta yrityksestä rakentuu luotettava ja johdonmukainen mielikuva työnantajana. Tämä ei tietenkään tarkoita, että esimerkiksi verkkosivuston uraosion, avoimen työtehtävän kuvauksen ja Instagram-tilin tulisi toistaa samaa sisältöä samalla tavalla.

Pitäkää huolta, että työnantajabrändiä rakentavan viestintä on kokonaisuus, joka tukee valittuja tavoitteita ja perustuu faktoihin. Toteutustapoja ja viestikärkiä tulee luonnollisesti varioida kanavan ja kohdeyleisön tiedontarpeen mukaan.

02 Tärkein voimavara avuksi 

Brändin vahvuus työnantajana on yksilöllisten kokemusten summa. Tämän kokemuksen laadun määrittelevät ihmiset omista lähtökohdistaan: jokainen työntekijä ja -hakija määrittelee työnantajabrändiä.

Kaikki työntekijänne tuskin haluavat näkyvää roolia yrityksenne julkisena lähettiläänä (employee ambassador). Silti yllättävän moni kertoo mielellään millaiseksi työnsä ja työnantajansa kokee – kun joku vain hoksaa kysyä! Työntekijöiden kokemuksia voi hyödyntää niin somessa, verkkosivuilla kuin osana työpaikkailmoituksiakin. Rohkaiskaa heitä jakamaan kurkistuksia arkeensa myös omissa kanavissaan, jolloin viesti saman alan ammattilaisille on vieläkin tehokkaampi.  

Työntekijälähettiläiden arvo työnantajabrändille on valtava, kunhan he ovat tyytyväisiä ja voivat hyvin. Kokemusten on oltava aitoja. 

03 Videoiden hyödyntäminen

Kurkistukset arkeen ovat mainioita yrityskulttuurin välittämisessä. Erityisen tehokkaita ovat videot, joilla työyhteisöä ja yrityksen vahvuuksia voi esitellä lukemattomin eri tavoin.

Keskiössä tässäkin ovat ammattitaitoiset työntekijät. Laadukas brändifilmi työnantajakärjellä voi tuoda rekrytointiin pitkäaikaista vetoapua, mutta arkisemmat somevideot rakentavat yhtä lailla mielikuvaa.

Henkilökohtaiset uratarinat, yhteisössä jaetut arvot ja tavoitteet – nämä tulevat parhaimmillaan videon keinoin samaistuttavaksi myös heille, jotka vasta harkitsevat yritystänne potentiaalisena työnantajana.

Esimerkki kansainväliselle asiakkaallemme New Power Partnersille toteutetusta videosta, osaksi Employer branding -kampanjaa.

04 Vahvuudet esiin

Mikä tekee yrityksestänne hyvän työpaikan? Iso kasvu- ja kehityspotentiaali? Välitön ja välittävä yhteisö? Toimistot eri puolilla maailmaa? Mitä vahvuutenne ovatkaan, älkää pitäkö niitä piilossa. 

Kertokaa rohkeasti työyhteisönne positiivisista puolista somessa, rekryilmoituksissa, videoissa ja verkkosivuilla. Tasapainon säilyttäminen kerronnassa on kuitenkin tärkeää: liialliseksi kehumiseksi koettu sisältö voi kääntyä tarkoitustaan vastaan.

Avain onnistumiseen on suhtautua työnantajabrändin rakentamiseen jatkuvana, suunnitelmallisena osana viestintää. Näin tärkeitä viestejä voi palastella eri kanavissa – ja välttää sortumasta liialliseen ”tykitykseen”, esimerkiksi akuuteissa osaajatarpeissa. 

05 Somen vuorovaikutteisuus

Sosiaalinen media on luotu mahdollistamaan verkostoja ja vuorovaikutusta. Siksi juuri somekanavat sopivat synnyttämään vuorovaikutusta yrityksen ja potentiaalisen työntekijän kanssa.

Somekanavissa yrityskulttuuria ja työnteon arkea voi tuoda monipuolisesti esiin: behind-the-scenes kurkistukset työpäiviin, sisällöt työyhteisön tapahtumista, esittelyt työn lopputuloksista – kaikki nämä antavat mahdollisuuden samaistua siihen, millaista teillä olisi työskennellä. Brändifilmillä on paikkansa somekanavissakin, mutta arvokkaita ovat myös pienimuotoisemmin tuotetut tarinat – somessa aitous on aina muodissa.

Läsnäolo tärkeimpien kohderyhmien mukaan valituissa somekanavissa tarjoaa matalan kynnyksen keskustelukanavan yrityksestä kiinnostuneille. Kaikki työnhakijat eivät soita esihenkilölle kysyäkseen työpaikasta, vaan osa voi lähteä liikkeelle kysymällä somessa yrityksestä tai työyhteisöstä. Yritys voi tuoda esiin ystävälliset ja potentiaalisista työntekijöistä kiinnostuneet kasvot, kun sen ihmiset keskustelevat ja vastaavat kysymyksiin somessa.

06 Kattavat urasivut verkossa

Sen sijaan että verkkosivuilla on pelkästään sivu avoimille työpaikoille ja ohjeet hakemiseen, kannattaa oma media verkossa hyödyntää kattavammin. Urasivut ovat mahdollisuus kuvailla yritystä laajemmin työpaikkana.

Yrityksen missio, visio, arvot, työn tekemisen tavat, uramahdollisuudet, palkkaus ja henkilöstöedut – moni yritys hämmästyy, kuinka paljon kerrottavaa sillä voisi olla.

Kiinnostavinta tulevaisuuden kollegasta olisi luultavasti kuulla, millaiseen yhteisöön ja tavoitteisiin hän sitoutuisi – ja miten hänenkin onnistumistaan ja hyvinvointia tuetaan.

07 Yhteensopivuus brändin ja ihmisten välillä

Säästimme kenties tärkeimmän viimeiseksi: yrityksellä täytyy olla kirkkaana mielessä minne ja millaisten arvojen ohjaamana se on menossa. Kuinka muutoin potentiaalisia työnhakijoita – heidän osaamistaan ja heitä ohjaavia motivaattoreita – olisi mahdollista arvioida suhteessa yrityksen tavoitteisiin?

Jos liiketoimintanne ydintä on rajoja rikkova uuden luominen, etsitte luultavasti ihmisiä, jotka ovat pelottomia kokeilemaan uutta. Kenties arvojenne keskiössä on yrittäjämäinen asenne – vai onko olemassaolonne tarkoitus muuttaa toimialanne käsitys vastuullisuudesta?

Ulkopuolelta minkään tahon ei pitäisi voida määritellä millainen yrityksen tulee olla. Olennaisinta on olla päättäväisesti sellainen brändi ja työnantaja, minkä yritys itse on määritellyt ytimekseen – ja pysyä uskollisena arvoilleen.

Tärkeintä on aloittaa

Vaikka työnantajabrändin kehittäminen ei vielä olisikaan jatkuvaa tai viestintäsuunnitelman keskiössä (melko harvalla näin on!), ei hätää: moni sitä tukeva asia voi olla nopeastikin parannettavissa.

Autamme asiakkaitamme tavoitteellisessa työnantajabrändäyksessä: luomme konsepteja, toteutamme videoita ja muita luovia jalkautuksia, sekä viemme läpi monikanavaisia rekrykampanjoita.

Ota yhteyttä, kerromme näistä mielellämme lisää!