Verkkopalvelun teknisen alustan valinta – Drupal vai WordPress?

Avoimeen lähdekoodiin perustuvien verkkopalvelualustojen keskeisiä etuja ovat iso kehittäjäyhteisö, kattava lisäosien saatavuus ja riippumattomuus yhdestä toimittajasta. WordPress ja Drupal edustavat molemmat laajasti käytettyjä avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Millaisiin tavoitteisiin ne vastaavat parhaiten ja mitkä ovat keskeisiä eroja niiden välillä?

Verkkopalvelujen alustat voidaan karkeasti jaotella muutamiin pääryhmiin: avoimen lähdekoodin ratkaisut, erilaiset SaaS-palvelut (Software as a Service, SaaS), globaalien ohjelmistotoimittajien tuoteperheet sekä räätälöidyt ratkaisut, jotka linkittyvät tyypillisesti vahvasti esimerkiksi Googlen tai Microsoftin pilvi-infrastruktuuriin. 

Generaxion on keskittynyt toteuttamaan asiakkailleen avoimen lähdekoodin ratkaisuja, maailmanlaajuisesti markkina-asemansa vakiinnuttaneilla Drupalilla ja WordPressillä. Kumpikin näistä on luotettava ja tietoturvallinen alusta, ja molemmat sopivat hyvin monenlaisten verkkopalvelujen ratkaisuksi.  

Kuinka siis tehdä valinta alustojen välillä? Tuomme tässä artikkelissa esiin muutamia huomioita ja esimerkkejä WordPressin ja Drupalin soveltuvuudesta yritysten erilaisiin tarpeisiin. 

Verkkopalvelun konseptointi kirkastaa tavoitteet

“Ensinnäkin kannattaa huolehtia siitä, että liiketoiminnan ja verkkopalvelun tavoitteet ohjaavat teknologiavalintaa ja toteutusratkaisuja, ei päin vastoin”, näin kiteyttää Pasi Valkeila, Development Manager Generaxionin verkkopalveluyksiköstä, kenties tärkeimmän ohjeen suunnittelun lähtökohdaksi. 

“Mitä sivuston tulee saada aikaan ja mahdollistaa, yrityksen liiketoiminnan vinkkelistä ja vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa? Näihin vastaamalla ollaan konseptoinnissa jo pitkällä”, jatkaa Valkeila.  

Kokenut sovelluskehittäjä tiedostaa, että konseptointi saattaa joskus kuulostaa asiakasyrityksen korviin vieraalta.  

“Kysymys on tärkeimpien tavoitteiden ja odotusten, kriittisten toiminnallisuuksien sekä esimerkiksi mahdollisten muiden järjestelmien integraatioiden huomioimisesta jo projektin alkumetreillä, ei sen mystisemmästä.” 

“Perusteltu ehdotus alustan valinnasta ja teknisestä toteutuksesta on mahdollista vasta tämän jälkeen”, lisää Valkeila. 

Ketterä WordPress vastaa useimpiin tarpeisiin

WordPress on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti käytetyin verkkopalvelujen julkaisujärjestelmä. Laskentatavasta ja lähteestä riippuen sen markkinaosuudesta on erilaisia tietoja, mutta valistuneen arvion mukaan lähes puolet kaikista nykyisistä sivustoista on toteutettu WordPressillä. 

Suosion taustalla ovat erityisesti sen modulaarisiin sivupohjiin perustuva joustavuus, kattava lisäosien kirjasto, erinomainen sisällönhallinnan käyttökokemus ylläpitäjille sekä mahdollisuus rakentaa sivustosta täysimittainen verkkokauppa WooCommerce-laajennuksella. 

“Tiivistetysti voidaan sanoa, että WordPress on lähtökohtaisesti ketterämpi, nopeampi toteuttaa ja helpommin laajennettavissa sivuston elinkaaren aikana. Silloin kun rajapintoja muihin järjestelmiin tarvitaan vähän tai ei ollenkaan, on WordPress yleensä tarkoituksenmukaisempi valinta”, kuvailee Valkeila.  

Valkeila jatkaa, että asiakkaan resursseja on mahdollisuus säästää merkittävästi, kun halutun toiminnon tai ominaisuuden toteuttamiseen on useimmiten tarjolla valmis lisäosa. Hän kuitenkin korostaa niiden valinnan ja tietoturvallisen käytön vaativan asiantuntemusta. 

“Pitkään WP-sivustoja toteuttaneina meille on kertynyt kattavasti kokemusta luotettavista lisäosista. Teemme myös paljon taustatyötä varmistaaksemme ettei lisäosien yhdistelmistä aiheudu kuormitushaasteita tai riskiä tietoturvallisuudelle.” 

Yksi viimeaikaisista laajemmista toteutuksistamme WordPressillä on valtakunnallinen, kovaa vauhtia kasvavan Kuntokeskus Liikun verkkopalvelu liikku.fi.  
 
“Uudistusprojekti käynnistyi määrittelytyöllä ja asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella alustaksi valikoitui WordPress, jonka todettiin vastaavan kaikkiin tarvittaviin tavoitteisiin mainiosti”, kertoo Valkeila.  
 
Samassa yhteydessä toteutettiin uuden verkkopalvelun lisäksi myös OmaLiikku-asiakasportaali, jossa kuntokeskuksen jäsenet hallinnoivat omaan jäsenyyteensä liittyviä asioita.  

Axio-teema ja Gutenberg-editori ovat laadukas yhdistelmä WordPress-toteutukseen

Olemme vuodesta 2015 lähtien kehitettäneet WordPressille omaa Axio-pohjateemaa, joka on julkaistu avoimena lähdekoodina. Teema on kerännyt kiitosta suomalaisessa kehittäjäyhteisössä, ja se on arvioitu parhaiden WordPress-teemojen joukkoon vuonna 2023. 

Yhdessä WordPressin sisällönhallintatyökalun, Gutenberg-lohkoeditorin, kanssa Axio-teema muodostaa joustavan kokonaisuuden. Teeman modulaarinen pohja yhdessä helppokäyttöisen visuaalisen hallintatyökalun kanssa tekee sisällönhallinnasta miellyttävää. 

Pasi Valkeila kertoo, että WordPressin käyttökokemus kerää kiitosta ylläpitäjiltä. 

“Eikä syyttä, Gutenberg-editorin haltuunotto on sisällöntuottajalle nopeaa, ja käyttö miellyttävää. Kokemus sivuston ulkoisille kohderyhmille on tietenkin kaikkein merkityksellisintä, mutta on myös tärkeää, että sivuston ylläpitäjien työ on vaivatonta”, sanoo Valkeila.  

Drupal mahdollistaa monimutkaisemmatkin sisältörakenteet ja integraatiot tietoturvallisesti

Drupal on myös avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkopalvelualusta, jota WordPressin tavoin kehitetään laajasti ohjelmistokehittäjien yhteisöissä eri puolilla maailmaa. Drupal soveltuu erinomaisesti laajojen, räätälöintejä tarvitsevien verkkopalvelujen toteutukseen. 

“Kun verkkopalvelulle asetetut tavoitteet edellyttävät laajoja sisältöjen ristiinlinkityksiä, useita rajapintoja muihin järjestelmiin ja vaatimukset toimintojen hallinnalle sekä tietoturvalle ovat kriittisempiä, päädymme yleensä ehdottamaan toteutusta Drupalilla”, toteaa Valkeila. 

Kuvatessaan millaisia laajemmat ja kriittiset tarpeet asiakasyrityksillä voivat olla, hänen puheissaan vilisee termejä kuten palvelinarkkitehtuurin monimutkaisuus, kuormansietokyky ja merkittävät kysyntäpiikit, muutostilanteiden hallinta sekä hyväksyttävien käyttökatkosten maksimikesto

Uusi omasp.fi toteutettiin edeltäjänsä tavoin Drupalilla

Esimerkkinä vaativammasta kokonaisuudesta käy pankkipalveluja tarjoavalle OmaSp:lle toteuttamamme omasp.fi-verkkopalvelu. Uusi palvelu julkaistiin syyskuussa 2023 korvaaman aiemman, myös Drupalilla toteutetun edeltäjänsä.

“Pankkiliiketoiminnassa verkkopalvelu on osa melko monimutkaista palvelinarkkitehtuuria. Muun muassa muutostilanteiden hallittavuus ja vaatimukset lokitiedoille, eli aikajärjestyksessä tallentuneille tapahtumille ja niiden aiheuttajille, ovat keskeisiä kriteerejä sivustolle”, kertoo Valkeila. 
 
“Kun tähän yhdistetään pankkitoimintaa koskevan viranomaissäätelyn vaatimukset sekä käyttäjien henkilötietosuojan toteutuminen, oli aika nopeasti todettavissa, että Drupal vastasi edelleen vaaditun kokonaisuuden toteuttamiseen.” 

Valkeila jatkaa, että Drupal on kokonaisuutena vakaampi ja tietoturvallisempi, ja soveltuu paremmin laajempiin tarpeisiin. Hänen mukaansa yksi syy vakauteen on se, että valmiita lisäosia on olemassa ja niitä käytetään WordPressiin verrattuna vähemmän.  

“Alustan kehitys on näin hallitumpaa, kun koodaustyötä tehdään täsmänä tarvittavien toiminnallisuuksien toteuttamiseen. Joskus WordPressin puolella lisäosien laaja kirjo voi jopa houkutella toteuttajia harkitsemattomaan “mässäilyyn” niillä. Tämä saattaa vaarantaa palvelun vakautta tai jopa tietoturvaa”, kuvailee kokenut Valkeila. 

OmaSp:n sivustouudistuksessa alustan valintaan vaikutti myös asiakkaan oma kokemus. Pankin henkilökunnassa on ylläpitäjiä, jotka olivat edellisen sivuston aikana harjaantuneet Drupalin sisällönhallintaan.  

Merkitystä oli myös Generaxionin asiantuntijoiden ja palvelinkumppanin aiemmalla yhteistyöllä.  

“Oli luonnollisesti eduksi, että olemme jo vuosia tehneet yhteistyötä pankin palvelinkumppanin kanssa. Turvallisen ja toimintavarman kokonaisuuden rakentamiselle oli näin vahva pohja.” 

Kattava testaaminen ja jatkuva huolenpito pitävät palvelun suorituskykyisenä

Generaxionin sovelluskehittäjillä on vahva kokemus paitsi verkkopalvelujen teknisestä toteutuksesta, myös vakiintuneet toimintamallit niiden testaamiseen ja jatkuvaan laadunvarmistukseen.  

“Näin kehittäjän roolissa toivoisin tietenkin, että testaamiseen allokoitu aika ja budjetti nähtäisiin asiakkaankin puolella investointina toimintavarmuuteen eikä kuluna”, sanoo Valkeila. Hän täsmentää viittaavansa työhön ennen julkaisua sekä myös palvelun jatkokehityksessä. 
 
Valkeila korostaa, että vaikka toteutusvaiheessa kehitystyö olisikin tehty kunnolla, valvomatta jätetty sivusto on aina jonkinasteinen tietoturvariski. Myös palvelinratkaisussa niin kutsutusti väärässä kohtaa säästäminen voi tulla myöhemmin kalliiksi. 

“Laadukkaalla ja turvallisella palvelinratkaisulla sekä huolenpitosopimuksella voi välttää monta mahdollista häiriötilannetta”, päättää Valkeila. 

Kaipaako yrityksesi uutta verkkopalvelua? Pyydä tarjous!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.