Yrityksen kasvattaminen läpinäkyvällä markkinointi­ympäristöllä

Läpinäkyvään markkinointiympäristöön siirtyminen edellyttää uuden teknologian ja asiantuntijuuden käyttöönottoa yrityksissä. Kun markkinoinnin tuloksellisuuden analysointi käynnistyy, paljastuu usein ikäviä yllätyksiä.

Digitalisaatio muuttaa maailmaa yhä nopeammin, joten yrityksen, joka haluaa säilyttää asemansa tai kasvaa, on valmistauduttava ja mukauduttava. Tulokselliset tavat markkinoida, myydä ja hankkia sitoutuneita asiakkaita päivittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Samalla tutut ja aiemmin hyvinkin kannattavat keinot luoda kysyntää muuttuvat usein kannattamattomiksi.

Markkinoinnin rooli yrityksen kasvattajana on digitalisaation myötä kasvanut. Markkinointiprosessi voidaan jakaa neljään keskeiseen osa-alueeseen: 

  1. Strategia
  2. Digitaaliset palvelut
  3. Brändikokemus
  4. Datapohjainen, älykäs markkinointi

Yksittäisen osa-alueen tuloksellisuus vaikuttaa suoraan kolmeen muuhun osa-alueeseen ja onnistuminen kaikissa neljässä on kasvun kiihdyttämisen edellytys. Jotta monimutkaistunutta prosessia voidaan johtaa ja optimoida oikein, on yrityksellä oltava käytössään reaaliaikainen, läpinäkyvä markkinadata ja osaamista sen tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen. Kun asiakaskokemus ja vaikuttavuus ovat mitattavissa, voidaan brändimarkkinoinnin tuloksellisuutta eri kohderyhmissä optimoida reaaliaikaisesti.

Vahvakin brändi kärsii puutteellisesta strategiasta

Esimerkkiyrityksemme on onnistunut vuosien varrella saavuttamaan vahvan, valtakunnallisen kuluttajabrändin, hyvän maineen ja tunnettuuden. Yritys on onnistunut modernisoimaan mediastrategiansa kohtuullisesti ja siten myös osittain muuttumaan ostajakuntansa mukana. 

Yritys kykenee edelleen tavoittamaan ja vaikuttamaan kohderyhmäänsä kustannustehokkaasti, mutta kärsii heikosta markkinoinnin kannattavuudesta, koska aiemmin vahva strategia on puutteellinen. Lisäksi digitaaliset palvelut, kuten verkkokauppa ja asiakkuusmarkkinointi sekä prosessit, joissa digitaalinen asiakaspalvelu yhdistyy myyjään, toimivat heikosti.

Taustalta löytyy vielä lisää ikäviä yllätyksiä. Digitalisoituneessa markkinassa yritys menettää hitaasti, mutta tasaisesti sitoutuneita asiakkaita huonon digitaalisen palvelukokemuksen vuoksi. Samalla aiemmin niin vahva brändimielikuva heikkenee.

Kun yritys päättää siirtyä läpinäkyvään markkinointiin, tunnistetaan markkinadatasta ja mitatusta asiakkaskokemuksista jo ensimmäisen kvartaalin aikana markkinointiprosessin eri vaiheiden pahimmat puutteet. Toimenpiteet kyetään keskittämään oikein, markkinoinnin kokonaiskannattavuus paranee nopeasti ja brändimielikuvan heikkeneminen pysähtyy.

Kasvutavoitteet uusiksi

Kun yrityksellä on hallussaan objektiivista dataa markkinointiprosessin kaikista vaiheista, voi se havaita nopeasti markkinoinnin tuloksellisimmat, kannattamattomimmat ja vahingolliset tekijät kaikissa eri osa-alueissa. Aiemmin tarpeelliselta tuntuneet panostukset vaihdetaan parempiin, sisältöjä voidaan kehittää tuloksellisemmiksi ja kohderyhmiä puhuttelevammiksi. Myös uusia ratkaisuja tavoittaa, palvella ja myydä voi tunnistaa.

Siinä missä kankea yritys jää muutoksen jalkoihin, moderni ja kasvuhakuinen yritys valjastaa digitalisaation tuoman potentiaalin ja kääntää sen edukseen. Kun ennen onnistunut parannus oli 30 % kasvu markkinoinnin tuottavuudessa, nyt se saattaa olla 300 %.

Markkinointi ja mainonta on perinteisesti perustunut subjektiiviseen näkemykseen siitä, mikä toimii ja mikä ei. Vain läpinäkyvä markkinadata mahdollistaa markkinoinnin optimaalisen kehittämisen. Kysynnän luominen muuttuu kustannustehokkaammaksi ja yritys voi nostaa kasvutavoitteidensa rimaa korkeammalle. Parhaimmillaan se tarkoittaa eksponentiaalista kasvua.

Haluatko kuulla, kuinka saat yrityksesi kasvuun?