Rykteshantering på nätet

Rykteshantering på nätet

Sökresultat – en viktig del av ditt företags rykte

Google-sökningar är numera standard i de flesta affärssammanhang – man vill veta vem eller vilka det är man har att göra med innan man skriver avtal eller inleder ett samarbete. Är det en seriös aktör man kan lita på?

Sökmotorer har hög trovärdighet och ett ofördelaktigt sökresultat för dig personligen eller för ditt företag kan således göra stor skada. I värsta fall kan det bli så att motparten drar sig ur en potentiell affär eller avbryter ett redan pågående samarbete på grund av ett illasinnat rykte. Felaktig och illasinnad information på nätet kan förstås även ställa till det rejält på det personliga planet.

Rykteshantering på nätet

Det går att undvika den typen av problem via så kallad rykteshantering. Ibland även kallat Google-städning (den internationella termen är reputation management). Genom att lära sig mer om och utnyttja sökmotorerna till sin fördel kan man se till att de oönskade sökträffarna trycks nedåt i resultatlistan och ersätts av korrekta och informativa länkar.

Det är dock ingen enkel process att ”städa upp” i sökmotorerna. Det är snarare ett långsiktigt arbete som i grunden handlar om att bygga upp en trovärdig digital närvaro.

Det finns inga enkla lösningar för att bli av med illasinnade rykten

Visst finns det ”quick fixes” man kan försöka sig på inom rykteshantering. Exempelvis som att försöka kontakta de ansvariga bakom sidorna som lagt upp felaktig eller nedvärderande information om dig och be dem plocka bort den. Chansen att detta ska lyckas är dock i de flesta fall väldigt liten.

Efter en dom i EU-domstolen i maj 2014 kan man kontakta Google direkt och begära att sökresultat plockas bort. Det är dock en krånglig process och en rad specifika förutsättningar måste vara uppfyllda för att önskemålet ska tillgodoses.

I stället för rykteshantering – bygg upp en stark och trovärdig digital närvaro

Som vi redan varit inne på är nyckeln till framgångsrik rykteshantering att bygga upp en trovärdig digital närvaro och en stark identitet. Det vill säga se till att det finns så mycket positivt material om ditt företag att de negativa sökresultaten försvinner.

Vi kan hjälpa till med att producera sådant material. Men framförallt kan vi se till att den positiva informationen får den tyngd den förtjänar i sökmotorerna. Korrekt och saklig information får då ta plats på bekostnad av falska rykten och illasinnat skvaller, helt enkelt.