visuell identitet

Visuell identitet – varför är det så viktigt?

Det finns många olika faktorer som påverkar framgången för ett företag. En särskilt viktig faktor är relationen till kunderna. Ditt företag kan bygga goda kundrelationer genom att kommunicera en stark visuell identitet. Det gör du genom att visuellt signalera vilket ditt företag är och vad ni står för.

Ditt unika visitkort

Genom att kommunicera en stark digital identitet så kan ditt företag skapa bättre kundrelationer. Det gör du genom att – rent visuellt – signalera och kommunicera ut vilket företag ni är. Stark identitet kan översättas så här:

  • Med stark menas unikt och konsekvent. Den målgrupp du vill nå ska känna igen och förstå företagets visuella identitet.
  • Med identitet menas vad som kännetecknar företaget. Vilka är ni? Vart vill ni ta vägen? Vilka värderingar har ni? Hur skiljer ni er från era konkurrenter? Era kunder ska ha en tydlig bild av vilka ni är och vad ni står för. Genom detta skapas en trovärdighet som leder till en ökad lojalitet där kunderna återkommer för fler affärer.

Låter det krångligt? Det är inte så svårt. Vi tänkte titta närmare på de tydligaste faktorerna i att bygga en stark visuell identitet.

LOGOTYP  

Logotypen fungerar som företagets signatur och bör därför också återspegla företagets unika identitet. Logotypen är vad kunderna ser och – förhoppningsvis! – känner igen när de gör affärer, eller handlar med, ditt företag.

En logotyp ska synas – överallt. Allt material som ditt företag förmedlar till kunderna ska ha logotypen synlig. Här kan vi exempelvis nämna hemsida, visitkort, broschyrer, räkningar, kontrakt och avtal samt profilbilder i sociala medier – Facebook, Twitter, Linkedin etc. Genom ett sammanhängande och enhetligt intryck så vet kunderna direkt att det är ditt företag det handlar om. Samtidigt så signalerar detta konsekventa visuella uttryck också professionalism och trovärdighet – två nycklar för att skaffa nya kunder.

Logotypen bör vara genomtänkt ner på detaljnivå. Färgvalet, typsnittet och formerna ska spegla ditt företag. Logotypen ska vara professionellt utformad och den ska vara unik.

McDonalds logo

Ett bra exempel på en ikonisk och framgångsrik logotyp är McDonalds två gula bågar – eller Den Gyllene Måsen, som den också kallas. Snabbmatskedjan har lyckats skapa en enkel logotyp som konsumenterna snabbt känner igen och detta även på längre avstånd – exempelvis i horisonten när man kör på motorvägen.

Enkelhet är en nyckel till igenkännbarhet i samband med att man utformar en logotyp.

FÄRGER

Valet av färg för er logotyp, era broschyrer och  er hemsida  kan hjälpa till att stärka företagets visioner och värderingar. Färgerna används för mer än bara det rent estetiska. Det finns flertalet studier som visar på att olika färger påverkar konsumenternas beteende och känslor. 

En studie från ett amerikansk universitet visar exempelvis att färgen kan påverka och förbättra igenkänningen av specifika märken med upp till 80%. Ytterligare forskning inom området visar att färger har en direkt och tydlig effekt på försäljningen – detta som en följd av att människor bedömer en produkt, omedvetet, inom 90 sekunder efter att ha sett den för första gången. Detta betyg å sin sida är till 60-90% baserat just på färg. Det säger en hel del. 

Även om du har ett mindre företag – eller ett nystartat sådant – så bör du vara noggrann och reflektera kring vilka färger som ska synas på din logotyp, på webbplatsen eller på de broschyrer ni använder. 

HEMSIDA

Webbplatsen är en stor del av företagets visuella identitet och måste alltid vara i absolut toppklass. Det går inte att ha en hemsida med undermålig grafik – eller en massa länkar som inte fungerar – och som inte går att ses med smartphone, med surfplatta eller med dator. Det ger företaget ett dåligt intryck och det skapar en situation där potentiella kunder väljer andra alternativ. 

Precis som med logotypen så är färgval och typsnitt viktigt att tänka på vid skapande av hemsidan. Logotypen och webdesignen måste matcha med varandra. Detta för att skapa igenkänning och ett sammanhängande uttryck. Det är viktigt att komma ihåg.

Om ditt företag har en mer exklusiv inriktning så är det också viktigt att detta förmedlas genom hemsidan. Om företaget å andra sidan vill förmedla ett mer kreativt uttryck så kan lek med färger och ett experimenterande med form och linjer vara en väg att gå.

Skriftlig kommunikation och Tonalitet

Skriftlig kommunikation omfattar all kommunikation som ditt företag förmedlar och skickar ut. Det kan handla om statusuppdateringar på Facebook och Twitter och det kan handla om blogginlägg, annonser eller om språket på den egna hemsidan. Kort och gott: det handlar om företagets Tone Of Voice och ditt företags egen, unika röst.

Viktigt är att tonaliteten är densamma och följer en röd tråd. Dina kunder – både befintliga och potentiella – ska känna igen företagets röst oavsett om de besöker din webbplats, din sida på Facebook eller ser en uppdatering på Twitter. Om du ena dagen använder sig av en mer informell ton för att nästa byta till en mer formell sådan så kan detta skapa stor förvirring. Det ger motstridiga bilder av ditt företag och vad ni står för.

Grammatik och stavfel

Ett sista tips får avsluta. Se till att ha korrekta och välskrivna texter på din hemsida.

Det är väldigt viktigt att du inte hamnar i fällan där en massa stavfel syns och konstig grammatik förekommer. Det leder till att ditt företag uppfattas som oprofessionellt och det, i sin tur, skapar en motsatt effekt till vad du vill åstadkomma. Istället för att göra nytta så blir din hemsida något som ligger verksamheten i fatet.

Nu vet du hur viktig företagets visuella identitet är. Saknar du en sådan? I så fall är det bara att sätta igång och bygga upp den. Det finns bara vinster och fördelar med att ha en stark visuell identitet.

Kontakt

Vi älskar att skapa resultat för företag. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!