Skapa en bättre användarupplevelse med effektiv UX-writing

Föreställ dig detta:

Du har förälskat dig i en produkt du såg genom en annons på Instagram och bestämmer dig för att köpa den. Så du går vidare till webbplatsen – en snygg och väldesignad sådan.

Ändå verkar det som en lång och tuff kamp att hitta själva produkten. Och ännu värre är själva köpprocessen, där fel i din angivna information fortsätter att rapporteras utan att specificera var felet ligger.

Efter många försök ger du upp. Du stänger fliken och försöker söka efter samma produkt eller ett alternativ från konkurrenten.

Bra design, grafik, bilder och video är alla viktiga element på din webbplats. Men du riskerar att allt faller till marken om du inte har kontroll över texten på din webbplats. Vi pratar inte bara om copywriting, utan särskilt om User Experience Writing – även känt som UX writing

Vi vägleder dig till vad det är och hur man skriver denna typ av texter.

UX-writing – vad är det?

UX-writing är de små texter du hittar på olika knappar, hjälprutor, etiketter, notifikationer, meddelanden och så vidare som är avsedda att hjälpa användaren att navigera genom din webbplats, app, programvara, etc. Det handlar om att göra det så enkelt och friktionsfritt som möjligt, så att användaren lätt och utan att tänka för mycket kan uppfylla sitt syfte med besöket på din sida.

Copywriting och UX-writing skiljer sig därför åt. Övergripande kan det kategoriseras så här: Copywriting relaterar mer till marknadsföring, medan UX-writing relaterar mer till designen av webbplatsen.

Kortfattat

  • Att förstå användarna gör det lättare att rikta informationen.
  • Korta texter och bra struktur gör sidan lätt att skumma igenom.
  • Sätt handlingen först i texten och gör den tydlig.
  • Var specifik för att undvika förvirring.
  • Var försiktig med humor i återkommande meddelanden.

Låt oss gräva djupare i ämnet

Hur man kommer igång

Att bemästra UX-writing är ingen lätt uppgift. Som tur är har vi några tips som kan hjälpa dig att komma igång.

Förstå dina användare

Innan du börjar skriva dina texter behöver du förstå användarnas beteende på din webbplats. Vilka plattformar använder de, vilka sidor besöker de, hur kom de till sidan, vad är deras avsikt på sidan, vart är de på väg, osv. Genom att förstå deras beteende blir det lättare att tillhandahålla rätt information på rätt ställen.

Dessutom ger kunskapen om användarna dig möjlighet att bättre anpassa texterna efter deras intressen och engagemang.

Det ska vara lätt att skumma igenom

Användare vill komma från A till B snabbt. Därför skummar de vanligtvis igenom texterna de möter istället för att läsa noggrant. Hjälp läsaren genom att skriva korta meddelanden. Det är lätt att skriva för mycket och för långt. När det gäller UX-skrivning handlar det om att skriva koncist utan att förlora meningen. På många ställen kan du enkelt skära bort några ord utan att meningen går förlorad.

Exempel:

För att kunna läsa artikeln måste du först logga in

Kan förkortas till:

Logga in för att läsa artikeln

Dessutom måste du också se till att strukturen är lätt att läsa med punkter, rubriker, underrubriker, mellanrum mellan raderna och indelning i sektioner – gör dem så lätta att skumma igenom som möjligt.

UX-writing

Sätt handlingen först och gör det tydligt

När du skriver texter bör du börja texten med vad användaren behöver göra.

Ex.:

Klicka här för att läsa artikeln.

Istället för…

Läs artikeln genom att klicka här.

I det första exemplet kommer handlingarna i logisk ordning. Det undviker förvirring för användaren och gör läsningen smidigare och mer flytande.

Användarna måste också vara helt säkra på vad deras klick på en knapp leder till, och därför måste handlingen vara tydlig. Till exempel kan ”Acceptera” betyda många saker – det kan vara många olika saker som du accepterar. Därför är det bättre att skriva ”Acceptera registrering”.

Om användaren inte vet vart deras klick leder, riskerar du att de avbryter sin åtgärd och inte fortsätter på grund av skepsis om vad klicket leder till. Detsamma gäller texter som ”läs mer” och liknande. Krydda dem lite och gör dem klickbara.

Var konsekvent

Att vara konsekvent är också av stor betydelse. Det är ingen idé att kalla det ’Mitt konto’ på ett ställe och ’Ditt konto’ på ett annat. Bestäm därför hur olika saker ska benämnas och håll sedan fast vid det i hela dokumentet.

Var försiktig med humor

Det är bra med en nypa humor och personlighet. Men när det gäller UX-writing, var försiktig. Om det är ett meddelande som användaren måste se gång på gång kan det snabbt bli irriterande med humoristisk text. Satsa istället på tydligt, koncist och hjälpsamt språk för att säkerställa att meddelandet förblir effektivt och användarvänligt vid upprepade interaktioner.

Om det å andra sidan är ett meddelande som användaren bara kommer att se några få gånger eller en gång, finns det en bra möjlighet att breda ut sig och låta företagets personlighet lysa igenom. Att skapa en unik röst och ton kan göra ditt meddelande mer minnesvärt och engagerande. Anpassa språket för att spegla varumärkets identitet, oavsett om det är lekfullt, formellt eller något däremellan. Detta tillvägagångssätt kan skapa en mer relaterbar och trevlig användarupplevelse, som lämnar ett bestående intryck hos dina användare.

UX-writing är lättare sagt än gjort och kräver ofta kontinuerlig finjustering. Även när du känner att allt är på plats, testa din webbplats med jämna mellanrum – speciellt om du kan se i din data att besökare lämnar när de når vissa platser eller andra liknande farotecken. Det är ingen skam i att prova och justera längs vägen.