Trender inom Google Ads 2021

Trender för Google Ads 2021

Att nå framgång inom Google Ads kräver att man håller sig uppdaterad om aktuella trender, systemförändringar och andra nyheter som kan komma att påverka resultaten.

Här tittar vi närmare på sex punkter som vi ska ägna extra uppmärksamhet åt under 2021.

De sex viktigaste trenderna för Google Ads 2021:

  1. Automatiserade lösningar för Ads blir vanligare och mer effektiva
  2. Ökade insikter med Analytics GA4
  3. Gå från vertikala silos till helhet
  4. Ny form av rapportering skiftar fokus från små detaljer till helheten
  5. Ökad tolerans i matchning av sökord och fraser
  6. Åtkomst och användning av data kommer att spela en stor roll

1. Automatiserade lösningar för Ads blir vanligare och mer effektiva

Under de senaste åren har möjligheterna till intelligenta strategier och maskininlärning för digital marknadsföring blivit allt fler, och incitamenten att försöka utnyttja deras kraft allt större. Under 2021 förväntar vi oss att tröskeln för att kunna dra nytta av maskininlärning kommer att fortsätta att minska. A och O för att kunna dra nytta av detta är en uttömmande spårning, en konverteringsvänlig webbplats och naturligtvis en Google Ads-installation som skapar kraft och riktning för strategierna utan att förlora kontakten med de huvudsakliga affärsmålen. 

Prova själv att skapa din egen automatiserade Ads-kampanj!

2. Ökade insikter med Analytics GA4

2020 introducerades GA4 som efterträdare till Google Analytics. Fokus för GA4 ligger på att ge en bättre helhetsinsikt över användarens resa över olika plattformar och öka mängden användbar data. Data som kan användas för optimering av företags digitala närvaro och marknadsföring. GA4 är fortfarande i sin linda och verkar ha vissa barnsjukdomar som måste försvinna innan det blir helt funktionsdugligt. Vi ser dock fram emot nya insikter och möjligheter. En fullständig övergång till GA4 från gamla Analytics beräknas inte ske förrän tidigast 2022.

3. Gå från vertikala silos till helhet

För att skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik marknadsföring krävs det 2021 att du ser ditt företag som en helhet och inte bara som flera kärntjänster som är löst kopplade till potentiella kunder via en webbplats och olika reklamkanaler. Se över kostnader och intäkter ur ett helhetsperspektiv och räkna på vad en kund verkligen är värd för företaget – inte bara här och nu utan även i framtiden.

När du ställt intäkter mot kostnader i förhållande till en kunds långsiktiga värde kommer du att kunna använda resultatet till din fördel i dina budstrategier och tvärkanalsbudgettering samt för att utvärdera dina annonseringsresultat. 

4. Ny form av rapportering förskjuter fokus från små detaljer till helheten

Specifik rapportering, från resultat för enskilda sökord till effektiva sökfraser eller målvägar, hamnar mer och mer i bakgrunden till förmån för rapportering som koncentrerar sig på helheten. Den tid då man fokuserar på resultat från enskilda sökfraser och sökord hör till det förflutna. I framtiden kommer mer uppmärksamhet att ägnas åt vilka typer av kunder som svarar bra på vilka fokusområden samt när, var och hur de reagerar – ett helhetsfokus på alla de insikter som kan användas för att utforma de övergripande linjerna i en lyckad affärsstrategi.

5. Ökad tolerans för matchning av sökord

Matchning av sökord och fraser inom Google Ads har genomgått en gradvis utveckling de senaste åren. Ett sökord i exakt matchning behöver till exempel inte längre tolkas så bokstavligt som det en gång gjorde. I februari 2021 tillkännagavs att matchningsfunktionen Broad Match Modifier kommer att fasas ut och kommer att bli en del av den välkända frasmatchningen. Detta är en utveckling som pågått under en längre period och som förstärker känslan att Google lägger mer och mer tonvikt på avsikt snarare än på konkret sökning.

6. Åtkomst och användning av data kommer att spela en stor roll

Det som ger liv åt många av dessa trender är i grund och botten åtkomst och användning av användardata. Under det senaste året har vi sett allt fler företag vidta åtgärder för att följa GDPR-lagstiftningen. Detta har bland annat lett till en skärpt och begränsad datainsamling med sviktande rapportering som resultat. Googles samtyckesläge är är framtaget för att i långa loppet säkerställa pålitlig datainsamling i enlighet med GDPR. Vi hoppas att det kommer att minska klyftan mellan datadriven optimering och GDPR-ansvarig datainsamling.

Allt som allt kommer 2021 att bli ett spännande år för Google Ads. Företagens självmedvetenhet och förståelse för sin kärnpublik kommer att utgöra grunden för att lyfta digital marknadsföring till nya höjder.