uppdaterat content

Uppdatering av gammalt content – effektivt sätt att driva ny trafik

Ett snabbt och smidigt sätt att driva ny trafik till din sida är att uppdatera gammalt content och göra det mer aktuellt och relevant för dina besökare.

Hur väljer du bland sökresultaten på Google? Är det enbart topplacerade länkar som fångar ditt intresse, eller letar du också efter tecken på att innehållet på sidan är relativt nytt? I så fall är du inte ensam, de flesta människor som söker efter information på Google vill ha så nyproducerat innehåll som möjligt. Det är helt enkelt så vi människor fungerar när vi väljer bland information. Det spelar ingen roll om ämnet för texten är historiskt eller beskriver det senaste inom något tekniskt område: ju fräschare innehållet är, desto större trovärdighet fäster vi vid det.

Om man tänker efter är det naturligt. Även historisk kunskap förändras ju i takt med nya rön och teorier, och det gäller även vår kunskap om en rad andra ämnen som astronomi, geologi, fysik, sjukdomar och så vidare. Självklart vill vi få upp den senaste kunskapen inom ämnet vi söker efter.

Google prioriterar uppdaterat innehåll

Föga förvånande “tänker” Google på samma sätt. Eftersom målet för en sökmotor i slutändan alltid är att välja ut de mest relevanta resultaten för användarna så är aktualitet något som prioriteras högt bland de många parametrar som Google använder sig av när sidor ska indexeras.

Ju äldre innehållet på din sida blir, desto mer kommer den att röra sig nedåt i sökresultaten tills den i princip inte syns längre.

Detta gäller alla sidor som inte underhålls av sina ägare. Om Wikipedia slutade publicera och uppdatera innehåll skulle även de till slut börja dala i sökresultaten.

Hellre uppdatera än producera nytt?

Att skriva nytt content som är fräscht och innehållsrikt är alltid bra. Men det tar också tid och kraft i anspråk, så huruvida arbetet är värt den extra trafik som genereras är inte alltid självklart. Det är också sällan nödvändigt att återuppfinna hjulet. Om du har sidor och blogginlägg med bra innehåll som tidigare drivit mycket trafik så kan du vända den nedåtgående trenden genom att uppdatera dem.

Det handlar naturligtvis inte enbart om att sätta ett nytt publiceringsdatum på sidan, utan också om att faktiskt uppdatera innehållet och vidta åtgärder för att göra sidan mer lättöverskådlig, relevant och – framför allt – aktuell.

Tänk på det här när du uppdaterar content

Många små åtgärder på en sida kan skapa stora förändringar i trafiken. Här är några av de saker du bör tänka på när du vill uppdatera din sida:

Uppdatera där det gör störst skillnad

Det första steget när du vill uppdatera innehåll på din sajt är att titta på vilka sidor som driver trafik men också har ett lågt CTR. Detta betyder att många hittar till sidan men att den inte bedöms vara relevant av användarna, vilket i längden kommer att leda till att den kommer att nedprioriteras av Google. Välj i första hand ut de sidor som du bedömer har störst potential att få mer trafik genom uppdaterat och mer relevant innehåll.

Förbättra innehållet utifrån dina besökares förväntningar

Läs igenom innehållet på sidan och försök att bedöma hur relevant innehållet är i relation till de sökord som leder användarna dit. Om den vanligaste sökfrasen till exempel är “snygga sneakers” på en sida om skor i allmänhet så vill du kanske lägga till en rubrik och ett stycke om just sneakers. Försök på detta sätt att redigera texten på sidan så att den känns så relevant, tydlig och överskådlig som möjligt utifrån sökorden. Titta också över dina CTA – Call to Action – och försök komma på hur du verkligen ska locka användarna att stanna kvar på sidan och interagera med den.

Gå igenom media och ta bort döda länkar

Media är alltid bra på en sida, och har du content som t ex gamla bilder och videor som känns daterade, byt ut dem mot nyare och bättre. Detsamma gäller även externa länkar. Titta noga igenom vart dina länkar leder och se framför allt till att det inte finns några döda länkar på din sida. Döda länkar är länkar där innehållet som länken går till har tagits bort eller ändrats, något som Google inte alls gillar. Om du länkat till en bra sida som tagits bort, försök att hitta en ny sida med likvärdigt innehåll att länka till i stället. En uppdaterad visuell identitet är också någonting som får sidan att kännas som ny igen.

Sätt ett nytt publiceringsdatum

När du till slut publicerar din uppdaterade sida så får du så klart inte glömma att sätta publiceringsdatumet till dagens datum. På så sätt berättar du för Google att innehållet på sidan är nytt och relevant, och så fort sidan crawlats så kommer du att se en förbättring av trafiken.

Google crawlar för övrigt en sida utifrån hur ofta den förväntar sig att den uppdateras, så ju oftare du uppdaterar innehållet på din sida, desto oftare kommer Google att crawla den och märka av uppdateringar.