Vägg för sociala medier

Vägg för sociala medier – är det värt att kombinera data från sociala medier i ett enhetligt flöde på en webbplats?

Det finns idag ett antal tjänster som samlar en organisations innehåll på sociala medier i en och samma nyhetsström. Webbplatsbesökaren ser det senaste innehållet från Instagram-, Twitter-, LinkedIn- och YouTube-konton, till exempel i ett enkelt rutnät på en vägg. Vanligtvis kan du gilla, kommentera och dela innehåll samt följa organisationen via ett enkelt knapptryck.

På ytan ser det kombinerade flödet på väggen bra ut. Visst innehåll går att använda mer effektivt, vissa kanaler får mer synlighet och organisationens räckvidd ökar. Varför har då inte alla webbplatser ett enhetligt flöde från sociala medier? Låt oss tänka på det och se över ett antal faktorer som du bör tänka igenom innan du bäddar in en vägg för sociala medier på din webbplats.

Vad vill du att en besökare ska göra på din webbplats?

Ett företags webbplats har ett antal mer eller mindre uttalade mål. I bästa fall är målen formulerade så att de går att mäta. Då är det möjligt att studera vilka saker på varje sida som påverkar uppfyllandet av målen, vilka som inte har någon påverkan och vilka som till och med har negativ påverkan på måluppfyllnaden.

Ett exempel på mål kan vara att få varje besökare att köpa en produkt, skicka en begäran om offert eller ansöka om ett jobb. Dessa är alla händelser som är lätta att mäta och kontrollera. Analytics gör det också möjligt att spåra vägen bakåt: från vilken kanal kommer besökarna främst, vilket innehåll föredrar de och hur lång tid spenderar de på webbplatsen.

Ett flöde från sociala medier är svårare att närma sig från ett måluppfyllande perspektiv. Mycket av det som sociala medier är bra på, att bygga en företagsimage, sprida kunskap om varumärken eller underlätta i kommunikationen med kundkretsen kan alla vara mål som är svåra att mäta och det har i normala fall inte alltför stor påverkan på uppfyllandet av huvudmålen (affärer, konverteringar). I värsta fall kan sociala medier till och med leda bort besökare från webbplatsen innan huvudmålen uppfyllts.

Publiceras lämpligt innehåll på företagets sociala medier?

En vägg med flödet från företagets sociala medier är alltid beroende av högkvalitativt innehåll. Inlägg måste vara uppdaterade, relevanta och välproducerade. De måste publiceras aktivt och får inte reproduceras. Bildinnehåll fungerar bäst.

Ett vanligt problem med dessa väggar är att ofta publiceras samma berättelser på alla sociala medier samtidigt, något som leder till att ett enat flöde blir dysfunktionellt med många på varandra följande inlägg med samma bild och text. Ett annat problem kan vara att vissa publicerar länkar till exempelvis nyhetssajter eller distribuerar uppdateringar från andra organisationer, något som leder läsaren bort från den egna webbplatsen. 

Att dela samma länk på en Facebook- och LinkedIn-sida kan ofta vara effektivt. Dock passar det inte så bra på en vägg som kombinerar innehåll från alla sociala medier.

Dessa problem har, om allt hanterats korrekt, vanligtvis lösts genom att avgränsa de kanaler som visas i flödet. Samt genom att hantera innehållet som visas separat. Det är dock synd om för mycket av innehållet på sociala medier produceras på webbplatsens villkor. Detta eftersom det i grunden inte är avsett att hamna där.

Användargenererat innehåll

En av fördelarna med ett aktivt flöde från sociala medier är möjligheten att använda innehåll som är skapat av följare. Detta för att enkelt upprätthålla en kontinuerlig produktion av nytt innehåll. Det kräver dock en kundbas som aktivt publicerar på företagets sociala medier. En kundbas som frivilligt och aktivt kan tänka sig att hjälpa till att sprida information om företagets produkter och varumärket. Användningen av denna typ av innehåll är således främst en fråga för starka varumärken med lojala och aktiva kunder.

Användargenererat innehåll betyder dock inte att ett företags sociala medier sköter sig på egen hand utan arbete. Det kräver kontinuerlig hantering och kurering av lämpligt innehåll för att det ska fungera optimalt. 

Tredjepartstjänster för väggar med kombinerat flöde från sociala medier

Allt mer begränsad åtkomst

Tidigare var det relativt lätt för tjänster och tillägg att komma åt innehåll från offentliga sidor eller konton via gränssnitt. Bl a för att skapa väggar på webbplatser med flöden från olika sociala medier. Idag är åtkomsten till sociala medier vanligtvis begränsad till ditt eget konto vilket gör att tillgång för gränssnitt kräver allt mer komplicerade applikationer och tillfälligt giltiga ID. Gränssnitt kasseras, modifieras och förnyas.

Av den anledningen är det kanske inte möjligt att göra en liknande vägg nu som 2018. Verktygen och tilläggen har i många fall blivit föråldrade och förändrade mer än en gång. Eller så tillhandahåller gränssnitten inte längre innehåll lika fritt.

Att publicera en vägg med innehåll från organisationens samtliga sociala medier kan nu kräva betydligt mer arbete än för några år sedan.

Trenden har varit att åtkomst av innehåll har kontrollerats i en allt stramare riktning i flera år. Detta innebär att det inte finns någon garanti för att den vägg som byggs idag kommer att vara funktionell om exempelvis två år.

Situationen idag

Som svar på denna osäkra situation och de ständiga förändringarna i gränssnitt har olika månatliga abonnemangstjänster som exempelvis Juicer och Curator blivit tillgängliga. Tjänsterna kan, med viss anpassning, få behörighet att komma åt data och innehåll från sociala medier. Detta gör att du kan samla innehåll, anpassa utseendet på ditt flöde och hantera de konton du använder. Själva flödet är inbäddat på webbplatsen med en enkel inbäddningskod eller tjänstens eget tillägg.

En vägg för sociala medier är dock inte ett enkelt engångsköp utan en tekniskt komplex lösning som kräver ständig vård av såväl plattformen som innehåll.

Så är det värt ansträngningen som krävs för att sätta upp en vägg?

Kort sagt, det finns ett stort antal utmaningar gällande teknisk funktionalitet, upphovsrätt och produktion och strömlinjeformning av innehåll. Det är inte ett engångsköp utan en funktion som kräver ständigt arbete. Därför är det inte tillrådligt att skaffa en vägg med ett enat flöde från sociala medier utan goda skäl.

Aktiviteter som uppmuntras på sociala medier (surfa, gilla och följa uppdateringar) är vanligtvis inte själva webbplatsens huvudmål utan fungerar som extra krydda för andra ändamål. Kanske kan flödet användas för att introducera nya produkter, öka kommunikation och digital närvaro eller för att göra varumärket mer attraktivt. Dock är det viktigt att se till att dessa mål inte krockar med webbplatsens huvudsyfte exempelvis genom att leda bort besökare till andra domäner.

Viktigt att tänka på innan du bygger en vägg för sociala medier på din webbplats

  • Bidrar en vägg till uppfyllelse av några av de viktigaste målen för din webbplats?
  • Kan en vägg orsaka att besökare leds bort från webbplatsen?
  • Är det innehåll som publiceras i sociala medier lämpligt material för en vägg?
  • Är du villig att betala ett månadspris för vissa väggtjänster samt eventuella installationskostnader?