företaget växer

Växer företaget så måste även webbplatsen växa

Genom åren har vi kunnat följa tillväxten hos våra kunder. Våra samarbeten har har skapat nya kostymer för företag att växa in. Vilket för många blivit lite av en chock. Utmaningarna blir större som en följd av tillväxten och inte minst gäller detta den egna webbplatsen och de onlinetjänster man erbjuder. Vi har lokaliserat några tydliga smärtpunkter som syns på webbplatsen i samband med en ökad tillväxt och vi tänkte titta närmare på dessa i den här texten.

Att man växer som företag är positivt och det man strävar efter. Men, det kan också skapa viss växtvärk. Nya behov skapas och med detta så blir äldre lösningar mindre funktionella. Det går sällan så långt att stora renoveringar – eller en fullständig översyn – av webbplatsen krävs. De flesta av de nya behoven kan lösas med relativt enkla medel och där de nya utmaningarna kan hanteras genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete med den nuvarande tjänsten. 

Automation snarare än manuell styrning 

Mindre företag har ofta den tid som krävs för att hantera den egna webbplatsen manuellt. I takt med att man växer så kan emellertid detta bli mer och mer tidskrävande och besvärligt. Den manuella uppdateringen av öppettider, kontorskontakter, produktkatalog, kontakter och exempelvis platsannonser fungerar under en viss tid – men blir till slut, i de flesta fall, en tidskrävande börda. Vilket skapar en situation där exempelvis kontakterna inte hålls uppdaterade, där nya – tillfälliga – öppettider inte uppdateras och där gamla platsannonser fortfarande förblir synliga. Allt detta är störande för besökaren och ger, inte minst, ett ganska oseriöst intryck av företaget. 

Det finns en lösning på detta problem och den finns ofta i ett växande företags bredare informationssystem. Det vi menar är att växande företag kan använda sig av gränssnitt när man implementerar nya system som relaterar till exempelvis personal- eller produktinformation. Rent konkret så kan man exempelvis kvartalsvis bygga en personlig lista på sajten och låta den ersätta den manuellt underhållna informationen. 

Här följer några exempel på möjliga automatiseringar vad gäller innehåll och funktioner för växande företags webbplatser:  

 • Rekrytering: Via gränssnittet kan man hämta anställningslistan och genom ett enkelt klick kan man sedan ta sig vidare till systemet för rekrytering och dess ansökningssida. 
 • Produkter: Produktinformation, produktgrupper och exempelvis lagersaldon kan hanteras centralt i det egna systemet. 
 • Formulär: Istället för E-post kan formulär skickas direkt till CRM-system eller supportkanalen. 
 • Händelser: Listan över händelser visas i gränssnittet – men själva registreringen överförs till ett annat system. 
 • Kontaktinformation: På förbestämda och schemalagda tider hämtas expertinformation in. 

Ett vanligt problem som många företag ser då man inför nya system utan någon automatisering är att det skapas ett dubbelarbete. Plötsligt ska exempelvis samma kontakter uppdateras på flera olika ställen. Detta problem löser man enkelt genom att skapa en integration med själva webbplatsen. 

Nya skribenter lär sig hantera webbplatsen 

Växande företag använder sig ofta av en större skara av skribenter som producerar content till sidan. WordPress är en plattform som är relativt enkel att lära sig och har en logik som till mångt och mycket är parallell med andra WordPress-sajter så finns detaljer som nyanställda skribenter bör känna till. Själva vägledningen är grovt uppdelad i användning av systemet för innehållshantering och för webbplatsens koncept. 

En kort introduktion till systemet för innehållshantering ger följande svar: 

 • Vilket typ av innehåll och vilka olika hanteringsvyer kan hittas och användas? 
 • Hur publiceras, redigeras och raderas innehåll på sajten? 
 • Vilken typ av byggsten används vad gäller layout, innehåll och design? 
 • Vad kan olika användare göra- och inte göra? 

Under själva implementeringsfasen så sker också användarutbildningen. Det är nödvändigt om exempelvis många nya skribenter ansluter sig. Utöver de givna tillfällen som äger rum för utbildning så tar vi även fram en elektronisk användarguide som nya anslutna skribenter kan använda för att få en riktigt kickstart. 

En introduktion till webbplatsens koncept ger å sin sida svar på följande: 

 • Vilket typ av innehåll publiceras – och hur ofta sker detta? 
 • Vilka ämnen och nyckelord har högst prioritet? 
 • Hur är innehållet på sajten organiserat? 
 • Vilka frågor tas upp på huvud- respektive målsidor? 

Finns ett tidigare konceptarbete utfört längst ner på sajten så finns också sökordsanalyser, målgrupper och köpvägar inkluderat i materialet. Detta ska delas med alla andra leverantörer av content och innehåll på webbplatsen. 

Sammanslagningar av företag = Sammanslagning av webbplatser 

Företag växer ofta genom förvärv och genom sammanslagningar. Rent praktiskt så innebär detta även att två stycken olika webbplatser ska bli en gemensam sådan. Man flyttar över det viktigaste innehåller från en sida till en annan och dirigerar sedan om såväl domänen som de gamla adresserna. Resultatet blir två sidor på en adress. 

Hur två stycken webbplatser kombineras är avgörande för synligheten i sökmotorerna. Om två stycken sidor implementeras på ett sämre sätt så påverkar det rankingen negativt: viktiga sökord kan plötsligt få en sämre synlighet på exempelvis Google. Detta kommer i sin tur att kräva åtgärder i form av betald reklam, kampanjer och ett tidskrävande optimeringsarbete. 

I den bästa av världar ser man att en sammanslagning av två webbplatser leder till en ökad trafik, en ökad synlighet i sökmotorerna och att webbplatsens mer omfattande innehåll blir tilltalande för både besökare och för Googles algoritmer. 

För att nå dit krävs det kunskap och expertis. Att länka samman webbplatser kräver en bredare förståelse för både innehåll och sökmotoroptimering. Bilden av vad som måste göras och varför måste vara komplett för att man ska nå målen. Därför måste också en noggrann planering föregå varje sammanslagning. Ingenting får lämnas åt slumpen! 

Trång meny? Så löser du det problemet  

För växande företag så kommer även mängden av innehåll på webbplatsen att bli större. Detta innebär att den sajtkarta som man utformat under uppbyggnadsfasen kan bli otillräcklig och att man som en följd av detta måste skapa nya huvudnivåer, undernivåer och nya uppmaningar. Detta syns allra tydligast i menyn där man – på ett logiskt sätt – inte kan passa in fler avsnitt. 

Det här problemet kan emellertid lösas genom att man gör om menyns layout och struktur. Mer omfattande menyer kan exempelvis presenteras genom Megamenyer – en rullgardinsmeny med olika underavdelningar såsom exempelvis kolumner och underrubriker. Det går även att dela upp en meny i två separata delar som du, rent visuellt, markerar som huvud- respektive hjälpmenyer. 

Ett tredje alternativ är att omvärdera webbplatsens koncept. Utökas menyerna så ges också mer utrymme för fler länkar. Men, här bör man också tänka på besökaren: vilken väg vill de ta och hur enkelt är det för dessa att hitta innehåll? En trång meny kan definitivt ge signaler om att det är dags att uppdatera konceptet. 

Webbplatsen börjar gå långsamt  

Den utökade sajten kommer, om allt går enligt planerna, att få betydligt mer trafik och detta kommer att innebära att man måste avsätta mer resurser till sajtens servermiljö. Tyvärr så anpassar sig långt ifrån alla servermiljöer till ett växande behov och detta faktum kan konkret visa sig i att sidan börjar ladda långsamt – eller helt sluta att fungera. Detta innebär å sin sida att kunderna blir frustrerade och väljer andra alternativ. En långsam webbplats ger dessutom en sämre ranking på Google. Det handlar om idel förluster. 

Det som rekommenderas är en miljö i bakgrunden på en webbplats som kan skalas upp för ökade behov och en ökad trafik. För att sajten ska kunna fungera och ladda så snabbt som möjligt så krävs en server som möter upp de nya behov som kommer av den utökade teknik som används.

Att göra något så enkelt som att bara byta servermiljö fungerar förvånansvärt ofta och korrigerar den direkt plågsamma laddningen för en stor del av webbplatsen. 

Det kan dock även finnas andra orsaker till den långsamma laddningen. Flaskhalsar som skapas av en kombination av många besökare, för mycket innehåll och för många tekniska lösningar kan göra en sida långsam. Det som krävs för att lokalisera ett sådant problem – och för att åtgärda det – är en grundlig webbplatsoptimering. En sådan minskar dels belastningen på servern och den kommer dels även att minska exempelvis storleken på de filer du laddar ner. 

Från bulkarbete till arbete med kundrelationer 

En ökad tillväxt hos ett företag ger utmaningar som inte kan lösas genom ett enda knapptryck och med ett enskilt verktyg. Det handlar om att använda sig av en djupare förståelse för webbtjänstimplementering, sökmotorer, content, koncept, design och analys. Den maximala effekten och det bästa resultatet kan endast nås när allt detta kombineras. 

Långsiktighet är ett nyckelord. Webbplatsen måste utvecklas med en tanke på långsiktighet och i takt med de nya behov som ett växande företag har. En annan faktor att ha i åtanke gäller vad som kommer härnäst? Man vet aldrig vilka behov som finns då man bygger en webbplats – vissa kan uppkomma under resans gång. Man kan översätta detta med att det bästa alltid ligger framför en i arbetet med att utveckla den egna webbplatsen. För oss är ett arbete med ett växande företags webbsida inget enskilt projekt som ska si eller så lång tid. Det handlar om ett pågående, långsiktigt partnerskap.