Analytiikan alkeet – Mitä analytiikka on ja mitä sillä voi tehdä?

Analytiikka on käsitteenä laaja ja siihen liittyviin termeihin tai pöhinään on helppo eksyä. Yksinkertaisimmillaan analytiikka voi olla raportointia, edistyneimmillään koneoppimista ja tekoälyä. Päivitin aikaisemman blogitekstini niiden analytiikkaan liittyvien aiheiden ja kysymysten ympärille, jotka monia asiakkaitamme edelleen tyypillisesti askarruttavat.

Olennaisinta analytiikassa on se, mitä sillä voidaan saada aikaan yrityksesi hyödyksi. Analytiikkaa hyödyntämällä saat tietoa, jonka avulla johdat ja ohjaat yrityksesi toimintaa kohti tavoitteitasi.

Analytiikka + markkinointi + optimointi = lisää asiakkaita ja myyntiä

Markkinointitoimenpiteiden tarkoituksena on tavoittaa ja sitouttaa yrityksen potentiaaliset asiakkaat, ohjaten heitä määrätietoisesti kohti konversiota, kuten verkkokauppaostoa tai yhteydenottoa. Analytiikan ja sen keräämän datan avulla pystyt tarkasti seuraamaan, mitkä toimenpiteet saavat aikaan tavoiteltua toimintaa.

Seuraamisen lisäksi vielä tärkeämpää on kytkeä data markkinointisi ohjaamiseen siten, että Googlen ja Facebookin koneoppivat algoritmit saavat jatkuvaa tietoa niistä kävijöistäsi, jotka ostavat. Koneoppivan markkinoinnin avulla löydät lisää tuotteistasi kiinnostuneita uusia asiakkaita.

Jos markkinointitoimenpiteet tuovat hyvin liikennettä verkkopalveluun, mutta konversioiden määrä jää odotettua pienemmäksi, voidaan analytiikan avulla selvittää myös verkkopalvelun käytettävyyden pullonkauloja ja konversion esteitä.

Konversio-optimoinnilla verkkopalvelun käyttäjäkokemusta, sisältöjä ja tarvittaessa teknisiä ominaisuuksia kehitetään siten, että käyttäjän on mahdollisimman helppo toteuttaa haluttu toimenpide ja häntä ohjataan johdonmukaisesti sitä kohti.

Verkkopalvelun optimointi ja sen käyttäjäkokemuksen parantaminen vaikuttaa usein positiivisesti myös hakukonenäkyvyyteen, mikä tuo jälleen lisää liikennettä verkkopalveluun. Win-win.

Mitä mittaaminen on käytännössä?

Kun käyttäjä selaa verkkopalvelua tai klikkailee siellä olevia linkkejä ja painikkeita, niistä kaikista muodostuu datatapahtumia. Mittaaminen on tämän datan automaattista keräämistä. Data kerätään siihen tarkoitetulla työkalulla, joista ylivoimaisesti suosituin on Google Analytics, jonka perusversio on maksuton.

Google Analytics jäsentelee kerätyn datan automaattisesti raporteiksi, joiden pohjalta kävijöidesi vierailuja voidaan tutkia.

Mitä analytiikasta kannattaa tutkia?

Lähtökohtaisesti on kannattavaa tutkia ainakin seuraavia perusasioita:

 • Löytävätkö kävijät sivuillesi?
 • Keitä he ovat (ikä, sukupuoli) ja mistä he tulevat (liikenteen lähteet, maantieteellinen sijainti)?
 • Mitä sivujesi sisältöjä he käyttävät ja miten?
 • Miltä sivuiltasi he poistuvat tekemättä mitään (poistumisprosentti)?

Ja verkkokaupan ollessa kyseessä yllä mainittujen lisäksi:

 • Mitä tuotteitasi kävijät katselevat?
 • Mitä tuotteita he lisäävät ostoskoreihinsa?
 • Mitä tuotteita he poistavat ostoskoreistaan?
 • Etenevätkö he kassalle tai tilaamiseen asti ja jos eivät, miksi?

Näitä asioita tutkimalla saat sivujesi nykytilasta, asiakkaistasi ja kohderyhmistäsi arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää markkinoinnissasi ja kehittäessäsi verkkopalveluasi vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidesi tarpeisiin.

Mikä aikaväli tietojen keräämiseen on riittävä, jotta datasta voidaan tehdä johtopäätöksiä?

Tärkeimmät löydökset analytiikan hyödyntämisessä riippuvat siitä, mitä johtopäätöksiä pyrit tekemään. Aikaväliä olennaisempaa on liikenteen määrä: on eri asia tutkia kymmenen tai tuhannen kävijän ostokäyttäytymistä, sillä isompi määrä antaa luonnollisesti merkittävästi todenmukaisemman kuvan.

Jo viikon tai kahden ajanjaksolla voit saada hyvän yleiskuvan tarkastelemasi liikenteen normaalista vaihteluvälistä. Kausivaihtelun havaitsemiseen saatat tarvita useamman kuukauden tai jopa koko vuoden datan.

Mittaaminen on ajanhukkaa, mikäli se ei johda toimenpiteisiin.

Yleiskuvan kannalta on usein käytännöllisintä seurata toteumia viikko- tai kuukausitasolla, mikä tahansa onkaan reagointiaikasi siihen, että pystyt tekemään toimenpiteitä tavoitteidesi edistämiseksi. Mittaaminen on ajanhukkaa, mikäli se ei johda toimenpiteisiin.

Asettamalla verkkopalvelusi tavoitteet analytiikkaasi, hyödynnät keräämääsi dataa fiksusti

Kaikilla verkkopalveluilla on jokin tarkoitus – esimerkiksi tuotteiden myynti, yrityksen toiminnasta tiedottaminen tai palveluita koskevat yhteydenotot ja tarjouspyynnöt.

Verkkopalvelusi tavoitteet kytketään näihin analytiikassasi keräämällä dataa ostotapahtumista, soitto- tai sähköpostinappien klikkauksista ja lomakkeiden lähetyksistä. Jos asetat tavoitteeksi esimerkiksi yhteydenottolomakkeen lähettämisen, pystyt tutkimaan lomakkeen täyttäneiden käyttäytymistä ja liikkeitä sivuillasi. Tätä tietoa voit käyttää hyödyksesi, kun suunnittelet parannustoimenpiteitä sivujesi sisältöön ja rakenteeseen.

Tämän lisäksi tavoitteiden asettamisen hyötyjä ovat:

 • Markkinointiasi eri kanavissa ajetaan näitä tavoitteita kohti ja kerättävää dataa hyödynnetään Googlen ja Facebookin koneoppivassa markkinoinnissa
 • Konversio-optimoinnissa kerätyllä datalla todennetaan mikä toimii ja mikä ei
 • Yrityksesi tavoitteiden kehitys tilastoidaan automaattisesti
 • Valjastat datasi päätöksentekoon

Erityisosaamistamme on analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen markkinoinnissa siten, että mainonta maksaa mahdollisimman vähän ja tuottaa mahdollisimman paljon. Viime vuonna verkkokauppa-asiakkaidemme mainostuotto (ROAS) oli keskimäärin 773% ja parhaimmillaan 9 500%.

Kaipaatko apua tulokselliseen markkinointiin?