Koneoppiva digitaalinen markkinointi

Channels & AI

Pitkäjänteinen kanavasuunnittelu on merkittävä osa yrityksen digitaalisen strategian ja asiakashankinnan tuloksellisuutta. Koneoppivat ja tekoälyä hyödyntävät markkinointiratkaisumme palauttivat investoinnit keskimäärin yli seitsenkertaisina vuonna 2019.

Channels & AI

Tulosten maksimointi on kanavien optimointia

Varmistamme, että markkinoinnin mediainvestoinnit saavuttavat koko potentiaalinsa tarkoituksenmukaisissa kanavissa. Koneoppivassa markkinoinnissa yhdistämme pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden jatkuvaan optimointiin.

Kun sulautamme asiantuntemuksen ja koneoppimisen, viestit tavoittavat tehokkaimmassa muodossaan sopivat yleisöt, sopivimmissa ympäristöissä ja ajankohdissa. Optimoimme koko digitaalisen asiakashankintaprosessin verkkosivujen hakukoneoptimoinnista alkaen kanavavalintoihin sekä itse viestien sisältöihin.

Keskimääräinen ROAS yli700%

Koneoppivat markkinointiratkaisumme palauttivat investoinnit keskimäärin 7,42-kertaisina 2019.

Kanavien valinta on vasta alku

Kanavat, niiden yleisöt ja formaatit muodostavat tuhansia mahdollisia yhdistelmiä kanavastrategiaksi. Minkä medioiden huolellinen valinta käynnistää, sitä optimoiva reagointi täydentää. Jatkuvasti analysoimamme datan avulla voimme sitoutua tuloksiin pitkäjänteisesti ja parantaa niitä reaaliaikaisesti. Läpinäkyvän tiedon avulla mittaamme toimenpiteitä sekä raportoimme niiden vaikutuksista säännöllisesti.

Koneoppiva markkinointi ymmärtää ihmistä

Investointien optimointi on suunnitelmallista, keskeytymätöntä työtä, joka yhdistää ihmisten ja koneiden päättelykyvyt digitaalisissa ympäristöissä. Hyödynnämmekin koneoppimista laajasti palveluissamme.

Jotta yritys voi tavoittaa mahdollisimman tarkasti ne yleisöt, jotka sen tuotteista ja palveluista ovat kiinnostuneet, eri kanavien algoritmeillä tulee olla oleellista tietoa. Analysoimme ja valikoimme dataa algoritmien käyttöön, jolloin viestit kohdentuvat tehokkaammin, hukkakontaktit minimoituvat ja jokainen syntynyt kontakti on mahdollisimman laadukas.

Koneoppiva markkinointi siis ymmärtää ihmistä kenties paremmin kuin ihminen itse.

Tiivistä, läpinäkyvää ja tuloksellista yhteistyötä

Generaxion nimittää asiakkailleen omat asiantuntijat, jotka vastaavat markkinointibudjettien käytöstä ja tuloksellisuudesta. Säännöllisen raportoinnimme ja seurannan avulla asiakkaamme tietävät aina, miten esimerkiksi ohjelmallisesti ostetun display-mainonnan, Google Ads- ja Yrityksen Facebook-tilien kautta investoinnit on tehty ja miten ne ovat realisoituneet konversioiksi.

Verkkokauppa-asiakkaidemme Google Ads -hakumarkkinointituotto oli keskimäärin 773% ja parhaimmillaan 9 500% vuonna 2019. Koneoppivan Facebook- ja Instagram-markkinointimme avulla jokainen asiakkaidemme investoima euro palautui keskimäärin 7,42-kertaisena ja suurimmillaan 48-kertaisena.

Generaxion kehittää myös uusia koneoppivan markkinoinnin työkaluja, joilla esimerkiksi voi mallintaa kampanjointivaihtoehtojen tuloksellisuutta. Lisäksi voimme tekoälyn avulla kartoittaa organisaatioon liitettäviä asenteita verkkoympäristöissä jo ennen varsinaisia myyntiä kasvattavia toimenpiteitä.

Google Partner Permier 2022

Channels & AI

Ratkaisut

Hyödynnämme jatkuvasti markkinoinnistasi kerättävää dataa koneoppivissa algoritmeissa sopivissa kanavissa.

Nimeämme asiakkaillemme omat asiantuntijat, jotka raportoivat tuloksia ja optimoivat toimenpiteitä johdonmukaisesti.

Määritämme Google-tiimistämme sinulle asiantuntijan, joka vastaa tuloksellisuudesta. Hän selvittää tarvittavat lisätiedot, joiden pohjalta suunnittelemme ja käynnistämme markkinointisi sovitulla laajuudella.

Hakukoneoptimoinnissa kehitämme verkkopalvelun tai -kaupan sisältöjä sekä teknisiä ominaisuuksia siten, että Googlen hakukone listaa yrityksen tuotteet ja palvelut niihin viittaavissa hauissa mahdollisimman korkealle. Hakutulokset sijoituksilla 1-3 vievät keskimäärin noin 50 % kaikesta liikenteestä.

Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja liikenteen ja konversioiden kasvattamiseen hakukoneoptimoinnin avulla.

Caset

Channels & AI osana asiakkaidemme menestystä

Caset

Kaikki palvelumme

Ota yhteyttä

Keskustele kilpailukyvyn vahvistamisesta