Monikanavainen digitaalinen markkinointi tehostaa markkinointisi tuloksellisuutta

Jos esimerkiksi hakusanamainonta Googlessa toimii hyvin ja tuo liikennettä yrityksesi verkkosivuille, onko tarpeen edes harkita markkinoinnin laajentamista useampiin kanaviin? Ehdottomasti on – perustelemme miksi.

Digitalisaatio on muokannut ostokäyttäytymistä radikaalisti: yhdeksän kymmenestä asiakkaasta aloittaa tuotteen tai palvelun hankinnan tutustumalla tarjontaan verkossa. Asiakkaat ovat valmiita varsinaiseen vuorovaikutukseen myyjän kanssa tyypillisesti vasta sitten kun ovat tehneet valinnan itselleen mieluisasta tuotteesta ja ostopaikasta.

Verkossa on siis oltava löydettävissä ja läsnä, mutta markkinoinnin toteuttaminen monessa kanavassa ja rajallisten resurssien hajauttaminen voi tuntua epävarmalta.

“Jostain pitää tietenkin lähteä liikkeelle, ja markkinoinnissakin on oltava resurssiviisas. Monelle yritykselle on hyvä ratkaisu aloittaa hakukonelöydettävyydestä (SEO) ja hakukonemainonnasta (SEM), sillä näillä tavoitetaan ostajakuntaa, joka on jo aktivoitunut tuotteen tai palvelun hankinnassa”, sanoo Erik Back, Senior Digital Marketing Specialist. 

Back ja koko Generaxionin asiantuntijakaarti haluaa kuitenkin haastaa yrityksiä tarkastelemaan toimialansa ja kohderyhmänsä koko potentiaalia. Tässä tarkastelussa auttaa tapamme kuvata sekä nykyisen että potentiaalisen asiakkaan ostopolkua.

Asiakkaan ostopolku, Demand Journey, on tapamme kuvata sekä nykyisen että potentiaalisen asiakkaan matkaa ja yrityksesi mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.

“Jokainen yrityksesi asiakas on jossain kohtaa tätä polkua. Kun ostopolusta on muodostettu käsitys, hahmottuvat yleensä nopeasti yrityksesi ja asiakkaan mahdolliset kohtaamispisteet. Yhdessä löydämme parhaat tavat vaikuttaa kysyntään eri vaiheissa.”

Monikanavaisuus kasvattaa markkinoinnin tuottavuutta tutkimuksen mukaan jopa 1,8-kertaiseksi

Back havainnollistaa monikanavaisen markkinoinnin tarpeellisuutta verkkokauppaansa markkinoivan yrityksen kautta. 

Esimerkiksi retkeilyvälineiden verkkokaupan kannattaa tehdä hakukonemarkkinointia, ja ohjata sen alan tuotteita etsiviä omaan verkkoympäristöönsä ostoksille. 

“Samaan aikaan kohdeyleisöä on kuitenkin järkevää laajentaa. Retkeilyä ja ulkoilua harrastavia kuluttajia on merkittävästi enemmän kuin niitä, jotka juuri nyt tekevät siihen liittyviä hankintoja”, sanoo Back. 

“Markkinoinnilla esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, voidaan herätellä piilevää kysyntää ja kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Kasvanut tunnettuus sataa yrityksen laariin siinä vaiheessa kun ulkoiluun liittyvään vaatetukseen tai varustukseen ollaan tekemässä hankintoja.”

Back kohtaa työssään myös tilanteita, jossa brändin tunnettuuteen tähdänneen SoMe-markkinoinnin rinnalle kannattaa tuoda taktisempaa mainontaa, esimerkiksi Goolen mainosratkaisuilla.

“Yritys on voinut tehdä visuaalisesti tyylikästä ja hyvää brändimielikuvaa rakentavaa markkinointia SoMessa jo pitkään, mutta tavoitetun kohderyhmän ohjaaminen ostaviksi asiakkaiksi on jäänyt puuttumaan. Lisäämällä yhden tai kaksi taktista myyntiä tukevaa digitaalista markkinointikanavaa voi myynnin kasvu olla merkittävä.”

Tätä asiakkuuksissamme toistuvaa havaintoa tukevat myös tutkimukset. Vuonna 2021 julkaistun Google Retail Event -tutkimuksen mukaan markkinointikanavien laajennus yhdestä tai kahdesta kanavasta viiteen kasvatti asiakkaan keskiostoksen 1,8-kertaiseksi – eli lähes tuplasi sen. (Lähde: Google Retail Event pt 2 – Finland Edition (Peak Season Preparation) 2021 / Ipsos / Google)

Back tähdentää, että markkinointikanavien laajentaminen ei automaattisesti tarkoita massiivista lisäbudjetointia tai materiaalituotantoa. 

“Kanavien erityispiirteet esimerkiksi markkinointimateriaaleissa on tietenkin huomioitava, ja esimerkiksi SoMe-kanavat ovat luonteeltaan visuaalisempia. Monella yrityksellä voi kuitenkin olla esimerkiksi verkkosivuillaan jo valmiiksi sisältöjä, joita asiantuntijamme voivat kohtuullisella vaivalla muokata markkinoinnissa hyödynnettäväksi – ja saada tuottamaan hyviä tuloksia”, päättää Back.

Haluatko keskustella monikanavamarkkinoinnin hyödyistä yrityksellesi?

Voit jättää meille yhteydenottopyynnön lomakkeella tai katso yhteystietomme 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.