Data ohjaa toimintaa myös vaaliteemoissa

Datan louhinta ja ymmärtäminen avaavat täsmällisen suunnan toiminnalle, puhuttiin sitten yritysmaailmasta tai puoluetoiminnasta, kuten esimerkkitapauksessamme.

Tutkimme vaaleihin liittyvää online-kiinnostusta viimeisen neljän vuoden ajalta kohteena vaaliteemat ja äänioikeutettujen arvomaailma, sekä jatkotutkimuksena itse vaalitapahtumaan ja äänestämiseen liittyvät kysymykset. Tuloksia voivat soveltaa yhtä hyvin ehdokkaana olevat henkilöt kuin puolueetkin. Vastaavilla metodeilla tuotamme dataa myös yrityksiä palvelemaan.

Vaaliteemat ja arvomaailma 2019

Tutkittaessa äänestäjien arvomaailmaa, esille nousi vahva arkielämän sujumisen näkökulma. Kevään 2019 eduskuntavaalien tärkeimmiksi teemoiksi online-kiinnostuksen perusteella nousevat mm. terveydenhuolto, koulutus, energian saatavuus ja hinta, valtiontalous, ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, eläkkeiden taso ja palkansaajien asiat, kuten verotus ja tuloerot.

Tulosta tulkittaessa on huomioitava aktiivisimpien äänestäjien (sekä digikäyttäjien)  ikähaarukka 55–69-vuotiaat: mm. terveydenhuolto, eläkkeet ja aikuiskoulutus nousevat esiin vahvasti. Digitaalisessa ympäristössä kiinnostus em. aiheita kohtaan on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin +15,45 %. Kiinnostus omia asioita koskevaa päätöksentekoa kohtaan siis kasvaa, ja asioista halutaan ottaa itse selvää – eikä pelkästään ottaa vastaan, mitä media meille tarjoaa. 

Vaikka verkkokäyttäytyminen on kaupallistunut hyvää vauhtia, suomalaiset ovat valveutunutta ja tiedonjanoista kansaa. Tietoa etsitään vaikeistakin aiheista, kuten ilmastoasioista. Vilkaisemme tässä neljään suurimpaan teemaan todetaksemme, millaista dataa tutkimuksissamme saadaan irti.

Koulutuksen maksuttomuus ja opiskelijan toimeentulo tapetilla

Säilyykö koulutus maksuttomana, miten opiskelijat pärjäävät taloudellisesti, mistä toivottu opintolinja löytyy? Muun muassa nämä nousivat esiin koulutukseen liittyvää dataa tarkasteltaessa. Opintotuki sai osakseen 17 % osa-alueen kiinnostuksesta, opintolaina 9 %.

Energian saatavuus ja hinta kiinnostavat

Sähkön sekä öljyn hinta pysyttelevät aiheiden kärjessä, ja kiinnostus uusiutuvia energianlähteitä ja omavaraista energiantuotantoa kohtaan on kasvanut jopa +50 %. Myös energiankulutus ja -säästäminen ovat aiheina nousussa – näin ollen voi päätellä taloudellisen sekä ekologisen valveutuneisuuden olevan yhä vahvempaa. 

Kaupallisesta näkökulmasta katsoen energia-ala on selkeästi digitalisoitunut. Pelkästään sähkösopimusten kilpailuttaminen ja vertailu on yhä suositumpaa ja palveluiden hankkiminen verkosta arkipäivää.

Sote sai aikaan nopean piikin

Sote kaatui, mutta aihe kiinnostaa enemmän kuin koskaan. Soten ja sote-uudistuksen kiinnostavuus on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin neljänneksen. Mutta verrattaessa kuluvan vuoden helmikuun ja maaliskuun tuloksia, nähdään jopa yli +300 % kasvu. Pikainen selvitys paljastaa Google-hakujen taustalta epätietoisuutta soten ja sote-uudistuksen käytännön merkityksestä.

Palkansaajien asema ja eläke puhuttavat

Kiinnostus verotusta kohtaan kasvoi digiympäristössä tutkimusaikavälillä n. +47 %. Myös palkkatasoista sekä tuloeroista ollaan kiinnostuneita ja mahdollisesti jopa huolissaan: miten tuloerot kehittyvät Suomessa ja kuinka suuri ero on miesten ja naisten palkoissa?

Online-kiinnostus eläkkeeseen liittyvissä kysymyksissä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana n. +57 %, mikä heijastelee myös väestön ikärakennetta, vaikka ei toki suorassa suhteessa. Kiinnostus on eläkkeen kertymistä kohtaan lisääntynyt +132 %. Yllättävää on varhennetun eläkkeen vetovoima: kiinnostus varhennettua eläkettä kohtaan on noussut yli 200 % vuodesta 2015.

Työttömyyteen liittyvien aiheiden etsiminen online-ympäristöissä on puolestaan vähentynyt keskimäärin -7 %, mikä seurailee yleisen työllisyyskehityksen suuntaa. Kiinnostuksessa on erotettavissa kaksi näkökulmaa – työttömäksi joutuneen kiinnostus omaan toimeentuloon sekä omat käytännön mahdollisuudet. Aktiivimallin kiinnostavuus on noussut +27000 %.

Tasa-arvon aika maanpuolustuksessa 

Kiinnostus maanpuolustusta kohtaan on suurelta osin hyvin käytännönläheistä ja valtaosa tiedonhausta tulee varusmiespalvelusta suorittavilta tai suunnittelevilta henkilöiltä.

Tasa-arvon aika näkyy kiinnostuksessa vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan: kiinnostus naisten asepalvelusta kohtaan on kasvanut n. +42 %. Toisaalta näkyy myös haluttomuus maanpuolustukseen: lykkäys, vapautus ja erilaiset fyysiset tai henkiset rajoitteet vilisevät mukana datassa, ja näiden määrä on kasvanut +44 %.

Armeijaelämän lisäksi myös yleinen kiinnostus maanpuolustusta kohtaan näyttää kasvaneen hieman viime vuosien aikana, kuitenkin sodan uhka huolettaa entistä vähemmän.

Ilmastonmuutos vahvana teemana

Ilmastokeskustelusta povataan jälleen vahvaa teemaa niin eduskunta- kuin europarlamenttivaaleihin. Etenkin painotus ilmastonmuutoksen vaikutuksia kohtaan sekä sen ehkäisemisestä ja hillitsemistä kohtaan näkyy tutkimustuloksissa. Kaikkiaan ilmastonmuutos on kasvattanut kiinnostustaan valtavasti: kiinnostus on noussut lähes 60 % viimeisen neljän vuoden aikana.

Ulkopolitiikka ja valtiontalous

Kiinnostus Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan on laskenut n. -7% viimeisen neljän vuoden aikana. Suurimman huomion vievät Euroopan Unioniin liittyvät aiheet, joiden suosio on kasvanut erityisesti kahden viime vuoden aikana +17%. Erityisesti kiinnostaa Suomen virka EU:n puheenjohtajana vuonna 2019, sekä yleisesti Suomen rooli osana EU:ta. EU:sta eroamiseen ei digiympäristössä havaita juurikaan kiinnostusta.

Suomen suhteet ulkomaihin henkilöityvät pitkälti Putiniin ja Trumpiin. Siinä missä Putinin kiinnostavuus on laskenut, on myös Venäjän näkeminen uhkana vähentynyt. Toisaalla Trumpin tempaukset synnyttävät kiinnostukseen selviä piikkejä, mikä nostaa Yhdysvaltojen politiikan kiinnostavuutta kokonaisuudessaan. 

Lisäksi ulkomaiden taloustilanteesta tahdotaan lisätietoa, esiin nousevat Yhdysvallat, Venäjä ja Ruotsi. Myös Suomen valtion taloustilanne, velka ja budjetti pitävät yllä mielenkiintoa vuodesta toiseen. Kokonaisuudessaan talousaiheiden kysyntä on kuitenkin laskenut tutkimusaikavälillä n. -22%.

Mielenkiintoista on, että nuorten syrjäytyminen on yksi kevään tärkeimmistä vaaliteemoista, vaikka tämä ei näy suorana, vahvana online-kiinnostuksen kasvuna. Syrjäytyminen on aiheena niin laaja, että se läpileikkaa suurimman osan muista esillä olevista teemoista.

Vaalitutkimuksemme antaa esimerkin siitä, millaista dataa digitaalisesta ympäristöstä on mahdollista louhia. Haluatko kuulla lisää datan valjastamisesta kysyntäsi kasvattamiseen?