Strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimus & strategia

Mahdollisuus kasvattaa tai säilyttää markkina-asemaa edellyttää, että digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemus on yhdistetty kiinteästi yrityksen strategiaan. Autamme löytämään ja myös toteuttamaan käytännössä ne keinot, joita kilpailukyky vaatii nyt ja tulevaisuudessa.

Yhtenäiset ja yksittäiset ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen

Digitalisaation vauhdittamana kilpailu on kasvanut ja ostajien harkintavaihe pidentynyt useimmilla toimialoilla. Digitaalisessa markkinassa erottuminen ja kasvaminen vaativat kirkkaan strategian unohtamatta sen johdonmukaista jalkautumista.

Generaxionin dataperusteinen strateginen suunnittelu johtaa aina konkreettisiin suosituksiin toimenpiteistä, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämisen tavoitteita tai muodostavat uusia.

Dataan perustuvien havaintojemme avulla asiakkaamme saattavat optimoida palvelutarjontaansa tai arvioida uudelleen koko liiketoimintamallinsa. Laajimmillaan strategiatyön tehtävänä onkin määritellä asiakkaillemme kaikki oleelliset kilpailukyvyn osatekijät sekä yhdistää ne tavoitteisiin.

Ratkaisumme

Vaikutuin Generaxionin asiakasvastaavan ja asiantuntijoiden tekemästä markkinointimme ja liiketoimintamme analyysista, sekä hyvin perustelluista ehdotuksista kuinka markkinointia tulisi kehittää.

Yhteistyömme on alusta asti näyttäytynyt hyvin ammattimaisena, ja tulokset osoittivat nopeasti, että meille ehdotetut ratkaisut ovat toimivia: palvelujemme kysyntä on kasvanut merkittävästi.

– Ville Haataja, toimitusjohtaja, Ametro Oy

Strateginen suunnittelu käynnistää muutoksen

Suosituksemme kilpailukykyä kasvattavista toimenpiteistä perustuvat havaintoihimme data-analyysistä, joka kattaa kilpailijat, asiakkaat sekä organisaation itsensä.

Pyrimme tunnistamaan erilaiset kohderyhmät sekä löytämään piilevää tietoa arvostuksen kohteista ja valintaperusteista. Organisaation itsensä nähden oleellista on myös tunnistaa ja ratkaista haasteet läpi asiakashankinnan prosessien. Kilpailijoihin verrattuna kartoitamme esimerkiksi eroja tunnettuudessa sekä digitaalista markkinaosuutta.

Analyysin avulla havaitsemme yhdessä, mitkä asiakkaamme digitaalisen liiketoiminnan osa-alueet vaativat kehitystyötä – tai mitkä puuttuvat tyystin. Generaxion tarjoaa koordinoituna kaikki palvelut, joita menestys digitaalisissa ympäristöissä edellyttää. Yhden palvelun vaikutus on yhteiskäytössä merkittävästi suurempi kuin yksittäin hyödyntäessä.

Katso, millaisia tuloksia olemme saaneet aikaan

Ametro Oy
Digitaalinen markkinointi, Hakukoneoptimointi, Markkinoinnin suunnittelu

Ametro Oy

Olemme toimineet Ametronin markkinointikumppanina vuoden 2022 alusta lähtien, ja yhdessä heidän kanssaan kehitämme markkinointia koko loppuasiakkaan ostopolun matkalla. Yrityksen verkkopalvelu,…

Pukkila Oy
Digitaalinen markkinointi, Markkinoinnin suunnittelu, Sisällöntuotanto

Pukkila Oy

Tutkimukseen perustuvilla täsmätoimilla mainonnan tuotto kymmenkertaiseksi
Digitaalinen markkinointi, Hakukoneoptimointi, Markkinointistrategia

Tutkimukseen perustuvilla täsmätoimilla mainonnan tuotto kymmenkertaiseksi

Sareskoski Oy tarjoaa B2B-sektorilla ratkaisuja turvalliseen ja tehokkaaseen työntekoon. Yrityksen myynnissä keskeinen kanava on verkkokauppa, jonka se perusti jo 2000-luvun…

Kasvatetaanko yhdessä markkina-osuuttanne?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijoidemme havaintoja ja vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen

Poikkeusolot kiihdyttävät digitalisoitumista
Havaintoja

Poikkeusolot kiihdyttävät digitalisoitumista

Elämme poikkeuksellista aikaa monella tapaa. Uutisvirrassamme näkyy erilaisia arvioita, ennusteita, mielipiteitä ja tutkimuksia poikkeustilanteen etenemisestä sekä vaikutuksista. Yhtenä suurimmista kysymysmerkeistä…

4 tapaa kiihdyttää kasvua digitaalisen jalanjäljen avulla
Havaintoja

4 tapaa kiihdyttää kasvua digitaalisen jalanjäljen avulla

Yrityksen valikoiman tutkiminen verkossa ja online-ostamisen mahdollisuus on tuonut sekä b2c että b2b asiakkaat koputtelemaan yritysten virtuaalisia ovia. Potentiaalisten asiakkaiden…

Yrityksen kasvattaminen läpinäkyvällä markkinointi­ympäristöllä
Havaintoja

Yrityksen kasvattaminen läpinäkyvällä markkinointi­ympäristöllä

Läpinäkyvään markkinointiympäristöön siirtyminen edellyttää uuden teknologian ja asiantuntijuuden käyttöönottoa yrityksissä. Kun markkinoinnin tuloksellisuuden analysointi käynnistyy, paljastuu usein ikäviä yllätyksiä. Digitalisaatio…