Hakukoneystävällinen (SEO) sisällöntuotanto

Hakukoneoptimointi (englanniksi search engine optimization, SEO) pitää sisällään monta eri osa-aluetta, joista verkkopalvelun sisällöntuottajille keskeisimpiä ovat avainsana-analyysi ja varsinainen sisällöntuotanto. Kokosimme artikkeliimme huomioita näistä.

Sisällöntuottajat ovat keskeisessä roolissa verkkopalvelujen usein tärkeimmän tavoitteen toteutumisessa: varmistamassa sivustolle mahdollisimman paljon laadukasta liikennettä ja saamassa aikaan toivottuja toimenpiteitä eli konversioita.  

Portinvartijana menestykseen toimivat puolestaan hakukoneet, erityisesti maailman käytetyin verkkosivu Google. Hakukoneet on rakennettu palvelemaan käyttäjien tiedontarpeita – kuten tulisi olla jokaisen verkkosivustonkin.

Hakukoneiden valtava datakoneisto oppii joka nanosekunti lisää käyttäjien tarpeista ja tavoista – ennen kaikkea sanoista, joilla nämä hakevat kaipaamaansa tietoa. Jotta hakukone toisi näitä käyttäjiä yrityksen digitaaliseen kotipesään, on yrityksen ensin saatettava hakukone omalle sivustolleen. Tutustu hakukoneoptimoinnin palveluihimme.

Sijoittumisella oman liiketoiminnan keskeisillä hakusanoilla tulosten kärkeen on todellakin merkitystä: noin 90 % päivittäin tapahtuvista miljoonista Google-hauista Suomessa johtaa klikkaukseen sijoille 1–3 sijoittuvista sivustoista.

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin kivijalka

Ennen sisällöntuotannon aloitusta kirjoittajan tulee tietää vähintään yksi (pää)avainsana, jolle sisältöä optimoidaan. Pääavainsanan valinta voi olla itsestäänselvää (tai ainakin tuntua siltä), mutta avainsanatutkimus on keino varmistua kohderyhmän käyttämistä hakusanoista ja -lausekkeista.

Avainsanatutkimuksen laatiminen on asiantuntijatyötä, tai vähintäänkin se vaatii syvää harrastuneisuutta. Silti sen tekeminen lähtee varsin tavallisesta harjoituksesta: asetu kohderyhmääsi edustavan henkilön asemaan, ja mieti hänen tarpeitaan ja todennäköisiä tapoja lähestyä tiedonhakua tai hankintaa.

Mihin ongelmaan tai toiveeseen hän hakee ratkaisua? Kuinka hän lähestyy tavoittelemaansa lopputulosta, ja millaisia eri vaiheita sekä tiedon tarpeita tähän liittyy? Etsivätkö kohderyhmään kuuluvat henkilöt tuotetta tai palvelua sen nimellä – vai kenties ongelman kuvauksella?

Huomioi, että se missä vaiheessa omaa ostopolkuaan asiakkaasi on, vaikuttaa merkittävästi siihen millaisia sanoja hän käyttää tiedonhankinnassa – ja millaiset yrityksesi verkkosisällöt vastaavasti parhaiten palvelevat näissä eri vaiheissa.

Asiakkaan ollessa ostopolun alkupäässä, vasta tiedonhaun vaiheessa, voi hakusana olla hyvin lyhyt ja yleinen. Esimerkiksi perheensä lomaa alustavasti suunnitteleva aikuinen voi aloittaa esimerkiksi haulla “kylpyläloma” tai hieman pidemmällä sanaparilla “kylpyläloma hinta”.

Ostopolkunsa harkintavaiheessa käyttäjä vertailee vaihtoehtoja, jolloin hakusanoissa esiintyy usein sanapareja kuten “kylpyläloma hinta” tai “kylpyläloma kokemuksia”.

Edellä mainitun perhelomaa etsivän hakijan tullessa valintavaiheeseen eli hyvin lähelle ostopäätöstä hakulauseke, voi jalostua edelleen esimerkiksi muotoon “kylpyläloma pääsiäinen imatra”. Hakuvolyymi tuolle yhdistelmälle on luultavasti maltillinen, mutta kaupan toteutuminen hakuun vastaavalle palveluntarjoajalle voi olla hyvinkin todennäköinen.

Työkaluja ja vinkkejä avainsanojen tutkimiseen

Kun lista sanoista ja termeistä, jotka liittyvät ratkaistavaan ongelmaan, tarpeeseen, tuotteisiin ja palveluihin on olemassa, niitä voi testata avainsanojen analysointiin suunnitelluilla työkaluilla.

Tunnetuimmat näistä ovat Google Keyword Planner (vaatii Google-tunnukset eli käyttäjätilin) ja maksullinen, hyvin monipuolinen hakukoneoptimoinnin työkalu SEMRush (tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ilmaiseksi).

Avainsanojen analysointi: tärkeimmät vinkit

 • Tärkein työkalujen antamaa tieto on hakujen lukumäärä (esim. Googlen Keyword Plannerissa “Hakuja keskimäärin / kk”).
 • Syöttämällä omat avainsanasi saat vinkkejä muista avainsanoista, joita et ole itse tullut ajatelleeksi.
 • Aloita lyhyimmillä hakusanoilla -> saat ehdotuksia pidemmistä, tarkemmista hakusanoista.
 • Maksullisessa SEMrushissa voit testata, mitä hakusanoja Google käyttää tällä hetkellä sivustostasi (sivusi URL -> Top Organic Keywords -> View details) ja miten sijoitut kullakin avainsanalla (muista valita maaksi Suomi).
 • Testaa samaan tyyliin myös tärkeimpien kilpailijoidesi sivustojen avainsanat -> Top 10 sijoittuneet ovat onnistuneet jossakin olennaisessa.
 • Hyödynnä tekoälytyökaluja (esimerkiksi ChatGPT tai Google Bard) avainsanojen ideointiin. Testaa niiden antamat avainsanat samoin kuin muuten listaamasi.

Hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto – miten yhdistää SEO ja kohdeyleisön palveleminen?

Lyhyt vastaus kuuluu: vastaa siihen, mitä käyttäjä on etsimässä ja pärjäät erinomaisesti molemmissa. Muista ehdottomasti kirjoittaa sisältösi aina ensisijaisesti ihmiselle.

Tuottaessasi tekstiä yksi tehtäväsi on sisällyttää valitut avainsanat sujuvaksi osaksi sivun sisältöä. Se mihin hakutermeihin juuri teidän yrityksenne kannattaa sisällöissään panostaa, on monen tekijän summa. Karkeasti voidaan sanoa, että lyhyemmissä, yleisluontoisissa hakusanoissa on suuremmat hakuvolyymit, mutta myös kovempi kilpailu.

Jos kilpailua on paljon, kannattaa etenkin pienemmillä resursseilla ainakin aluksi keskittyä pidempiin, tarkempiin hakusanoihin. Vaikka volyymit olisivatkin niissä pienemmät, kohtaa tarkemmissa hakusanoissa hakijan tarkoitus ja tavoite, niin kutsuttu hakuintentio, paremmin tarjontasi. Näissä tarkemmissa hakusanoissa on usein paremmat mahdollisuudet voittaa kävijä ostavaksi asiakkaaksi.

Käyttäjän hakuintentioon vastaaminen on erityisen merkityksellistä sivuston sijoitukselle. Mikäli sisältösi ei kohtaa käyttäjän tavoitteen kanssa, poistuu tämä nopeasti sivustolta, mikä laskee Googlen arvioissa sivustosi luotettavuutta ja tämä vaikuttaa suoraan sivuston sijoitukseen. Muista, että myös Google tekee oman tulkintansa käyttäjän hakuintentiosta: jos valitulla avainsanalla hakutulosten etusivulle listautuu vain verkkokauppoja, ei artikkelisisällölllä pärjää kilpailussa – ja päinvastoin.

Jokaiselle sivulle tulee valita pääavainsana

Valitse kullekin sivulle yksi pääavainsana, ja lisäksi mahdollisesti yksi tai useampi tukiavainsana. Jos pääavainsanasi on lyhyt ja yleisluontoinen (short-tail keyword), voi tukiavainsanoina olla pitkiä ja tarkempia (long-tail keyword).

Pääavainsanan pitää esiintyä mieluiten perusmuodossa kirjoitettuna:

 • Sivun pääotsikossa (heading 1, H1)
 • Sivun URL-osoitteessa (paitsi jos domain pitää jo sisällään pääavainsanan)
 • Leipätekstissä (1–3 kertaa sivulla)
 • Meta titlessä (Googlessa näkyvä hakutulosotsikko)


Pääavainsanan taivutusmuotoja ja tukiavainsanoja voi käyttää vapaasti leipätekstissä ja alaotsikoissa.

Alaotsikoita kannattaa vähänkin pidemmällä sivulla olla vähintään kaksi: nämä yhdessä listojen ja taulukoiden kanssa lisäävät sivun luettavuutta. Niihin on lisäksi helppo kerätä sivun tärkeimpiä seikkoja, usein kysyttyjä kysymyksiä ja muuta lukijaa palvelevia, silmäiltäviä sisältöjä – ja näitä arvostaa myös hakukone.

Muista myös huolehtia, että otsikoinnit noudattelevat pyramidirakennetta, eli että H1-tason otsikoiden alla on vain H2-tason otsikoita, ja vastaavasti H2-tason alla vain H3-tasoisia.

CTA, sisäiset linkit ja saavutettavuus tukevat hakukoneystävällisyyttä

Toimintokehoitteet (call to action, CTA) ovat tapa yhdistä käyttäjän hakuintentio ja yrityksen tavoitteet. Näitä ovat esimerkiksi painikkeet, jotka ohjaavat yhteydenottoon, tarjouksen pyytämiseen tai tilauksen tekemiseen. Huolehdi, että jokaiselta sivulta löytyy vähintään yksi CTA – ja että se erottuu riittävän selkeästi.

Sisäiset linkit auttavat käyttäjää löytämään lisätietoa muualta sivustostasi, joten lisää niitä sopiviin kohtiin tekstiä ja sivua. Hakukoneen botit hyödyntävät näitä myös löytämään muuta sisältöä. Sivuston uudet tai päivitetyt sivut tulevat näin indeksoiduiksi, eli lisätyiksi hakukokeen omaan tietokantaan.

Saavutettavuus verkkopalvelussa tarkoittaa sitä, että sivustoa voivat ongelmitta käyttää kaikki, esimerkiksi aistien rajoitteista huolimatta. Se mikä kirjoitetaan ja muotoillaan saavutettavaksi sisällöksi, sataa onneksi suoraan myös SEO-laariin, eikä sisällöntuottajalla ole tässä ristiriitaa. Ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi jäsennelty teksti, yleiskielen käyttäminen sekä muun muassa silmäiltävyyttä tukeva tekstin jäsentely palvelevat niin käyttäjiä kuin hakukoneitakin.

Tekoäly SEO-sisällöntuotannon työkaluna

Tekoälytyökalut ovat ottaneet viimeisen vuoden aikana valtavan harppauksen, ja niiden hyödyntäminen ennen kaikkea tekstituotannossa on yleistynyt vauhdilla.

Onko siis tätä kaikkea edellä kirjoittamaamme tarpeen enää edes omaksua, jos tekstituotannon voi ulkoistaa tekoälylle (artifical intelligence, AI)? Kyllä on, sillä mielestämme AI:lle ei voi ulkoistaa yhtään mitään. Sen sijaan sitä kannattaa käyttää työkaluna, tukiälynä – mutta emme suosittele julkaisemaan ainuttakaan tekoälyn tuottamaa tekstiä sellaisenaan.

AI:ta kannattaa ehdottomasti käyttää ideointiin ja tekstin rakenteen hahmottamiseen, ja kirjoittaa sitten näiden pohjalta hakukoneoptimoitua tekstiä. SEO-sisällöntuotannnossa AI:ta voi myös hyödyntää hyvin täsmällisiin tarpeisiin, esimerkiksi pyytämällä sitä lisäämään avainsanoja olemassa olevaan tekstiin.

Annoimme aiemmassa artikkelissamme konkreettisia vinkkejä tehokkaaseen tekoälyn “käskyttämiseen” eli promptaamiseen.

Kaipaatko apua hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon? Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.