Miten kasvattaa bränditietoisuutta?

Bränditietoisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kuluttaja tunnistaa brändin tai tulee ajatelleeksi sitä.

Kuten markkinoijien tiuhaan käyttämästä sanasta käy jo suoraan ilmi, bränditietoisuus (brand awareness) kertoo, kuinka hyvin brändin olemassaolosta ollaan tietoisia. Ja hyvän bränditietoisuuden edut ovat – luvalla sanoen – itsestään selviä: 

Mitä lähempänä top of mind -asemaa brändi on asiakkaiden keskuudessa, sitä paremmin se myy.

On vaikea kuvitella markkinoijaa tai tuotetta, jolle bränditietoisuuden parantaminen ei olisi tärkeää – se on suorastaan välttämätöntä, jos haluaa olla tietyssä tuotekategoriassa se brändi, jonka kuluttajat valitsevat ikään kuin automaattisesti, sen enempää ajattelematta. 

Arviolta 7,1 mrd ihmistä tunnistaa Coca-Colan logon.  

Se on noin 94 % maailman väestöstä – ja luultavasti paras esimerkki bränditietoisuudesta koskaan.

Kuinka bränditietoisuus toimii? 

Kovasti kilpaillulla digitaalisilla markkinoilla bränditietoisuus on kaikki kaikessa. Kilpailijoita on paljon, joten joukosta on pakko erottautua. Ja siinä vahva brändi on paras työkalu.

Bränditietoisuus jaetaan yleisesti kahteen osaan: brändin tunnistamiseen (brand recognition) ja brändin muistamiseen (brand recall).

Brändin tunnistaminen

Tunnistaminen tarkoittaa kuluttajan kykyä tunnistaa tietty brändi sen eri ominaisuuksista: nimestä, logosta, väreistä – kaikesta, minkä tarkoituksena on edustaa brändiä. Mitä parempi brändin tunnistettavuus on, sitä todennäköisemmin kuluttajat valitsevat sen monien vaihtoehtojen joukosta.

Brändin muistaminen

Muistamisessa on vähän hankalampaa päästä hyviin tuloksiin. Se tarkoittaa kuluttajien kykyä muistaa tietty, yksittäinen brändi, kun hänen pitää nimetä esimerkiksi jonkin tuotekategorian tai alan brändejä. Jos kuluttajalle nousee tällöin ensimmäisenä mieleen yrityksenne brändi, kutsutaan tätä avustamattomaksi muistamiseksi (unaided recall). Tähän kaikki yritykset pyrkivät, sillä tuolloin brändi on saavuttanut alan tai tuotekategorian niin kutsutun top of mind -aseman.

7 tekoa bränditietoisuuden kasvattamiseen

1. Tunnistettavan brändin rakentaminen 

Ensiksi on tietenkin rakennettava hyvä brändi. Yritysten on tarpeen käyttää aikaa määritelläkseen ydintä ja kysyä itseltäään: mitä brändinne edustaa? Miltä haluatte sen näyttävän? Mitä tarinaa se kertoo?

Brändin rakentamiseen on paljon työkaluja, kuten
brändipersoonallisuus, brändin DNA, brändiarvot ja tietenkin visuaaliset elementit. Harkitun brändityön lopputulos tekee brändistä parhaimmillaan helposti tunnistettavan digimaailmassa ja sen ulkopuolella. 

2. Strateginen sisältömarkkinointi 

Mikäli budjetti ei mahdollista tv- tai radiomainonnan kaltaisia isoja satsauksia bränditietoisuuden kasvattamiseen, kannattaa tietoisuutta kasvattaa fiksusti toteutetulla ja kiinnostavalla sisältömarkkinoinnilla. Pelkkä sisällön suoltaminen ei kuitenkaan riitä – sitä on tuotettava strategisesti.

Perehtykää yrityksenne kohderyhmiin, heidän ikäänsä,
käyttäytymiseensä ja siihen, mistä he ovat kiinnostuneita. Optimoikaa tämän jälkeen sisältöänne siten, että jokaiselle kohderyhmälle on tarjolla räätälöityä viestintää. 

3. Somealustojen algoritmien hyödyntäminen 

Algoritmit päättävät. Se on karu totuus. Ne eivät ainoastaan päätä, kuinka paljon seuraajat näkevät yrityksenne sisältöä, vaan myös sen, näkevätkö sitä myös ne, jotka eivät vielä seuraa brändisi tilejä.

Jos siis osaatte luoda sisältöä, joka toimii hyvin somealgoritmien kanssa, lisäätte huomattavasti mahdollisuuksia yrityksenne ja brändinne tietoisuuden kasvattamiseen.

4. Google-näkyvyyden optimointi

Maailman suurin verkkosivu = maailman suurimmat
mahdollisuudet brändinäkyvyyteen. Mutta kuten yrityksessänne varmaan on jo tiedostettu, joutuu näkyvyyden eteen tekemään töitä. Google tarjoaa siihen työkaluja, kuten SEO (search engine optimization, hakukoneoptimointi) ja Google Ads – niitä pitää vain opetella käyttämään tehokkaasti.

Keskittymällä hyvän Google-näkyvyyden rakentamiseen parannatte mahdollisuutta saavuttaa top of mind -asema olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden parissa, kun he etsivät
alaanne kuuluvia tuotteita ja palveluita.

5. Sähköpostimarkkinointi

Aikana, jota some hallitsee ja VR-lasit ovat enemmän
todellisuutta kuin scifiä, on helppo unohtaa
sähköpostimarkkinointi. Se on kuitenkin edelleen yksi parhaista keinoista säilyttää top of mind -asema esimerkiksi olemassa olevien asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien keskuudessa.

Satsaamalla brändi-identiteettiänne vahvistaviin viesteihin ja niiden ympärille rakennettuun markkinoinnin automaatioon, voi usein maltillisillakin satsauksilla tarjota asiakkaille saumattoman brändikokemuksen. Ilahduttava, yllättävä ja persoonalliselta tuntuva viestintä on tehokas työkalu bränditunnettuuden kasvattamiseen.

6. Sisällöntuotanto– kuvat, videot ja livestreamit

Visuaalinen sisältö on yhä internetin kuningas. Laadukas kuva- ja videomateriaali ovat välttämättömiä, jos brändin halutaan jättävän
muistijälkiä. Oli kyse sitten kuvista toimistolta, arjesta
kertovista videoista tai isosta brändifilmistä, nämä sisällöt muistetaan.

Jos yrityksenne pystyy tarjoamaan myös vuorovaikutuksellista sisältöä kuten livestreameja, voivat käyttäjät lukemisen ja katsomisen lisäksi kokea brändinne sisältöä – ja nämä jos mitkä jäävät mieleen.

7. Kampanja bränditietoisuus-kärjellä

Bränditietoisuuden rakentamiseen tähtäävissä kampanjoissa (brand awareness campaign) haetaan yritykselle uutta, esimerkiksi taktisia myyntikampanjoita laajempaa kohdeyleisöä. Tietoisuuden kasvattamiseen tähtäävien kampanjoiden materiaali täytyy luonnollisesti suunnitella tavoitteen mukaisesti – kiinnostavaksi, erottuvaksi ja muistettavaksi.

Somealustoilla tietoisuutta rakentavia kampanjatyyppejä tarjoavat esimerkiksi Metan alustat Facebook ja Instagram sekä LinkedIn. Mikään autuaaksi tekevä hopeanuoli ei yksittäinen kampanja koskaan ole, mutta awareness-kampanja esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa voi olla yritykselle fiksu vaihtoehto,

Suunnittele, mittaa ja optimoi bränditietoisuutta

Digitaalinen markkina on tiukasti kilpailtu käytännössä kaikilla toimialoilla, joten pelkkä näkyvyys ei riitä siihen, että erotut joukosta.

Edellä listaamillamme vinkeillä yritys voi päästä hyvään alkuun, mutta bränditietoisuuden vahvistaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii konkreettisen suunnitelman – ja jota on myös toteutettava.

On myös tärkeää mitata, kuinka tehokkaita
brändinne näkyvyyttä parantavat toimenpiteet ovat, jotta tekemistä voi jatkuvasti optimoida – ja varmistaa, ettei kukaan vain tuhlaa aikaansa.

Bränditietoisuutta voi mitata esimerkiksi näillä mittareilla:

1. Uudet seuraajat somessa

2. Suora liikenne verkkosivustolle

3. Google Trends

4. Sisältömarkkinoinnin tehokkuus

5. Ansaitun median tehokkuus

6. Bränditietoisuustutkimukset

Harkitulla brändillä ja digistrategialla tulet huomatuksi

Bränditietoisuus rakentuu monesta asiasta, mutta pelkästään digimarkkinoinnin päivittäisestä tekemisestä se ei synny. Brändin tunnettuus kasvaa pitkäjänteisellä työllä muun muassa visuaalisen ilmeen, tone of voicen ja brändin edustamien arvojen viestimisessä – ja huolehtimalla siitä, että riittävä moni tulee riittävän usein kosketuksiin brändin kanssa.

Kiinnostavin tai laadukkaasti edukseen erottuvakaan brändi ei kuitenkaan yksin ole tae kaupalliseen menestymiseen. Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä menestyminen vaatii koordinaatiota, markkinoinnin eri osa-alueiden ymmärrystä ja ristiinlinkityksiä – yhdellä sanalla sanoen: strategiaa.

Meillä on asiantuntemusta tuoda luovan suunnittelun avulla brändinne ydin ja kilpailuedut houkuttelevasti esiin, sekä kirkastaa sille tuloksellinen digistrategia.

Keskustellaanko? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.