Verkkosivut ja muut digitaaliset alustat

Platforms & Automation

Sitoudumme siihen, että digitaaliset alustamme toimivat tuloksellisena osana yrityksen koko strategiaa — rakensimme sitten verkkosivuja, verkkokauppaa, CRM-järjestelmää tai niiden saumatonta yhdistelmää.

Platforms & Automation

Kaikki digitaaliseen asiakashankintaan

Generaxion tarjoaa kokonaisvaltaista sitoutumista asiakashankintaan myös rakentamillaan digitaalisilla alustoilla. Toteutamme verkkosivut, verkkokaupat ja CRM- järjestelmät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tai yksittäin.

Olemme julkaisseet satoja verkkopalveluita erilaisilla teknologioilla. Puhtaalta pöydältä lähtevän suunnittelun lisäksi analysoimme ja optimoimme teknistä toimivuutta sekä sisältöjä.

Verkon kivijalan ei tule olla aloillaan

Alustat voivat lunastaa niiden täyden potentiaalin pitkällä aikavälillä, kun laajennamme yhteistyötä suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoakin syvemmälle.

Sitoudumme asiakashankintaan ja myyntitavoitteisiin. Vastaamme myös moitteettomasta teknisestä toimivuudesta ja brändin tavoitemielikuvia tukevasta käyttökokemuksesta.

Keräämme ja analysoimme dataa, johon perustuen optimoimme sekä ehdotamme jatkokehitykseen toimenpiteitä. Suosittelemme parannuksia aina liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta, liittyivät ne sitten käytettävyyteen, päivitysnopeuteen tai ostopolun optimointiin.

Automaatio tuntee ja tuo asiakkaan

Ratkaisumme markkinoinnin ja myynnin automaatioon auttavat tunnistamaan potentiaalisia asiakkaita sekä luomaan ja vahvistamaan asiakassuhteita.

Markkinoinnin automaation teho perustuukin pitkälle sen kohdennettavuuteen. Yleisö on aina varmasti kiinnostunut aiheesta, koska on todennetusti sen pariin hakeutunut sekä ilmaissut toiveistaan tietää enemmän. Sovitamme viestien muodot, sisällöt ja ajoitukset yksilöllisesti eri vaiheisiin ostoprosessissa, potentiaalisten asiakkaiden sitoutumisen mukaan.

Liitämme kaikki markkinoinnin automaation ratkaisut helposti hallittavaksi osaksi alustoja. Kaikki data on aina hyödynnettävissä muun muassa myyntiprosessien ja kohdeyleisöjen analysointiin.

Teemme alustan loppuun asti

Alustaratkaisumme ovat aina tiiviisti osa yrityksen digitaalista strategiaa. Voimme myös vastata itse strategian laatimisesta, kuten kaikista muistakin kilpailukyvyn ratkaisevista osa-alueista.

Platforms & Automation

Palvelut

Teknisessä toteutuksessa julkaisujärjestelmämme ovat WordPress ja Drupal,  asiakashankinnassa muun muassa WooCommerce. Varmistamme käyttöliittymän ja käyttökokemuksen toimivuuden prototyypillä.

Mittaaminen todentaa ja mahdollistaa tavoitteisiin yltämisen. Yhdistämme analytiikan, markkinoinnin ja myynnin automaatiot sekä CRM-järjestelmät verkkopalveluun.

Tarjoamamme ylläpito, käyttötuki ja jatkokehitys muodostavat perustan verkkopalvelun pitkäjänteiselle tuloksellisuudelle.

Integroimme maksutavat, varastonhallinnan, tuotteiden migraation ja raportoinnin. Vastuullamme voivat olla niin analytiikka, raportointi sekä kehitystoimenpiteet ja -ehdotukset. Mittaamisen ohella tuloksellisuutta tukevat tekninen ylläpito, käyttötuki ja jatkokehitys, jotka voimme nekin tarjota kokonaisuudessaan.

Toteutamme verkkopalvelun WordPress-, WooCommerce- tai Drupal-teknologialla. Varmistamme käyttöliittymän ja käyttökokemuksen toimivuuden prototyypillä.

Kohdistamme markkinointia automaattisesti kohdeyleisöjen sitoutumisasteen ja kiinnostusten mukaan. Hallinnoimme ja asiakkuuksia verkkopalvelun kautta.

Yhdistämme markkinoinnin, myynnin ja CRM-järjestelmät uusiin ja olemassa oleviin verkkopalveluihin.

Kehitämme verkkopalveluiden ja -kauppojen sisältöjä sekä teknisiä ominaisuuksia siten, että ne sijoittuvat niihin viittaavissa hauissa mahdollisimman korkealle.

Caset

Platforms & Automation osana asiakkaidemme menestystä

Caset

Kaikki palvelumme

Ota yhteyttä

Keskustele kilpailukyvyn vahvistamisesta