Rekrytoinnin tulevaisuus löytyy datasta

Vaikka tekoäly ja koneoppiminen mullistavat maailmaa ja käsityksiä siitä, monissa firmoissa arvostetaan yhä sellaisia monimutkaisia komponentteja kuin ihmisiä. Mitä tärkeämmiksi heidät koetaan, sitä enemmän sopivien tyyppien etsimiseen ja löytämiseen panostetaan.

Työnantajaan liitettävien mielikuvien ja verkostojen lisäksi rekrytoinnissa hyödyttää suuresti teknologian ja ihmisen välinen, konesalien uumenissa solmittu liitto: data ja sen analysointi.

Datan etuja rekrytoijalle

Aivan kuten kaikessa markkinoinnissa, rekrykampanjoissa data auttaa kohdentamaan panostukset viisaasti. Toimivimmat kanavat ja viestit löytyvät käyttäjätiedon perusteella ja aina objektiivisesti. Dataan reagointi voi myös poistaa rekrytoinnin esteitä ja hidasteita. Tavoitteena on suoristaa mutkat, joilla mahdollinen uusi työntekijä putoaisi tai hyppäisi kelkasta, aina verkosta työpaikan tarjoamiseen saakka.

Kerätyn tiedon analysointi auttaa siis houkuttelemaan mahdollisimman paljon laadukkaita hakijoita sekä varmistamaan, että he säilyttävät kiinnostuksensa läpi hakuprosessin.

Mitä ne ajattelee meistä?

Yritys voi arvioida vetovoimaansa työpaikkana ennen kuin jakkara edes kaipaa lämmittäjäänsä. Digitaalisen markkinaosuuden mittaus paljastaa, kuinka hyvin yritys muihin verrattuna erottuu verkossa. Lisäksi voi selvittää, missä valossa yrityksestä puhutaan muiden tuottamissa sisällöissä.

Löydösten perusteella yritys voi muuttaa markkinointiviestintäänsä, jotta yritykseen mielikuvat päivittyvät vastaamaan todellisuutta. Pahimmassa tai parhaassa tapauksessa yritys voi joutua jopa muuttamaan toimintatapojaan, jotta se houkuttelisi tavoiteltuja ihmisiä.  

Arvokasta tietoa on tarjolla, jo ennen kuin ihminen päättää hakea tai olla hakematta uusiin hommiin. Missä kanavissa ja milloin mahdolliset rekrytoitavat liikkuvat? Missä he asuvat? Analyysi voi viitoittaa, mitkä seikat ovat ratkaisevia työpaikkoja puntaroidessa. Vaaka voi toki kallistua rekrytoijan kannalta väärään suuntaan vielä yllättävän myöhään; hakulomakkeessa.  

Verkossa naputeltavan työhakemuksen kohtia sopii pohtia, jotta ihanteelliset hakijat täyttävät ne. Onko kaikki informaatio, kuten esimerkiksi palkkatoive, tarpeellista kysyä tässä ensikontaktissa? Jos hakemuksia ei suodateta automaattisesti, saattaa olla turhaa kysyä asioita, jotka selviävät ansioluettelostakin. 

Kone näkee, ihminen havaitsee

Data yksinään ei ole ohituskaista vuosisadan työntekijän luo. Data ei ratkaise ongelmia, kerro miksi kaivattu taitoniekka nakkelee niskojaan yrityksen kohdalla tai valaise, miksi hän sulkee työpaikkailmoituksen keskimäärin 4,78 sekunnin jälkeen.

Toistaiseksi ihmiset yhä havaitsevat tai ratkaisevat rekrytointiin liittyvät pulmat. Datan tehtävä on todentaa ja tuoda ne esille.

Koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävät ratkaisumme tarjoavat apua myös rekrytointikampanjoiden tulosten seurantaan, suunnitteluun ja optimointiin. Kysy lisää, oikea ihminen vastaa.