septemberuppdatering google

Googles septemberuppdatering 2023

Den tolfte September släppte Google en nyhet om en uppdatering av kärn-algoritmen. Detta kommer att föra med sig märkbara förändringar i vilka sökresultat som presenteras. Samtidigt tillkännagav Google även att den nya, uppdaterade algoritmen kommer att ta ungefär två veckor att implementera och fullt ut sättas i bruk. 

Reaktionerna kring detta har överlag varit positiva. I olika communityn har många signalerat med en tumme upp för uppdateringen – även man även kunnat skönja mer dämpade reaktioner och då framförallt på Facebookgrupper där företag inom Affiliatemarknadsföring huserar. 

Uppdatering av kärn-algoritmen 

När tillräckligt stora ändringar genomförs i kärn-algoritmen informerar alltid Google om saken. Detta för att varsko exempelvis publicister och marknadsförare som dagligen arbetar med Google som verktyg  och som därför också, i det dagliga arbetet, kommer att känna av förändringarna i fråga. Det handlar om en liten heads up om att man bör vara inställd på att ställa om lite i sitt sätt att arbeta. 

En uppdatering av kärn-algoritmen innebär en förändring även i Googles andra algoritmer. I dessa sker regelbundna uppdateringar, men dessa blir inte alls lika märkbara som vid en uppdatering av kärn-algoritmen. Redan inom några dagar kan man räkna med att se förändringarna när dessa rullas ut över världens datacenter. 

Hur dessa kommer att se ut är svårt att sia om – hur kommer exempelvis detta påverka sökresultatet (SERP) på olika språk och över världen över? Rent generellt kan man emellertid anta att uppdatering kommer att påverka de flesta av världens språk. Detta då den typen av uppdatering brukar vara mer generella rent historiskt. 

Kommer uppdatering av kärn-algoritmen att förstärka användbart content? 

Danny Sullivan – Googles förbindelse och länk med vanligt folk – twittrade angående denna uppdatering som svar på en massa frågor att han trodde att effekterna av användbart content kan bli mer påtagligt i framtiden. Content som kan hjälpa människor kan alltså komma att bli mer synligt i samband med att sökresultat presenteras. Vi säger k a n då det samtidigt finns en aura av mystik i tweeten: 

“ Den hjälpsamma innehållsignalen var kanske inte tillräcklig. Ensam kanske den inte räckte för att tippa över vågen och hjälpa en enskild individ i en unik situation. Men när vi gör andra uppdateringar – i kärnan eller i produktrecensioner – så kan det vara tungan på vågen och bli mer värdefullt… “. 

Man ska emellertid ta detta mer för vad det är – ett allmänt uttalande – och inte som ett löfte om att uppdatering av kärn-algoritmen per se behöver betyda detta. Men, ordet kanske i den första meningen, är väl värd att notera då den antyder någonting. 

Användbart content är en del av själva kärnan i kärn-algoritmen och körs löpande och kontinuerligt – detta så att exempelvis en ny webbplats kan påverkas av Helpful Content Update, vilket är en algoritmkomponent. 

Så länge inte Google kommer med något officiellt uttalande om att Helpful Content Update är en väsentlig del av den uppdatering som skett så är det också för tidigt att säga att just den algoritmens betydelse kommer att stärkas i framtiden. 

Delade meningar om hur uppdateringen kommer att påverka 

De tidiga förutsägelserna kring HCU – Helpful Content Update – var annars just den att algoritmen skulle förändra hela spelplanen. De flesta i branschen var rörande överens om att det var hit fokus skulle riktas – idag så ser många HCU mest med en axelryckning. I och med uppdateringen av Google och kommentaren från Danny Sullivan så förväntar sig många att HCU nu åter kommer att spela en större roll och vara mer relevant. 

Andra håller dock inte med överhuvudtaget och detta då andra uppdateringar av kärn-algoritmen också på förhand skvallrat om omvälvande förändringar – granskningsuppdateringar och uppdateringar gällande spam – inte alls skakat om branschen i den mån man räknat med. De stora förbrytarna fastnade i nätet, men i övrigt så märktes ingen större skillnad. 

Låt sökresultaten sätta sig 

Många tänker sig att samma sak kommer att ske vid en uppdatering av kärn-algoritmen med fokus på HCU. Då HCU också – likt exempelvis tidigare uppdateringar om spam – kom som en målinriktad insats och visade sig, i allmän mening, inte göra någon större skillnad så finns farhågor att en uppdatering inte kommer att ha någon större effekt. 

Det blir lite som i filmen De Misstänkta. Google samlar ihop de vanliga förbrytarna och misstänker dessa för att ta genvägar. Samtidigt alltså som många tror precis tvärtom och sätter stora förhoppningar på att den här uppdateringen kommer att skapa förändringar. 

Vem har rätt? Ja, den som lever får se. Klart står i allafall att man måste vara vaksam på sökresultaten inom de närmaste veckorna och notera eventuella förändringar. Notera – men inte agera. Det senare är viktigt då sökresultat av hävd brukat studsa lite i samband med större uppdateringar från Google. Rådet är att man låter sökresultaten lugna sig och landa ordentligt innan man vidtar åtgärder.