Hitta rätt strategi för din marknadsföring

strategi för marknadsföring

En sak är att marknadsföra sitt företag. En annan sak är att ha en marknadsföringsstrategi. De flesta gör det första – inte alla har det andra. Och även om vissa kanske upplever viss marknadsframgång utan att ha tänkt mycket mer på det, så är marknadsföring utan strategi oftast detsamma:

Slöseri med resurser. Helt enkelt.

Låt oss börja med det övergripande: företagsstrategin. Den utgör riktlinjerna för alla aktiviteter i ditt företag. På alla områden.

Många ledningsteam har dock internaliserat idén om att ett företag egentligen bara behöver en strategi.

Men idag är det mycket mer meningsfullt att ha en försäljningsstrategi, en kommunikationsstrategi, en HR-strategi och ja, även en marknadsföringsstrategi.

Din marknadsföringsstrategi kan utformas som en del av din övergripande företagsstrategi eller den kan skapas som separat material för ditt marknadsteam. Oavsett vilket så är en sak säker: den bör finnas där.

Tydligt definierade strategier förbättrar effektiviteten av det marknadsföringsarbete som genomförs i vardagen

Om du måste fundera över varför, vad och för vem vid varje kampanj, slösar du både tid och energi.

Vad omfattar en strategi för marknadsföring?

Det enklaste sättet att samla de olika komponenterna i din strategi är genom att ställa frågor. De rätta frågorna. Låt svaren på dem forma ramverket för din marknadsföringsstrategi.

1. Varför finns vi?

En lite existentiell start – men också den viktigaste frågan. Genom att definiera ett syfte med ditt företags existens, hittar du snabbt det konkreta långsiktiga värdet i det ni som företag gör. På ett sätt som era kunder – nuvarande och potentiella – förstår.

Ett så kallat mission statement kan låta lite högtravande, men några tydligt formulerade huvudbudskap, som er marknadsföringskommunikation kan utgå ifrån, skapar den starkaste möjliga grund för er marknadsföringsstrategi.

2. Vem säljer vi till?

Urval, definition och förståelse av målgrupper är avgörande för framgångsrik marknadsföring och kan inte betonas tillräckligt. Vilka behov uppfyller företagets tjänster bäst? Vad förenar de personer, grupper eller företag som har dessa behov?

Ett företag kan lätt bli bekvämt vid tanken på att det känner sina kunder och deras förväntningar eller arbetssätt – och i vardagens virvelvind glömma att kundförståelsen faktiskt måste uppdateras och ökas kontinuerligt.

Kundernas förväntningar på till exempel digitala tjänster eller nya typer av produkter förändras snabbt. Ofta på grund av konkurrenternas agerande, nya distributionskanaler eller andra förändringar på marknaden.

Om du vill reagera effektivt på detta i din marknadsföring – för att inte tala om proaktiv planering – måste du kontinuerligt utvärdera målgruppernas behov eller beteenden.

Ett vanligt fel många företag gör är att definiera målgruppen för brett: det är sällan meningsfullt att rikta marknadsföring till exempelvis ”alla över 18 år som är intresserade av mat”.  

Å andra sidan kan det även vara dåligt att tänka för snävt när det kommer till målgrupper.

Ett företag kan lätt begränsa sin marknad onödigt mycket genom att rikta åtgärder mot en för specifik målgrupp. Gör ordentlig research innan du sätter upp ramverket för din strategi. 

3. Vilka faktorer skiljer oss från våra konkurrenter?

Det kan finnas många eller få skillnader mellan företag, varumärken och produktutbud, men det är viktigt att klargöra vilka av dessa skillnader som kunderna uppfattar som trovärdiga och meningsfulla.

Vilka rationella skäl får kunderna att välja vår tjänst eller produkt? Och vilka emotionella och konkurrensfördelar har vi jämfört med andra?

När dessa egenskaper erkänns och stärks i företagets verksamhet kan strategisk marknadsföring öka varumärkets värde. Även i köp där de rationella aspekterna är i fokus kan känslor i hög grad påverka det slutliga beslutet.

Kunderna är ofta trogna varumärken som de känner är relevanta och uppfyller deras behov – och det ökar den långsiktiga efterfrågan.  

Om ditt företag inte är säkert på varför ni inte är kundens förstahandsval är det alltid en bra idé att fråga dina nuvarande kunder. Det är alltid värt att försöka ta reda på varför ett företag inte väljs eller affärer går förlorade. Det ger marknadsföringen förtroende att framhäva viktiga frågor i kommunikationen.

4. Vad är målet med din marknadsföring?

De uppsatta målen för marknadsföring är nära kopplade till hela företagets mål. Arbetar ditt företag till exempel endast med att behålla sin marknadsposition eller strävar ni efter en kraftig försäljningstillväxt? Siktar ni på att etablera er på helt nya marknadsområden?

När de önskade affärsmålen för det kommande året eller liknande är tydliga, låt oss då gå vidare till vilka typer av marknadsföringsåtgärder som kan användas för att nå dem.

Dessa mål bör vara kopplade till tydliga mätvärden. Uppfyller dina dagliga marknadsföringsåtgärder de strategiska mål som eftersträvas? Det är något man helt enkelt bör kontrollera då och då – även när det går riktigt bra.

Strategin uppdateras – när det är nödvändigt

Hur identifierar ert företag en situation där ni bör stannaa och uppdatera er marknadsföringstrategi? Mest uppenbart: när något förändras på marknaden. Även små förändringar.

Stora och omfattande ”turn-arounds” är sällan nödvändiga. Dock bör mindre justeringar och förändringar göras dagligen och strategin bör utvecklas efter behov – utan stora workshops. Ofta är några välgrundade diskussioner mellan nyckelpersoner tillräckligt. Som samarbetspartner ser vi till exempel till att ständigt analysera och ta med oss våra observationer till våra kunder.

Marknadsföringsplanen omsätter strategiska val i praktiken.

Marknadsföringsplanen är en konkret ”playbook” för vardagen som tar ställning till målgruppspecifika åtgärder: önskade effekter, budskapsinnehåll, medieval och mätningar.

Åtgärderna är riktade mot centrala punkter i kundens köpresor och utgör tillsammans en strategisk ram för vår marknadsföring. Vissa av åtgärderna fokuserar på kortsiktiga resultatförväntningar medan andra bygger på långsiktig effektivitet.

Strategi är ryggraden som håller marknadsföringsarbetet på plats. När målgrupper, konkurrensfördelar och långsiktiga mål har klargjorts, kommer marknadsplanens åtgärder inte att gå vilse på sidospår.