Google Analytics 4

Så byter du från Universal Analytics till Google Analytics 4

Från och med den första Juni 2023 kommer Universal Analytics inte längre att bearbeta data. GA4 kommer att fungera som en renodlad ersättare och blir Googles standardversion som verktyg för webbanalys. Kommer det att påverka ert företag? Vi går igenom allt du behöver veta om övergången och vad du behöver tänka på i samband med att du byter från Universal Analytics till Google Analytics 4 i den här artikeln.

Det första man ska tänka på med uppdateringen är att den inte är bakåtkompatibel. Det innebär att all den data som ni samlat in i Universal Analytics inte kommer att visas i den nya egendomen i GA4. Detta kan vara problematiskt men kan också ses som en bra chans till en nystart! Ni öppnar ett nytt GA4-konto och med detta får ni en möjlighet till en flygande start med alla de fördelar som kommer med bytet till GA4.

Google Analytics är en helt ny plattform 

Först och främst så ska vi titta närmare på det här med bakåtkompatibilitet och varför GA4 inte erbjuder sådan. Paralleller kan dras till exempelvis Microsoft och verktyget Excel. Har en uppdatering skett där är du säkerligen medveten om att det tar lite tid att vänja sig både vid funktioner och utseende. Men, du kan fortfarande vid en sådan uppdatering öppna dina gamla Excel-filer. Samma sak gäller om du har en Androidtelefon och ser att Google genomför en uppdatering: saker och ting ser lite annorlunda – men allt finns samtidigt kvar. 

Med GA4 är det Tabula Rasa direkt. Du börjar på ett oskrivet blad och den data som funnits samlad i exempelvis Universal Analytics kommer inte att finnas tillgänglig i egendomen GA4. Anledningen är att det handlar om en helt ny plattform som kommer att tillåta dig att samla in data på ett helt annat sätt – och på en helt annan nivå – än tidigare. 

Ett råd är således att du ser till att ladda ner och spara all data från Universal Analytics innan du genomför det byte som måste ske. Google har meddelat att datan i fråga kommer att ligga kvar i sex månader efter den 1:a Juni 2023 – men därefter försvinner den.

Fördelar med Google Analytics 4

Att Google släcker ner GA3 och att man omöjliggör att data hämtas från Universal Analytics är en tydlig uppmaning att agera snabbt. Rent allmänt har intresset kring GA4 varit relativt svalt och förvånansvärt få har valt att börja med GA4 fast möjligheten funnits. Att datan försvinner är ett starkt incitament till varför man ska byta och varför man ska möta framtiden. 

Att fler inte bytt till GA4 kan förklaras av det vanliga: byter man till någonting nytt innebär det en viss tid av att lära sig nya saker och funktioner och varje sådan omställning är ofta jobbig. Frågan är om detta är giltigt även för ett byte till GA4? Vi skulle säga att det definitivt är värd uppoffringen! 

GA4 har nämligen extremt många fördelar jämfört med Universal Analytics. Det finns likheter dem emellan, med det finns också tydliga skillnader. En stor fördel med GA4 är att det är en flexibel analysplattform. Du kan exempelvis radera felaktigt insamlad data i efterhand. Rapporteringsverktyget är å sin sida betydligt mer kraftfullt och där du fritt kan välja mellan attributionsmodeller. GA4 ger även dig en möjlighet att på ett tydligare sätt mäta trafik från både webbplatser och appar och detta med en nästan extrem precision. 

Så byter du från Google Analytics till GA4

Det går inte att konvertera en Universal Analytics-egendom till en GA4-egendom. Istället får du skapa en ny GA4-egendom med ett nytt ID. I ditt nuvarande Analytics-konto ges du idag möjlighet att skapa en ny egendom för GA4. Beroende på om du har anslutit din webbplats via GTM eller via Analytics ska du sedan göra som följer:

  • Vill du koppla din webbplats till Analytics genom en Analytics-tagg måste du lägga till en ny sådan för att kunna se data i din nya Google Analytics 4-egendom. Du hittar denna tagg under administratör / dataströmmar / webb. Klicka sedan på ”lägg till ny sidtagg” för att hämta den nya taggen som sedan ska infogas i <head> i din webbplats html-kod.
  • Finns det en befintlig sidtagg för Analytics på sidan får du gå in på den egendomen som ligger kopplad och sedan klicka på administratör / spårningsinformation / spårningskod och sedan koppla ditt nya ID för GA4 genom att lägga in det under ”kopplade webbplatstaggar”.
  • Kopplar du sidan via GTM går du in på den container i GTM som är kopplad till din sida. Klicka sedan på taggar / ny / taggkonfiguration. Välj GA4-konfiguration och ange ditt nya G4-ID (som börjar med G-). Aktivera taggen på alla sidor, spara och publicera.

Skillnader mellan GA4 och Universal Analytics 

En tydlig skillnad som syns mellan GA4 och Universal Analytics är att den senare plattformen mätte sessionstid på ett annorlunda sätt. Där handlade det om en session som räknades och startades om efter 30 minuter vid inaktivitet. 

GA4 däremot mäter från första till sista aktiva händelsen utförd av en användare under en session. Ponera att en användare har flera fönster uppe samtidigt och skiftar mellan dessa. 

Med GA4 så räknas inte tiden som ett fönster väntat i bakgrunden in i mätningen. Vilket gör en enorm skillnad gällande den data som samlas in: Hur engagerad är egentligen användaren? Med GA4 ges du tydliga svar! 

Cross-Platform-Tracking och Predictive Metrics 

Samtidigt finns även andra skillnader mellan GA4 och Universal Analytics. Skillnader som samtliga faller in som fördelar i favör till GA4. Ett exempel på en sådan är Cross-Platform-Tracking. Den tjänsten innebär att man kan spåra användare som använder sig av olika enheter och olika plattformar. GA4 kopplar – genom ett unikt användar-ID – ihop datan från olika sessioner till en och samma användare. Detta ger dig en förståelse för hur användare dels rör sig och dels interagerar mellan olika plattformar. Allt detta kan skapa värdefulla insikter och möjligheter att skruva på rätt knappar i framtiden. 

GA4 och AI

Även AI är integrerad i GA4 och detta bland annat i form av den fantastiska funktionen Predictive Metrics. Kortfattat så innebär den att du, baserat på användarens beteende, kan avgöra sannolikhet till både köp och förväntad intäkt. Den information som ges av Predictive Metrics kan man sedan använda för att hitta rätt målgrupper och för att rikta reklam genom exempelvis Google Ads. Det handlar om ett verktyg med potential att rita om hela spelplanen för marknadsföring. Givetvis under förutsättning att verktyget används på rätt sätt. 

Låt oss hjälpa er med bytet till GA4 

Med GA4 kommer ditt företag att få en möjlighet att mäta trafik på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Bytet är ett måste att göra. Men det handlar givetvis också om att vara införstådd i hur allting fungerar, vad man ska tänka på och hur man på bästa sätt kan använda de verktyg och funktioner som den nya plattformen erbjuder. 

Hur ska ni använda den information gällande trafik ni får via GA4? Hur använder ni den i syfte att öka omsättningen och vilka förändringar på er hemsida kan bära frukt i framtiden? Generaxion är experter på detta och vi hjälper gärna er med att analysera den data som kommer in. Med GA4 förändrar Google spelplanen, men vi är väl införstådda med vad som gäller. Kontakta oss redan idag så sätter vi igång tillsammans!