eu-moms för eu-handel

Så påverkar nya EU-momsen E-handeln

Kommer ditt företag att påverkas av den nya EU-momsen som trädde i kraft den 1:a Juli 2021? Om du sysslar med E-handel så kommer du att påverkas både positivt och negativt. Vi ska titta närmare på hur den nya EU-momsen ser ut, vilka för- och nackdelar som finns med den samt i vilket syfte den infördes.

Den nya EU-momsen har tagits fram med tre stycken tydliga bakomliggande syften: 1) att stärka konkurrensen 2) att minska skattebortfallet och 3) att förenkla för företag som driver en gränsöverskridande E-handel – detta gällande momsredovisningen. 

Rent konkret så innebär detta att man numera inom EU har satt en gemensam omsättningströskel för distansförsäljning av varor samt för försäljning av telekommunikationstjänster, tv- och radiosändningar och för elektroniska tjänster. 

Tydligare regler för EU-moms och förenklingar för E-handel

Den gemensamma policyn gör att fler svenska företag kan bli tvungna att hantera utländsk EU-moms. Detta för att EU har tagit bort de tidigare trösklar som fanns för distansförsäljningar. Istället så har man valt att inkludera dessa distansförsäljningar under den tröskel som finns – och som ligger på 10.000 Euro – för exempelvis elektroniska tjänster.

Överstiger man gränsen på försäljning över 10.000 Euro ska man som företag betala moms i det land där köparen finns – och enligt den momssats EU-landet i fråga har. 

Som företagare ska du även rapportera och betala lokal moms i det hemland där respektive kund har sin hemvist. Låter krångligt? Skatteverket har tagit fram en förenklande tjänst för detta där du kan sköta momsdeklarationen och betala moms via OSS – One Stop Shop. 

Hur påverkas ditt företag? 

Kommer den nya formen av EU-moms att påverka ditt företag? Detta beror på om företaget under en 12-månadersperiod kommer att sälja till konsumenter i andra EU-länder till ett belopp överskridande 10.000 Euro – 99.680 svenska kronor. Om så är fallet kommer ditt företag att påverkas och då finns det vissa saker att säkerställa. 

  • Momsregistrera ditt företag för EU-försäljning. Detta sker hos Skatteverket
  • Gör en grundlig översyn av att era system verkligen kan hantera rätt moms per vara och respektive EU-land. Detta för att ni har rätt momssats direkt och därigenom underlättar bokföring och redovisning av moms vid varje försäljning. 
  • Att ni gör en inbetalning till Skatteverket för EU-moms och där sedan fördelar rätt summa till respektive EU-land. 
  • Via OSS-deklaration ska ni till Skatteverket redovisa moms per land. Detta för all EU-försäljning, men med Sverige undantaget. 

På det stora hela så bör denna förändring bli positiv för företag. Förhoppningen är att företag som idag redan säljer varor inom EU kommer att kunna expandera till nya länder. Utan att fullgörandekostnaderna eskalerar. 

Samtidigt kan man heller inte negligera det faktum att EU har 27 olika medlemsländer och att de nya reglerna kan innebära att företag avstår från vissa marknader. Detta för att det kan bli svårt och tidskrävande att sätta sig in i alla olika momssatser. Där finns definitivt en utmaning.

Arbetar du med E-handel och vill ha hjälp med SEO eller SEM? Kontakta oss så bokar vi in ett första möte!

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.