SEO-trender 2023

Sex viktiga SEO-trender 2023

Att SEO är en spännande bransch att arbeta inom är en rejäl underdrift. Få andra områden bjuder på lika stora förändringar - och därmed lika stora utmaningar! - som just sökmotoroptimering. Att Google hela tiden ändrar- och uppdaterar sina algoritmer i kombinerar med nya teknologiska trender skapar en dynamisk bransch där det som gällde igår kan vara ogiltigt imorgon - och där den som har kunskap och örat mot rälsen blir en vinnare. 

Google har under de senaste åren gått mot ett ökad fokus på användaren. Kort sagt: den person som gör en sökning ska mötas av ett resultat som är pålitligt, som hjälper personen med det hen söker och som – kanske framförallt – också är relevant sett till vad som de facto har eftersökts. 

Detta kommer även fortsatt att gälla under 2023. Har du en hemsida som enbart är skapad för att driva trafik genom relativt enkla lösningar inom SEO så är det definitivt läge att stampa på bromsen: den strategin kommer inte att bära frukt. Du måste ta hänsyn till vad användaren söker efter – och vill se. Det finns även andra tydliga trender inom SEO som kommer att gälla under 2023.

SEO 2023 – detta är viktigt att hålla koll på

 1. Fokus på värdeskapande: Som sagt ovan – du kommer att vara tvungen attt lägga ett större fokus på att skapa ett innehåll som tilltalar användaren. Det gör du genom att skapa ett värdefullt innehåll som du själv också kan stå för. Rådet är att du tar dig tid att gå igenom din hemsida – eller dina hemsidor – och kontrollerar innehållet.

  Är det så att detta är skapat efter en lista där exempelvis en massa tips om SEO ligger som grund är det också läge att uppdatera sidan i fråga. Den kommer inte att ranka om innehållet inte bedöms vara av värde för användaren. 
 1. Erfarenhet gör skillnad. E-A-T-akronymen är välkänd för personer som arbetar med SEO. Expertise – Authoritativeness – Trustworthiness – som förkortningen står för – är framtagen för att avgöra en hemsidas kvalitet och under senare år kommit att bli ett utmärkt rättesnöre för mer effektiv SEO.

  Nytt sedan en tid tillbaka är att ytterligare en bokstav adderats till akronymen – nämligen ett E, som står för experience. Vilket innebär att det kommer att ha ett betydande värde att personen som skapat innehållet på en sida också har erfarenhet av ämnet. Erfarenhet ger högre pålitlighet och pålitlighet leder i sin tur till en högre ranking på Google.

  Genom att fokusera på att texterna – och övrigt innehåll – på din hemsida håller hög kvalitet och är skrivet med egen erfarenhet som grund så kommer sidans E-E-A-T att bli hög. 
 1. Externa länkar spelar mindre roll. Google vill komma till bukt med problemet som finns i att hemsidor med många länkar – av lägre kvalitet och/eller uppenbart köpta sådana – kan manipulera rankingen. Genom en uppdatering i algoritmen kan Google sålla bort sidor med spamlänkar och istället ge plats för sidor med ett mer relevant innehåll.

  Länkar kommer fortfarande att räknas, men inte på det sätt som tidigare varit fallet – och definitivt inte de som inte fyller någon annan funktion än att få en sida att ranka högre. Du kan således börja sålla bort onödiga länkar och istället fokusera på ett bättre innehåll. Har du en länk som fyller en funktion? Behåll den! 
 1. Prestanda premieras. Innehåll och relevant information står först i ledet när Google gör en bedömning av en hemsida. Därefter kommer emellertid en liten överraskning för många: prestanda. Det hör ihop med en användares upplevelse av en sida. Om din hemsida är seg, laddar långsamt eller inte når Googles rekommendationer gällande prestanda så kommer den att dala i rankingen. I synnerhet om det handlar om sökord med hög konkurrens. 
 1. Zero-Click-sökningar kommer att öka. Google kommer även fortsatt att premiera någonting som i grunden inte alls gynnar dig. Detta i form av Zero-Click-sökningar som innebär att användaren ges snabba och relevanta svar redan i sökfältet och inte behöver klicka sig in på en specifik hemsida för att få svar på sina frågor.

  Du får, genom detta, alltså mindre trafik. Men, rådet är att du arbetar med snarare än mot Zero-Click-sökningar och anpassar dig för detta. Detta kan ske på tre sätt:
 • Featured Snippets: Arbetar du med att skapa relevanta svar på vanliga sökord – frågor – så finns det goda möjligheter att just dina svar kommer att synas under fliken – “ Andra har också frågat “. Det finns ingen garanti, men ändå goda möjligheter. 
 • Strukturerad Data: Detta är ett sätt för Google att förstå din hemsida. Det möjliggör att du kan synas under ett utökat sökresultat – exempelvis FAQ – men det är, precis som vad gäller Featured Snippets, inga garantier. 
 • Long-Tail sökord: Long-Tail sökord har ofta en lägre konkurrens och kan, i och med detta, vara värt att fokusera på – i synnerhet om ett sökord redan visar Featured Snippets. Ett större fokus på Long-Tail kan bära frukt sett till trafik till din sida. 
 1. AI-innehåll. Elefanten i rummet är givetvis AI och det faktum att både Google och Bing gjort stora investeringar i detta område. Hur det kommer att påverka vårt sätt att söka – och hela SEO-branschen – återstår att se. Klart står att Google ännu värdesätter det mänskliga innehållet och motarbetar innehåll skapat av AI. Är innehållet på en hemsida skapat av en människa så kommer den sidan att ranka högre än en sida där AI använts. Än så länge.

  Vi minns det där med användaren först, eller hur? Visar det sig att AI de facto kan skapa ett mer intressant, ett mer relevant och ett – för användaren – bättre innehåll än vad du kan göra så kommer detta givetvis att ändras. Man ska även se AI som ett effektivt verktyg för att få idéer till exempelvis nya texter och för inspiration. Att exempelvis använda AI för att skapa produkttexter har redan nu visat sig vara ytterst gångbart och väldigt tidseffektivt för företag inom E-handel. 

Sammanfattningsvis

Där hade vi några av de trender inom SEO som kommer att synas under 2023. Det är viktigt att följa trenderna och anpassa arbetet med SEO efter de förändringar som sker. Står man kvar för länge på samma plats kommer konkurrenterna att flyga förbi via Open Stretch. Har du funderingar och vill veta mer står vi redo att hjälpa dig. Vårt team består av experter inom SEO som samtliga har lång erfarenhet av arbete med sökmotoroptimering. Och, som punkt två i listan visade: erfarenhet är numera en extremt viktig faktor för en högre ranking. Vi hjälper dig gärna!