Köpresa

Skaffa kunskap om köpresan och öka efterfrågan

Digitaliseringen formar vårt köpbeteende och även om det hela tiden förändras så finns det en viktig detalj att fokusera på i sammanhanget: vart är kunden på väg? Alla kunder - både potentiella och befintliga - är på väg någonstans. De befinner sig på en resa som startar med övervägande och som, förhoppningsvis, slutar med köp. Genom att öka aktiviteten i alla stadier som finns mellan övervägande och köp så kan ditt företag maximera möjligheterna att locka till er kunderna i fråga.

Genom att lära dig mer om hur köpresan ser ut för nya och befintliga kunder kan du som företagare lära känna kunderna på ett tydligare sätt och identifiera de steg de befinner sig på under processen. Som företag känner du dina kunder och har identifierat vilken målgrupp som dina tjänster eller produkter riktar sig mot. Den stora frågan för dig handlar om att veta när – och hur – du ska börja närma dig kunden genom marknadsföringsinsatser. 

På detta sätt lär du dig att identifiera kund- och marknadsklyftor på ett tydligt sätt. Vilket innebär att du också kan fokusera på dessa och därigenom också öka försäljningen. Vi delar upp köpresan i olika steg och vi gör detta med både befintliga och blivande kunder i åtanke. Vi börjar med att beskriva köpresan för nya kunder. 

Så ser köpresan för nya kunder ut 

 1. Uppmärksamhet – medvetenhet.

  I det här steget vill du göra kunden medveten om ditt företags unika fördelar. Detta kan ske genom att du utmärker dig genom din särart – du skiljer dig från dina konkurrenter via unika produkter eller tjänster – eller genom att din webbplats är välskriven och sticker ut i mängden. Visuella verktyg fungerar ofta bra i det här steget. Dels drar de till sig ett intresse direkt och dels så kan de också sätta spår och påverka positivt i de kommande stegen i kundens köpresa. Displayannonsering är ett exempel på detta. 
 2. Intresse

  En kund som redan har ett intresse för en tjänst eller en produkt är ofta redo att ta del av mer relevant och intressant information. Kunden vill veta mer om dina tjänster och dina produkter – och det ger du kunden i fråga genom att erbjuda ett fördjupande och relevant innehåll om vad du säljer. En levande och uppdaterad blogg, rena expertartiklar eller förklarande texter om funktion – så här fungerar den här produkten! – kan göra skillnad och ge kunden ytterligare en knuff mot ett framtida köp. 
 3. Övervägande

  Hur agerar du när du funderar på att köpa en produkt eller en tjänst? Mest troligt använder du Google för att ta reda på mer information och fakta samt priser. Det här steget blir viktigt för dig som företagare. Genom att öka synligheten i Google och genom att presentera ditt företag på ett korrekt sätt lockar du till dig intresse. Genomtänkt SEO, SEM-kampanjer, videos och exempelvis förklarande guider är nycklar till en ökad synlighet i sökmotorerna. 
 4. Valet

  Det är dags för kunden att välja och för att säkerställa att just din webbplats ska bli den sida kunden väljer krävs det att ditt innehåll sticker ut. Ditt urval ska möta kundens behov! Google Ads är ett kraftfullt verktyg att använda för att locka kunder som befinner sig i detta steg på sin köpresa. Se till att ha ett tydligt budskap som trycker på exempelvis tillgänglighet, snabba leveranser eller konkurrenskraftigt pris – allt detta gör att ditt företag sticker ut från mängden! 
 5. Interaktion

  När interaktionen väl har kommit igång i din webbshop kommer kraven att höjas på den service du erbjuder. Kunder idag är kräsna och kräver snabb återkoppling, lämpliga kontaktalternativ och en mer personlig service. Med all rätt också. Erbjuder du dina kunder detta? Se över din hemsida och kolla om det finns tillräckligt många kommunikationsvägar – en chatt, exempelvis – och om en potentiell kund ges möjlighet att, så att säga, handla i flykten. Att erbjuda rätt service är ett absolut måste. 
 6. Köpbeslut

  Har en kund fattat ett köpbeslut så är det din uppgift att se till att det inte finns några hinder för denna handel. Här kan du med fördel ta extern hjälp för att identifiera eventuella problem. Hur fungerar egentligen inköps- och beställningsprocessen? Påfallande många företag har flaskhalsar som hindrar kunden från att ta det sista steget i sin köpresa. Genom att identifiera – och skala bort – dessa så får man effektivare resultat. 
Köpresa nya och befintliga kunder

Köpresan för befintliga kunder 

Ovan nämnda steg utgör de små hållplatser som finns under en köpresa som en blivande kund befinner sig på. Ser man till motsvarande steg för en befintlig kund ser dessa ut som följer: 

 1. Engagemang

  En kund som nyligen genomfört ett köp är den bästa kunden att binda upp för framtiden. Förutsatt givetvis att kunden i fråga är nöjd med sitt köp. Medan kunden har köpet färskt i minnet så kan du som företagare ge ett gott intryck. Be om feedback, erbjud olika tilläggstjänster eller öppna upp för en kommunikation om exempelvis underhåll av produkten kunden köpt. Du kan även erbjuda kunden att följa er framtida kommunikation i form av exempelvis nyhetsbrev. Skapa ett positivt minne av köpet och i slutändan av ditt företag. 
 2. Lojalitet

  Du vill att ditt företag ska vara det självklara valet för kunden nästa gång denne har ett behov av den produkt eller de tjänster du säljer. Se till att hålla kontakten så att du inte faller i glömska. Nyhetsbrev är alltid bra och likaså är det en sund idé att uppmuntra till en fortsatt lojalitet genom att skicka ut speciella erbjudanden riktade till dina befintliga kunder. 
 3. Delning

  En nöjd kund ger ringar på vattnet. Denne kommer att berätta om sina goda erfarenheter av ditt ditt företag och därigenom också öppna upp för nya affärsmöjligheter. Sociala Medier är perfekt för detta. Se till att det finns goda möjligheter för kunden att skicka feedback, ge beröm och positiva omdömen via exempelvis Facebook, Twitter och Instagram. En strategisk och genomtänkt närvaro på Sociala Medier och i viktiga digitala kanaler kan definitivt ge dig en möjlighet att få nya kunder genom att befintliga sådana delar med sig av det innehåll du väljer att lägga ut. Som sagt, ringar på vattnet. 

Lyckas med digital marknadsföring 

En effektiv marknadsföring bygger på kunskap. Var i processen och i vilket steg av kundens köpresa ska du rikta in insatser – och vilken typ av insats ska du välja? Vår Demand Journey har fyra stycken huvudsakliga som samtliga spelar in vid olika tidpunkter under en köpresa. 

Varje månad hjälper vi hundratals företag att öka sin efterfrågan i det digitala landskapet. Vår erfarenhet och kunskap har visat att följande fyra tips kan bidra till en lyckad köpresa för kunden: 

 • Skapa synlighet utifrån din potentiella kundbas. 
 • Se till att din hemsida och din webbshop möter kundens förväntningar. 
 • Utmana och våga ifrågasätta spridningen av ditt innehåll. 
 • Sluta gissa! Informationen finns på marknaden – dra nytta av den.